Blog | S.S.S | Bizi Takip Edin |

Damla Sulama Sistemi

Damla Sulama Sistemi

Damla Sulama Sistemi, günümüzde su uygulama randımanı en yüksek sulama yöntemi olarak kabul edilmektedir. Farklı sulama yöntemlerinin su uygulama randımanlarını karşılaştırdığımızda, damla sulama yönteminin en verimli olduğu görülmektedir.

Su Uygulama Randımanları:

 • Salma Sulama %50
 • Karık Sulama %70
 • Yağmurlama Sulama %80
 • Damla Sulama %90- %95

Diğer bir ifadeyle, bir bitkinin bir sulamada 100 birim suya ihtiyacı varsa, bu suyu bitkinin alabilmesi için salma sulama yöntemiyle tarlaya 200 birim su vermek gerekebilir. Ancak damla sulama yöntemiyle tarlaya verilmesi gereken su miktarı sadece 110 birim olacaktır. Damla sulama, su tasarrufu sağlayarak yüksek randıman elde etmeyi mümkün kılar.

Damla Sulama Nedir?

Damla Sulama tarımsal alanların ve Peyzaj alanlarının sulanması, günümüzde bu alandaki maliyet faktörünü de en çok etkileyen etkinliklerin başında gelir. Sulama yapılacak alanın büyüklüğüne ve alanda su ihtiyacı duymakta olan bitkileri niteliğine bağlı olarak çok farklı sulama yöntemi kullanılabilir. Damlama sulama, en az suyun sarf edildiği buna karşılık en yüksek verimliliğin elde edildiği sulama yöntemidir. Tarımsal maksatla geliştirilmiş olan bu sulama yöntemi, artık hemen her alanda etkin şekilde kullanılmaktadır. Şehirlerimizde ağaçlandırılması yapılmış çok geniş alanlarda elle sulama yapılması zahmetli ve maliyetli olduğundan, damlama sulama metodu kullanılır. Tarım alanlarında ise neredeyse bir zirai standarttır. Sprey sulama sistemleri ile birlikte yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Damla sulama sistemlerinde otomatik sulama çözümlerini kullanmak çok kolaydır. Uzaktan, kablosuz sulama sistemleri ile daha verimli sulama gerçekleştirmeniz mümkün. esular olarak damla sulama sistemlerinizi uzaktan kontrol edilebilir hale getiriyoruz. Kablosuz pilli vana kontrol sistemiz ile damla sulama alanlarınızda ek enerji olmadan otomatik sulama yapmanızı sağlıyoruz.

Damla sulama sistemi nasıl kurulur

Damla Sulama Sistemi Şeması

Damla sulama sistemi şeması oluştururken önce projenin hazırlık aşamasına dikkat edilmelidir. Proje hazırlık aşamasındayken bilinmesi gereken bazı önemli bilgiler gerekiyor bunlar; Sistemin kurulacağı arazinin yerinin, konumunun ve eğim durumunun tespit edilmesi, su kaynağı yeri ve türünün belirlenmesi, toprağın fiziksel yapısının tespit edilebilmesi, bitki türü, sıra arası ve sıra üzeri mesafenin belirlenmesidir.  Diğer dikkat edilmesi gereken önemli unsurlar proje tasarımı ve montaj aşamasıdır. 

Toprak Altı Damla Sulama Sistemi Şeması

Toprak altı damla sulama sistemi şeması oluştururken, projenin hazırlık aşamasına özen göstermek önemlidir. Bu aşamada bilinmesi gereken bazı önemli bilgiler vardır. İlk olarak, sistem kurulacak arazinin yerinin, konumunun ve eğim durumunun tespit edilmesi gereklidir. Ayrıca, su kaynağı yerinin ve türünün belirlenmesi, toprağın fiziksel yapısının anlaşılması, yetiştirilecek bitki türü, sıra arası ve sıra üzeri mesafelerin belirlenmesi bu aşamada dikkate alınmalıdır.

Projeyi oluştururken, sistemin tasarımı ve montaj aşamalarına da özen gösterilmelidir. Tasarım aşamasında, damla sulama hattının düzeni, boru çapları, filtre sistemleri, su basınç düzenleyicileri ve vanalar gibi bileşenler belirlenmelidir. Montaj aşamasında ise sistemin fiziksel kurulumu gerçekleştirilir.

Tüm bu unsurların doğru bir şekilde değerlendirilmesi, toprak altı damla sulama sisteminin verimli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için önemlidir.

Damla Sulama Sistemi Filitrasyon Şeması

Damla sulama sistemi filitrasyon şeması, sulama suyunun içindeki partiküllerin ve kirleticilerin temizlenmesini sağlamak amacıyla tasarlanır. Bu şema, sistemin düzgün çalışması ve damla sulama hatlarının korunması için filtreleme sürecini içerir.

Damla Sulama Sisteminin Elemanları

 • Su kaynağı
 • Pompa ünitesi
 • Kontrol ünitesi
 • Kum ayırıcı (hidrosiklon)
 • Kum filtresi (gravel filtre)
 • Gübre tankı
 • Filtre (disk/elek)
 • Ana boru hattı
 • Alt ana boru hattı
 • Dağıtım boru hattı (manifold)
 • Damlama borular (lateral)
 • Damlatıcılar

Damla Sulama Borularının Çeşitleri

Damla sulama yönteminde, lateral olarak kullanılan damla sulama boruları, üretim yöntemi ve damlatıcı işlevine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.

 • Damla sulama boruları
 • Üretim yöntemine göre
 • Damlatıcı işlevine göre
 • Boru içine geçmiş damlatıcılı borular (in-line)
 • Standart damlatıcılı borular
 • Yuvarlak damlatıcılı borula
 • Basınç ayarlı damlatıcılı borular
 • Yassı damlatıcı borular
 • Ayarlanabilir debili damlatıcılı borular
 • Boru üzerine takılan damlatıcılı borular (on-line)
misir-en-cok-ne-zaman-suya-ihtiyac-duyar

Üretim Yöntemine Göre

Boru içine geçmiş damlatıcılı borularda, damlatıcılar boru içine üretim sırasında belli aralıklarla yerleştirilir ve borular kullanıma sunulur. Bu damlatıcılar yuvarlak veya yassı damlatıcı şeklinde olabilir.

Damlatıcı İşlevine Göre

Standart damlatıcılar, 1.0 atm, işletme basıncında sabit bir debi verecek şekilde üretilirler. Örneğin 1.0 atm. işletme basıncında 2.0 L/saat ya da 3.8 L/saat gibi debisi olan damlatıcılar. Bu damlatıcılarda işletme basıncı arttığı zaman debi de artar.

Basınç ayarlı damlatıcılar ise değişken basınçta sabit debi verirler. Bu tip damlatıcılarda, lateral boyunca 1.0 atm.den 3.5 atm.ye kadar değişen uygulama basınçlarında sabit bir debi (örneğin 2.0 L/saat veya 1.6 L/saat vb.) elde edilir.

Damla Sulama Filtre Seçimi

Sulama sistemlerinde kullanılan sprinklerin ve damlatıcıların tıkanması, ortaya çıkan en büyük sorunlardan biridir. Sulama sistemlerinde suyun, tıkamaya neden olan yabancı maddelerin uzaklaştırılma işlemine filtrasyon denilmektedir. Filtrasyon sulama sisteminde kullanılan damlatıcı, sprink, vana v.b ekipmanlara sedimentlerin girmesini engellemek için en iyi koruma yöntemidir. Çünkü tıkanan bir damlatıcıyı bulmak, onu temizlemek veya değiştirmek çok pahalı ve zahmetli bir iştir. Bu yüzden filtrasyon, bir sulama sisteminin en önemli kontrol birimini oluşturur. İstenilen kalitede filtrelenmiş su elde etmek için; su kaynağına ve kullanım yerine göre en uygun filtre ekipmanlarının seçilmesi gerekmektedir. Filtre Seçimi Yaparken;

 • Maksimum ve minimum su basıncı
 • Su kaynağı cinsi (yer altı-yer üstü)
 • Gelecekteki ihtiyaçlar ve modifikasyonlar
 • Gerekli su akışı (kapasite)
 • Gerekli su kalitesi
 • Gerekli filtrasyon (gözenek büyüklüğü veya mikron)
 • Ön filtreleme gereksinimi

Gibi parametreler dikkate alınmalıdır.

damlama-sulama-filtresi

Damla Sulama Sistemi Filtre Seçim Tablosu

Kirlilik Tipi ve Su Kaynağı

Kullanılacak Olan Filtre Tipi

Kuyu Kum

Hidrosiklon

Otomatik Disk Filtre

Otomatik Elek Filtre

Nehir,Rezervuar

Alg, Yosun

Organik Madde

Hidrosiklon

Gravel Filtre

Otomatik Elek Filtre

Otomatik Disk Filtre

Göl, Nehir, Kanal Askıda Katı Madde Silt

Gravel Filtre

Otomatik Disk Filtre

Kuyu, Göl, Nehir Mil

Hidrosiklon

Gravel Filtre

Otomatik Disk Filtre

Arıtılımış Atıksu

Gravel Filtre

Otomatik Elek Filtre

Ön Filtreleme

Emiş Filtresi

Damlama sulama sistemleri avantajları

 • Damlama sulama sistemleri; suyun en az seviyede sarf edildiği yöntemlerdir. Burada en önemli avantaj ekonomi olarak öne çıkmaktadır.
 • Damlama sulama sistemleri, gübre ve suyun eşit oranda dağıtılmasını sağlıyor olması nedeniyle verimliliği artırır.
 • Damla sulama sistemleri otomasyon yöntemi ile kullanılıp, sıfıra yakın insan faktörü ile çalışabilmesi mümkündür.
 • Damla sulama sistemleri ilk kurulum maliyeti, uzun vadeli faydaları dikkate alındığında son derece avantajlıdır. Sistem oldukça uzun ömürlüdür ve çok düşük bakım maliyeti söz konusudur.
 • Bitkileri Optimum miktarda ulaşması sağlanarak, toprağın verimliliği korunurken, yeterli sulama yapılması sağlanır.
 • Bu sistemler hava koşullarından minimum düzeyde etkilenir, örneğin rüzgarlı havalarda sprey sistemlerin sahibi olduğu dezavantajları barındırmazlar.
 • Damlama sulama sistemleri, diğer sistemlerden daha az Basınç gerektirdiğinden elektrik enerji tüketimi de daha azdır.
 • Zemin sıcaklığını optimize ediyor olmasından dolayı, toprağı iyileştirir.
 • Havadaki nem oranı azalacağından bitki gelişimi desteklenecektir.
 • Damla sulama sistemleri engebeli arazilerde kolaylıkla kullanılabilir.
 • Toprak sertleşmesi engellenir çapalama sıklığı azaltılır. Sistemin doğası gereği toprağın havalanma oranı oldukça yüksektir.

Sonuç olarak damlama sulama sistemleri, günümüzde en yaygın kullanılan zirai sulama yöntemi olmasının yanında, peyzaj alanlarında ve ihtiyaç duyulan diğer Her alanda etkin şekilde kullanılan sulama yöntemidir. Çok geniş alanlarda, etkin biçimde sulama yapılabilmesi için en efektif çözüm damlama sulama sistemlerinin kurulmasıdır. Yüzlerce metre uzunluktaki hatlarda, borular üzerine entegre edilmiş Damlatıcılar (drip), toprağın uygun şekilde nemlendirilmesini ve bitkinin sulanmasını sağlar. Otomatik damlama sulama sistemleri, tercihen her alanda kullanılabilmektedir. Yine geniş arazilerde insan emeğinin en düşük seviyede kullanarak damlama sulama bu şekilde yapılabilir. Zaman sayaçları yöntemi ile otomatik damlama sulama yapılabileceği gibi çok daha gelişmiş sistemler söz konusu olabilmektedir. Yapay zekalı dijital birimleri sahip yeni nesil araçlar, sulama ihtiyacını tespit edebilmekte ve uygun aralıklarda sulama yapabilmektedir. Tabii zaman sayaçları otomatik damlama sulama sistemlerinde halihazırda kullanılan yöntemdir. Daha ileri yöntemler henüz yaygınlaşmış değildir.

Damlama Sulama Sistemleri Neden Kullanılmalı

Damlama sulama sistemleri, bitkilerin aşırı sulanmasını önleyerek su tasarrufu sağlayan etkili bir sulama yöntemidir. Bu sistem, bitki ihtiyacına uygun miktarlarda su sağlayarak su kaynaklarının israfını önler. Aşırı sulamanın bitki gelişimi üzerinde olumsuz etkileri olduğu gibi su kaynaklarının gereksiz tükenmesine de neden olabilir. Damlama sulama, suyun doğru ve kontrollü bir şekilde kullanılmasını sağlar, böylece suyun verimli bir şekilde kullanılmasına katkıda bulunur. Aynı zamanda, toprağın mineral zenginliğini koruyarak bitki sağlığını olumlu yönde etkiler. Damlama sulama sistemi, uygun ortamlarda kullanıldığında sulama maliyetlerini düşürürken verimliliği artırarak sürdürülebilir tarım uygulamalarına katkıda bulunur.

Damlama sulama sistemlerinin yaygın kullanımı, 1950’lerde İsrail’de su tasarrufu ve verimliliğe odaklanan bir yaklaşımın başlamasıyla ortaya çıktı. Bu sistem, sulama teknolojilerinde bir devrim yaratarak özellikle İsrail’de büyük bir etki yarattı. Damlama sulama birimleri ve benzeri yağmurlama sistemleri, Hindistan’da da çiftçiler arasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu teknolojiler, geçmiş yüzyıl sulama yöntemlerinin verimliliğini önemli ölçüde aşarak zengin hasat elde etmelerine olanak tanır. Hindistan’daki çiftçilerin çoğu hala geleneksel yöntemleri kullanmakla birlikte, damla sulama birimleri ve benzer sistemler, özellikle küçük arazi sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çevrimiçi satış platformlarında uygun fiyatlı modellerle sunulmaktadır. İtalya’da çiftçiler, damla sulama borularını kullanarak tarla verimliliğini %35-40 oranında artırmıştır. Bu yeni damla sulama sistemleri, özellikle kurak dönemlerde su tüketimini önemli ölçüde azaltarak İtalyan çiftçilere önemli faydalar sağlamıştır.

Damlama Sulama Sistemi Nasıl Kullanılır?

Damlama sulama sistemi, bir depo ve hidroforun bulunduğu merkezi bir sulama sistemi olarak tanımlanır. Bu sistemde, su veya sıvı gübre belirli bir basınçla özel damlama borularına iletilir. Damlama sulama sistemlerinde, özel olarak tasarlanmış damlama boruları kullanılır ve doğru basınç ayarı önemlidir. Peyzaj mimarisi uzmanlığı gerektiren damlama sulama sistemlerinin tasarımı özenle yapılmalıdır. Boru kalitesi, hat şemasının oluşturulması ve ana araçların temini gibi projenin temel prensipleri doğru bir şekilde belirlenmelidir. Gelişigüzel planlamalar, damlama sulama yönteminden etkili bir verim elde etmeyi zorlaştırabilir. Damlama sulama sistemleri, otomatik veya manuel olarak çalışabilir. Kurulacak sistem, karmaşıklığına bağlı olarak farklı tasarımlar içerebilir ve uygulanabilir.

Damla Sulama Sistemlerinin Kurulumu

Damla sulama sistemlerinin kurulumu, topraktaki nem eksikliğini belirleyerek bitki kök bölgesine düzenli aralıklarla az miktarda su verme prensibine dayanır. Bu yöntem, tarla bitkileri ve meyve bahçeleri gibi çeşitli üretim alanlarında kullanılır. Damla sulama sistemleri toprak üstü ve toprak altı olmak üzere iki ana sınıfa ayrılabilir. Damla sulama sistemlerinden en iyi şekilde faydalanabilmek için belirli kriterlere dikkat etmek ve uygulamaları bu kriterlere göre yapmak önemlidir.

En yüksek verimliliğe en düşük maliyetli ulaşın!

Damla sulama sistemleri, şartlara bağlı olarak ürün miktarında ortalama %70 civarında artış sağlayarak tarım verimliliğini artırabilir. Zirai sulamada mahsulün en az %20 daha erken olgunlaşmasını mümkün kılar. Bunun yanında çapalama giderlerini düşürme, zirai ilaçlama ihtiyacını azaltma, kullanılacak gübre miktarını minimum seviyeye düşürme gibi avantajları da içerir. Damla sulama yöntemi, uzun vadeli fayda sağlama konusunda öne çıkar. Toprağın niteliklerini koruyarak erozyonu minimum seviyeye indirir. Serbest salım yüzey sulama yöntemlerinde ise erozyon kaçınılmaz bir sonuçtur. Damla sulama sistemleri, toprak kaybını en aza indirerek uzun vadede sürekli verim elde etmeyi mümkün kılar.

Damla Sulama Sistemi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön