Blog | S.S.S | Bizi Takip Edin |

Akıllı Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi

akilli-sulama-sistemleri-hibe-destegi

Akıllı Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama ve Akıllı Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ,” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ, bireysel ve akıllı sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Yapılan değişiklikle birlikte, bireysel ve akıllı sulama sistemlerinde hibeye esas proje üst limiti 3 milyon liraya çıkarılmıştır.

 

Bu yıl için geçerli olan hibe programına başvurular, 9 Ocak itibariyle başlamış olup, 45 gün boyunca uygulama rehberine uygun şekilde alınacaktır. Yapılan düzenleme ile amaçlanan, tarımda kullanılan suyun etkin kullanımını sağlayan modern basınçlı ve akıllı sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel akıllı sulama sistemlerinin desteklenmesidir.

Hibe Konuları ve Uygulama İlleri

Yatırım konuları kapsamında Program tüm illerde uygulanır. Yatırım konuları:

 1. Tarla içi damla sulama sistemi kurulması.
 2. Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması.
 3. Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması. 
 4. Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması.
 5. Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması.
 6. Tamburlu sulama sistemi kurulması.
 7. Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.
 8. Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri. 
 9. Akıllı sulama sistemleri.
akilli-sulama-sistemleri-hibe-destegi

Başvuru Şartları

Eğer modern sulama sistemlerine sahipseniz, şimdi bu sistemleri daha da geliştirmenin ve akıllı sulama sistemlerine geçmenin tam vakti! Akıllandırılmış ve uzaktan yönetilebilen sulama sistemlerine geçiş yapmak için sunulan hibe desteği, yatırımlarınızı daha çekici hale getiriyor. Bu kapsamda, akıllı sulama sistemi yatırımları için sağlanan %50‘ye varan hibe desteği, 3 milyon TL‘ye kadar olan üst limite kadar geçerlidir. Bu fırsatla, tarımınızı daha verimli, sürdürülebilir ve teknolojik bir düzeye taşıyabilirsiniz. 

Başvuru Şartları: 

Akıllı sulama sistemleri destek başvuruları için, başvuru yapılacak parsel içerisinde, sistemin çalışacağı arazi büyüklüğü  (projelendirilen parsel alanı) 100 da. ve üzerinde olmalıdır. Birden fazla parselde başvuru yapıldığı durumlarda, bitişik parseller tek parsel gibi değerlendirilmeli, birbirinden bağımsız parsellerde başvuru yapıldığı durumlarda ise her bir parsel için 100 dekar şartı ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Proje için belgelenen su kaynağı, sistemin çalışacağı arazi büyüklüğü için yeterli miktarda olmalıdır.

Gerekli Belgeler:

 1. Hibe Başvuru Formu
 2. Sulama Projesi 
 3. Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu 
 4. Başvuru sahibine ait ÇKS/ TÜKAS’ a kayıtlı olduğuna dair belge
 5. Teknik Şartname 
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi; Gerçek kişi veya Tüzel kişilik adına yetkilendirilen kişiye ait olan belge.
 7. Yetkili Kurul Kararı, Tüzel kişiliğin başvurusu için alınan karar.
 8. İmza Sirküleri, Tüzel kişiliklerde yetkilendirilen kişiye ait.
 9. Varsa; Genç Çiftçi / İyi Tarım Uygulayıcısı / Organik Tarım Müteşebbisi olduğuna dair Sertifika sureti / Şehit ve Gazilerin 1. derece yakını veya Gazi olduğunu gösteren belge. 
 10. Toprak Fiziksel Analiz Raporu, Bünye Sınıfı, Tarla Kapasitesi, Solma Noktası, Hacim Ağırlığı, İnfiltrasyon Hızı/ hidrolik iletkenlik bilgilerini içeren rapor.
 11. Sulama Suyu Analiz Raporu 
 12. Su Kaynağı “Kullanım İzin / Tahsis Belgesi” veya “ Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi”.
 13. Muvafakatname; Hisseli arazi başvuruları için.
 14. Ticaret Sicil Gazetesi; Tüzel kişilik başvuruları için, kuruluş ana sözleşmesinde tarımsal faaliyette bulunabileceğine dair ifadeyi içeren.
 15. Arazi Tahsisine Dair Resmi Belge Onaylı Sureti; Arazi Mülkiyeti “tahsisli” başvurular için.
 16. Noter onaylı kira sözleşmesi; Arazi kiralayarak yapılacak başvurular için, arazi kiralama belgesinin noter onaylı sureti 
 17. Adli Sicil Kaydı;  Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, Başvuru sahibi anonim şirket ise yönetim kurulu üyeleri, Başvuru sahibi limited şirket ise şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler, Başvuru sahibi limited şirket ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi yok ise şirket ortakları, Başvuru sahibi kollektif şirket ise şirket ortakları  adına istenilecektir. 

Detaylı bilgi için aşağıdaki dokümandan yararlanabilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Akıllı Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön