Sensör

 İletkenlik (EC)  Ve pH’ın Gübrelemede Önemi

İletkenlik (EC) Ve pH ın Gübrelemede Önemi Toprakta bulunan besin elementlerinin bitkiler tarafından alınabilmesi için toprağın pH değeri belirli bir aralıkta olmalıdır. Örneğin, bazı bitkiler asidik topraklarda daha iyi yetişirken, bazıları alkali topraklarda daha iyi yetişir. İletkenlik ise, topraktaki tuzların miktarını ölçer. Bu değer, toprağın tuzluluk seviyesini belirler ve bitkilerin tuz toleransını belirlemeye yardımcı olur. […]

Sağlıklı Tavuk Yetiştiriciliği: CO2 İzlemek ve Yönetmek Neden Önemlidir?

Sağlıklı Tavuk Yetiştiriciliği: CO2 İzlemek ve Yönetmek Neden Önemlidir? Tavuk yetiştiriciliği, dünya genelinde temel bir gıda kaynağıdır. Ancak, tavukların sağlığı ve refahı, bu endüstrinin önemli bir parçasını oluşturur. Tavukların uygun bir çevrede yetiştirilmesi, hem tavukların sağlığını hem de son ürünün kalitesini etkiler. Bu yazıda, tavuk kümeslerinde CO2 seviyelerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi konusunda nasıl önemli […]

Karbondioksit (CO2) Sensörlerinin Sınıflandırılması

Karbondioksit (CO2) Sensörlerinin Sınıflandırılması Karbondioksit (CO2) sensörlerinin sınıflandırılmasında çeşitli tipler bulunur ve CO2 sensörü türlerinin anlaşılması, seçim aşamasında yardımcı olur. Genel olarak, CO2 sensörleri çalışma prensiplerine göre elektrokimyasal, kızılötesi ve fotoakustik olarak sınıflandırılabilir. Her bir tipin çalışma prensipleri ve genel özellikleri aşağıda tablo halinde açıklanmıştır: Sensör Tipi Prensip Genel özellikleri Elektrokimyasal Sensör Karbondioksit (CO2) konsantrasyonunu […]

Neden Seralarda Karbondioksit (CO2) Seviyesi İzlenmeli ?

Neden Seralarda Karbondioksit (CO2) Seviyesi İzlenmeli ? Neden seralarda karbondioksit (CO2) seviyesi izlenmeli? Karbondioksit (CO2) seviyesini  izlemek, bitki büyümesini ve sera koşullarını optimize etmek için kritik bir öneme sahiptir.  Karbondioksit, bitkilerin fotosentezinin hammaddesidir ve mahsullerin kuru ağırlığının %95’i fotosentezden gelir. Bu nedenle karbondioksit mahsul verimini etkileyen önemli bir faktördür. Seralarda, bitkiler uzun süre nispeten kapalı […]

Esular Nem- Sıcaklık Sensörü

Esular Nem-sıcaklık sensörü Nedir? Bitkisel üretimde önemli parametrelerden ikisi toprak sıcaklığı ve nemidir. Bunun nedeni toprak nemi ve sıcaklığı bitki gelişimini ve verimini doğrudan etkilemesidir. Nem-sıcaklık sensörleri, optimum bitki büyümesi için nem seviyelerini izlemek ve kontrol etmek amacıyla tarım ve sera ortamlarında kullanılır. Doğru nemin ve sıcaklığın  korunması mahsul sağlığını destekler, hastalıkları önler ve verimi […]

Esular Yağmur Sensörü

Esular Yağmur Sensörü nedir? Esular Yağmur sensörü, manuel veya dijital olarak çalışabilen, yağmurun tespit edilmesini veya yağmur şiddetinin ölçülebilmesini sağlayan bir sensördür. Kablosuz olarak çalışan yağmur sensörü sayesinde yağmur yağışını anında tespit edebilirsiniz. Yağmur sensörü kapasitif metot sayesinde sıvıya temas etme gereksinimi duymaz ve bu sayede uzun ömrünü korur. Aynı zamanda yağmur yağdığı an tepki […]

Akıllı Parklar

Akıllı Parklar Akıllı parklar, her gün yeni teknolojinin ortaya çıktığı hızla gelişen bir dünyada, hızla gelişen sistemleri parklara entegre etmektir. Halka açık parklar, kentsel yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Günümüzde teknoloji hayatımızın hemen hemen her alanını değiştirirken, vatandaşlara hizmet vermenin yanı sıra CO2’di absorbe eden, gürültü ve kirliliğe karşı perde görevi gören, yeşil alanların akıllı sulama […]

Nehirlerde Su Seviyesi Ölçümü

Nehirlerde Su Seviyesi Ölçümü Nehirlerde su seviyesi ölçümü yapmak, güvenilir bir şekilde takip edilmesi,  yükselen sulara karşı çabuk ve hızlı bir önlem alabilmek için  oldukça önemlidir. Birçok bitki ve hayvan yılın farklı zamanlarında belirli su seviyesi aralıklarına ihtiyaç duyduğundan, nehirlerde su seviyesi ölçümü yapılmalıdır. Seviye ölçüm ve takip işlemi, esuların yenilikçi kablosuz ultrasonik seviye sensörleri […]

Esular’ın Yenilikçi Toprak Nem Sensörleri

Esular Toprak Nem Sensörlerinin Çiftçiler İçin Önemi Ve Verimi Nasıl Artırabileceği Dünyanın tatlı su kaynaklarının % 73’ü tarımda sulama amaçlı kullanılıyor. Türkiyede tatlı suyun yüzde 70’ yakını tarımsal sulama için kullanılıyor. Uygun olmayan sulama yönetimi uygulamaları nedeniyle mahsullerden genellikle optimalin altında verim alınıyor. Ayrıca fazla sulama gıdanın kaynağı olan toprağın mineral dengesini olumsuz etkiliyor ve […]

Tarımsal Sulamada Toprak Nem Sensörü Kullanımın Önemi

Tarımsal Sulamada Toprak Nem Sensörü Kullanımın Önemi Tarımda sulama, bitkinin ihtiyaç duyduğu ve yağışlarla karşılanamayan suyun toprakta bitkinin kök bölgesine gereken miktar ve zamanda verilmesidir. Ülkemizin birçok bölgesi kurak ve yarı kurak iklim kuşağında yer almakta, bu kurak tarım alanlarında bitkilerin yetişme döneminde doğal yağışların yetersiz olması durumunda yüksek verim ve kalite için en uygun […]

Başa dön