Blog | S.S.S | Bizi Takip Edin |

Ayçiçeğinde Çayır Tırtılı

Ayçiçeğinde Çayır Tırtılı

Çayır tırtılı ergini, kanatları üzerinde beyaz sarı renkli çizgi  ve  lekeler  olan,  açık  kahverenginde bir kelebektir. Vücut uzunluğu  10-12 mm, kanat açıklığı 19-26 mm’dir. Dinlenme anında abdomen ucu dişilerde kanatlar altında kalmakta, erkekler de ise açıkça görülmektedir.

Oval şekilli ve parlak olan yumurta önce şeffaf ve renksiz olup, daha sonra portakal sarısına,  larvanın  çıkışına  yakın  griye  döner.  Yumurtalar  0.8–1.0  mm  boyunda olup, 2–20 tanesi bir arada bırakılır.

Zararlının  5  larva  dönemi  vardır.  Birinci dönem  larva  boyu  1.5–2.5  mm,  son  dönemde ise 18–25 mm’dir. Olgun larva siyaha  yakın  yeşil  renkli  olup,  sırt  ve yanlarında  boydan  boya  uzanan  açık  ve koyu renkli çizgiler vardır. 

Pupa  8-13  mm  uzunluğunda  ve  3-4  mm genişliğindedir.  Toprakta  silindirik  ve  içi ağ ile örülü bir kokon içinde bulunur. Kışı  pupa  kokonu  içinde  olgun  larva olarak toprağın 5-7 cm derinliğinde geçirir. İlkbahara  girerken  pupa  olur.

 

Pupa  süresi  14-18  gün  olup  bunun  ilk  4-5  günü prepupa  süresidir.  İlk  erginler nisan  ortalarında  uçmaya  başlar.  Gece  aktif olup, gündüz hareketsizdirler. Polen tozu ve nektar ile beslenen dişiler iki hafta kadar yaşar ve bir dişi 60-400 yumurta bırakır. Yumurtalar özellikle sirken (Chenopo- dium spp.) ve diğer yabancı ot yapraklarının alt yüzüne bırakılır. Yumurtalar 2-10 günde  (genellikle  4-6 gün sonra) açılır. Yumurtadan çıkan larva bitkiler üzerinde beslenmeye  başlar. Larva 1-2 gömlek değiştirdikten sonra kültür bitkisine geçer, burada  oburca  beslenerek  yaprakların  sadece  damarlarını  bırakır.  Popülasyonun yüksek olduğu yerlerde tüm yeşil aksam zarar görür. Olgunlaşan  larva  pupa  dönemini  geçirmek  üzere  toprağa  iner.  Besin  ve  iklim şartlarına göre larva dönemi 14-22 gün sürmektedir. Bir yılda 2–5 döl verir.

Çayır Tırtılının Zarar Şekli, Ekonomik Önemi Ve Yayılışı

Bitkilerin yaprak, tomurcuk ve çiçek yapraklarını yiyen larvalar, salgın yıllarında bitkileri tamamen yapraksız bırakabilirler. Zararlı Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgeleri’nde saptanmıştır.

Ayçiçeğinde Çayır Tırtılının Konukçuları

Polifag bir zararlı olup, 40 familyaya ait 150 den fazla bitki türü konukçusudur.

Ayçiçeğinde Çayır Tırtılı Mücadelesi

Kültürel Önlemler

 Bu  zararlı  ile  mücadelede  kültürel  önlemler  çok  önemlidir.  Bu  önlemlerle çayır tırtılı  daha  sık  ve  büyük  sorunlara  neden  olduğu  ülkelerde  bile  önemli  bir problem olmaktan çıkmıştır. Bu önlemler; – Sonbaharda tarlalar derin sürülmelidir. Böylece pupa kokonlarının bir kısmı derine  düşmekte  ve  kelebek  toprak  yüzüne  çıkamamaktadır.  Bir  kısım kokonlar  ise  toprak  yüzünde  kalarak  kuşlara  yem  olmakta  veya  kış soğuklarından etkilenmektedir. – İlkbaharda  yabancı  ot  mücadelesi  yapılmalıdır.  Böylece  yabancı  otlara bırakılmış  yumurtalar  ve  larvalar  yok  edilmiş  olur.  Kültür  bitkilerinde  de yabancı ot mücadelesinin sürdürülmesi aynı faydayı sağlayacaktır. – Yonca, tırfıl, üçgül gibi yem bitkilerinin erken biçilmesi de popülâsyonun kırılması bakımından önemli bir yöntemdir.

Kimyasal Mücadele 

İlaçlama zamanı: Bir  bitkide  3-5 adet larva veya metrekarede 20 adet larva saptandığında  mücadeleye başlanmalıdır. Mücadele en geç üçüncü dönem larvalara karşı yapılmalıdır. Dördüncü ve beşinci dönemlerde başarı zordur. 

Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları: Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki  Koruma  Ürünleri”  kitabında tavsiye edilen bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

Kullanılacak alet ve makineler: İlaçlamada  hidrolik  tarla  pülverizatörü,  sırt  pülverizatörü  (mekanik,  otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 

İlaçlama tekniği: İlaçlama sabah veya akşam saatlerinde, rüzgârsız bir havada yapılmalıdır. İlaçların yaprakların alt yüzlerini de kaplayacak şekilde atılmasına özen gösterilmelidir. 

Ayçiçeğinde Çayır Tırtılı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön