Sulama Yöntemlerinde Otomasyon

Otomatik Sulama

Otomatik sulama, sulama yapılarını çalıştırmak için bir cihazın kullanılmasıdır; bu nedenle, sulamanın yokluğunda bir koydan veya koylardan birine su akışının değişmesi mümkündür.

Otomasyon çeşitli şekillerde kullanılabilir:

  • Sulama sistemini besleme kanalı çıkışları vasıtasıyla başlatmak ve durdurmak,
  • Pompaları çalıştırmak ve durdurmak,
  • Bir sulama alanından yani bir koy veya kanalın bir kesiminden su akışını kesmek ve suyun başka bir alana yöneltmek için bu otomasyonlar kullanılabilir.

Bu değişiklikler otomatik olarak herhangi bir manuel çaba sarf etmeden gerçekleşir. Ancak üretici, sulama işleminin başlangıcında sistemi hazırlarken ve bileşenlerin düzgün çalışması için bakım yaparken sistemin başında olması gerekmektedir.

Otomatik sulamanın faydaları ise çok fazla olup aşağıda sıralanmıştır:

✓ Azalan emek: Üreticinin bir sulamanın ilerlemesini sürekli olarak izlemesi gerekmediğinden, sulama sistemi diğer görevleri kesintisiz olarak gerçekleştirmek için kullanılabilir.

✓ Geliştirilmiş yaşam tarzı: Üretici, sulanmakta olan koyların altındaki suyun ilerlemesini sürekli olarak kontrol etmesi gerekmez. Üretici, mülkiyetin dışında kalabilir, ailesiyle daha fazla vakit geçirebilme fırsatını yakalayabilmektedir.

✓ Daha zamanlı sulama: Otomasyona sahip üreticiler, bitkinin ihtiyaç duyduğu kadar suyu ve ihtiyaç duyduğu zaman sulama yapabilmektedir.

✓ Daha yüksek akış hızlarının yönetiminde yardımcı olur: Birçok üretici, daha büyük kanallar ve körfez çıkışları kurarak aldığı sulama akış oranlarını artırmak istemektedir. Bu tür akış hızları, genellikle, bir koyun sulanması için geçen süre azaltıldığından emek artışını gerektirir, bu nedenle, daha sık değişimler gereklidir. Otomasyon, bu yüksek akışların emek miktarında bir artış olmaksızın yönetilmesini sağlar.

✓ Daha kesin kesim: Sulama sisteminin otomasyonu körfezdeki uygun noktada suyun kesilmesini sağlar. Bu, genellikle manuel kontrolden daha doğrudur, çünkü üreticiler su akışında bir değişiklik yapmaya çok geç veya çok erken olduğunda ortaya su kayıpları meydana gelmektedir.

✓ Su ve besin maddelerinin azaltılmış akışı: Otomasyon, su kayıplarını azaltarak hem etkili gübrelemeye hemde ilaçlamaya yardımcı olabilmektedir. Sulanacak arazide gübrelerin ve ilaçların tutulması hem ekonomik hem de çevresel yararlar sağlamaktadır.

✓ Sulamada kullanılan araçların maliyetinin düşürülmesi: Üreticinin bir sulamanın ilerlemesini sürekli olarak kontrol etmesi gerekmediğinden arazi ile çiftlik arasında nakliye ve diğer yol giderleri azaltmakta olup bu durum işletme maliyetlerini düşürmektedir.

Sulama Yöntemlerinde Otomasyon
Başa dön