Ziraat Bankasından Çiftçilere Akıllı Sulama Destekleri

Ziraat bankası akıllı sulama kredi desteği

Ziraat Bankasından Çiftçilere Akıllı Sulama Destekleri

Ziraat Bankası, su kaynaklarının daha verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla çiftçiler için uzun vadeli Tasarruflu Sulama Kredisi ve Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında  Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi gibi uygulamaları önemli ölçüde destek oluyor.

Tasarruflu Sulama Kredisi

Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla; damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak sunulan kredilerdir.

Modern Basınçlı Sulama Kredileri kapsamında;

 • Bitki gelişimi için gerekli olan ve doğal yağışlarla karşılanamayan suyun sağlanması için kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla; damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına,
 • Bu sistemlerin otomasyonuna ilişkin teknolojik sistemlerin satın alınmasına,
 • Modern basınçlı sulama sistemi kullanan / kullanacak olan üreticilerin, bu sistemle bağlantılı derin kuyu açılması, elektrik temini, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına,

Yönelik yatırım giderleri için Ziraat Bankasının kredi ürünlerinden faydalanabilirsiniz. Modern Basınçlı Sulama Sistemlerinden olan ESULAR ürünlerine faiz indirimli kredi verilmektedir. İlk iki yılı ödemesiz olmak üzere toplam 7 yıl ve 5 milyon TL üst limite kadar alınabilecek basınçlı sulama kredileri için gerekli şartlar ve başvuru sırasında verilmesi gereken belgeler aşağıda belirtilmektedir,

Taşınabilir pivot sulama sistemleri

Üreticilerin modern basınçlı sulama konusunda faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için;

 • Üreticiye ait güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesini
 • Sulama Projesi Dispozisyonuna uygun olarak, Bakanlık il veya ilçe Müdürlüklerince onaylanmış basınçlı sulama projesini (18.12.1991 tarihli ve 91/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümlerine göre yetkili ziraat mühendisleri tarafından hazırlanmış olmalı)
 • Su kaynağı çeşidi yer üstü su kaynağı olan başvurular için ilgili kurumdan (DSİ) alınacak su kullanım izin veya tahsis belgesi; yeraltı suyu kullanımlarında ise kuyu ruhsatını,
 • Sulama sisteminin elektrik kullanımını gerektirmesi durumunda ilgili elektrik idaresinden abonelik yapıldığına dair belgeyi sunmaları gerekmektedir.
Çeltikte Damla Sulama

Ziraat Bankasının istediği belgeler:

 1. Gerçek Kişiler
 2. Nüfus cüzdanı
 3. Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
 4. Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, vb.)
 5. Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler
 6. Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi

Yatırım Konuları, Uygulama İlleri, Yatırımın Tamamlanma Süresi ve Başvuru Sahiplerinde Aranan Özellikler

Yatırım konuları ve uygulama illeri Bu program aşağıdaki 7 (yedi) adet yatırım konusunu kapsar;

 • Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
 • Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
 • Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
 • Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
 • Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,
 • Tamburlu sulama sistemi kurulması,
 • Güneş enerjili sulama sistemi kurulması
 • Bu program kapsamındaki yatırım konuları tüm illerde uygulanır.
esular otomatik kontrol çözümleri ve akıllı sulama hizmeti

Akıllı Sulama ve Otomatik Sulama Yararlanıyor mu?

ESULAR Otomatik ve Akıllı Sulama Teknolojisi ürünleri Modern Basınçlı Sulama Kredisi kapsamına giriyor kapsamlı krediden yararlanılıyor. Kırsal kalkınma Kalkınma

Destekleri kapsamında bireysel sulama hibesi otomatik ve akıllı sulama teknolojisi ürünleri hibe kapsamına girmemektedir.

Detaylı Bilgi Ve Ücretsiz Danışmanlık İçin İletişime Geçilebilirsiniz.

Ziraat Bankasından Çiftçilere Akıllı Sulama Destekleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön