Blog | S.S.S | Bizi Takip Edin |

Ekoturizm Nedir?

ekoturizm-nedir

Ekoturizm Nedir?

Ekoturizm, çevreyi koruyan, yerel toplulukların refahını artıran ve toplumu doğa ve çevre konusunda eğiten sorumlu seyahat anlayışını ifade eder.  Bu turizm biçimi, insanları doğal alanlara getirerek, onları doğanın değerini takdir etmeye ve korumaya teşvik eder. Ekoturizm, sadece seyahat etmekle kalmaz, aynı zamanda doğal yaşam alanlarının ve biyoçeşitliliğin korunmasına da katkıda bulunur. Bu çeşit turizm, yerel toplulukları da içine alır ve onlara ekonomik fırsatlar sunarak kalkınmalarını destekler. Aynı zamanda, ziyaretçilerin yerel kültürleri ve gelenekleri deneyimlemelerine olanak tanır. Böylece kültürel mirasın korunmasına da yardımcı olur. Ekoturizm, sürdürülebilir turizm prensiplerine dayanarak, gelecek nesillere doğal ve kültürel değerlerin aktarılmasına katkıda bulunur. Bu şekilde, hem doğal çevre hem de insan toplulukları için uzun vadeli faydalar sağlar.

Ekoturizmin Amacı Nedir?

Ekoturizmin amacı, doğal çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Dolayısıyla, doğal alanlarda ve çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. Aynı zamanda, ekoturizm yerel toplulukların ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklemeyi amaçlar. Böylece, turizm gelirleri yerel halka dağıtılarak, onların yaşam standartlarının yükseltilmesi hedeflenir. Ayrıca, turistlerin doğal alanlara olan ilgisini artırarak, bu bölgelerdeki ekosistemleri korumak ve biyoçeşitliliği desteklemek için önemli bir araç olarak kabul edilir. Bu bağlamda, yerel topluluklar ekoturizm faaliyetlerinde yer alır ve bu faaliyetlerin planlanması ve yönetilmesinde aktif rol oynarlar. Ekoturizm aynı zamanda doğal alanlarda doğa yürüyüşleri, kuş gözlemciliği, botanik turları gibi doğa dostu etkinliklerin teşvik edilmesini içerir. Bu tür etkinliklerin yanı sıra, yerel kültürleri tanıtan ve koruyan etkinlikler de ekoturizmin önemli bir parçasıdır. Bu şekilde, hem doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlar hem de yerel toplulukların kültürel miraslarını korur ve destekler.

ekoturizm-nedir

Ekoturizmin İlkeleri Nelerdir?

Ekoturizm ilkeleri, doğal çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlamak için rehberlik eden temel prensiplerdir. İşte ekoturizmin temel ilkeleri:

 1. Doğal Çevrenin Korunması: Doğal alanların korunmasını ve bozulmamasını temel alır.

 2. Sürdürülebilir Kalkınma: Yerel toplulukların ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını desteklerken aynı zamanda doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamayı hedefler. Bu, turizm gelirlerinin yerel ekonomiye adil ve dengeli bir şekilde dağıtılmasını içerir.

 3. Yerel Katılım ve Destek: Faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve yönetilmesinde yerel toplulukların aktif katılımı ve desteği önemlidir. Bu, yerel halkın ekoturizm faaliyetlerinden adil bir şekilde faydalanmasını ve yerel kültürlerin korunmasını sağlar.

 4. Eğitim ve Farkındalık: Ziyaretçilerin doğal alanlara olan etkileri konusunda bilinçlendirilmesini ve doğal çevreye duyarlı davranmalarını teşvik eder. Eğitim ve farkındalık programları aracılığıyla, turistlerin çevreye duyarlı davranışlar geliştirmeleri sağlanır.

 5. Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması: Yerel geleneklerin yaşatılması, yerel el sanatlarının desteklenmesi ve yerel gastronomiye vurgu yapılması gibi aktiviteleri içerir.

 6. Biyoçeşitliliğin Desteklenmesi: Biyoçeşitliliğin korunmasını ve desteklenmesini hedefler. Bu, endemik türlerin korunması, doğal habitatların restorasyonu ve ekolojik dengeyi sağlamak için çaba gösterilmesini içerir.

 7. Kültürel Duyarlılık ve Saygı: Ekoturizm, ziyaretçilerin yerel kültürel normlara ve değerlere saygı göstermelerini sağlar. Bu, yerel giyim, davranış ve geleneklere uygun hareket etmeyi içerir.

Bu ilkeler, ekoturizmin sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için kılavuz oluşturur ve doğal çevre ile insan etkileşiminde dengeyi korur.

ekoturizm-alanlari

Ekoturizmin Faydaları Nelerdir?

Öncelikle, ekoturizm doğal çevrenin korunmasını teşvik eder ve sürdürülebilir kullanımını sağlar. Bu, biyoçeşitliliğin desteklenmesi, doğal habitatların korunması ve ekolojik dengeyi sağlama gibi önemli etkilere sahiptir. Ayrıca, ekoturizm yerel ekonomilere büyük katkılar sağlar. Yerel halk için istihdam olanakları yaratır, küçük işletmelerin gelişmesine ve yerel ürünlerin satışına olanak tanır. Bunun yanı sıra, ekoturizm yerel kültürlerin korunmasına ve tanıtılmasına da katkıda bulunur. Ziyaretçilerin yerel gelenekleri, el sanatlarını ve yerel mutfağı deneyimlemesi, yerel kültürlerin yaşatılmasını sağlar. Eğitim ve farkındalık da ekoturizmin önemli bir parçasıdır. Ziyaretçilere doğal çevrenin korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda bilgi verilirken, aynı zamanda doğa ile temasın stresi azalttığı, ruh sağlığını olumlu yönde etkilediği ve fiziksel aktiviteyi teşvik ettiği vurgulanır. 

Ekoturizmin Dezavantajları Nelerdir?

Yüksek ziyaretçi sayısı, ekosistemlere ve hassas habitatlara zarar verebilir. Ayrıca, altyapı eksikliği ve kontrolsüz turizm faaliyetleri ekoturizmin dezavantajları arasında yer alır. Doğal alanlara yapılan yapılaşma, kirlilik ve atık sorunları gibi çevresel etkilerle birlikte, yerel halkın kültürel ve sosyal dokusunu da olumsuz etkileyebilir. Aşırı turist akını, yerel kaynakların aşırı kullanımına yol açabilir ve yerel ekonomiler üzerinde baskı oluşturabilir. Bunun yanı sıra, bazı durumlarda ekoturizm yerel halkın yaşam alanlarını ve geleneksel yaşam tarzlarını bozabilir. Turizm faaliyetlerinin kontrolsüz büyümesi, doğal alanların taşıma kapasitesini aşabilir ve ekosistemlerin dengesini bozabilir. Son olarak, ekoturizm bazı yerlerde masif turizm akımlarını teşvik edebilir ve bu da doğal alanların aşırı kullanımına ve tahribatına yol açabilir. Bu dezavantajlar, ekoturizmin sürdürülebilirliğini ve etkilerini değerlendirirken göz önünde bulundurulmalıdır.

ekoturizm-faydalari-nelerdir

Ekoturizm ile Sürdürülebilir Turizm Arasındaki Farklar Nelerdir?

Ekoturizm ve sürdürülebilir turizm, doğal ve kültürel kaynakları korumayı amaçlayan turizm türleri olmalarına rağmen, bazı temel farklılıklara sahiptirler:

 • Odaklanılan Alan:

  Ekoturizm, doğal çevrenin korunması ve yerel kültürlerin desteklenmesi üzerine odaklanırken, sürdürülebilir turizm genellikle çevresel, ekonomik ve sosyal faktörlerin dengeli bir şekilde ele alınmasını hedefler.
 • Katılımcılar ve Eğitim:

  Ekoturizm, katılımcıların doğal çevreyi ve yerel kültürleri daha iyi anlamalarını sağlayacak şekilde eğitim odaklı bir yaklaşım benimser. Sürdürülebilir turizm ise turistlerin ve yerel halkın sürdürülebilirlik konusunda bilinçlenmesini ve katılımını teşvik eder.
 • Kar Amacı Gütmeme:

  Ekoturizm genellikle kar amacı gütmeyen kuruluşlar veya yerel topluluklar tarafından yürütülürken, sürdürülebilir turizm ticari turizm işletmeleri tarafından da benimsenebilir.
 • Etki ve Ölçek:

  Ekoturizm genellikle küçük ölçekli ve yerel bazda uygulanırken, sürdürülebilir turizm genellikle daha geniş kapsamlı bir yaklaşım benimser ve genellikle destinasyon genelinde uygulanır.
 • Yasal Düzenlemeler ve Standartlar:

  Ekoturizm, belirli doğal alanları korumak için belirli yasal düzenlemelere ve standartlara tabi olabilir. Sürdürülebilir turizm ise genellikle daha geniş kapsamlı turizm politikaları ve düzenlemeleri altında uygulanır.

Bu farklılıkların yanı sıra, her iki turizm türü de doğal ve kültürel kaynakların korunmasına, yerel ekonomik kalkınmaya ve toplumun refahına katkıda bulunmayı amaçlar. Ancak her biri farklı vurgular yapar ve farklı yöntemlerle uygulanır.

ekoturizm-nedir

Türkiye'nin Başlıca Ekoturizm Rotaları Nerelerdir?

Türkiye’de ekoturizm rotaları çeşitli bölgelerde bulunmaktadır. İşte Türkiye’nin bazı önemli ekoturizm rotaları:

 • Kaçkar Dağları ve Fırtına Vadisi (Rize): Kaçkar Dağları Milli Parkı ve Fırtına Vadisi, zengin biyoçeşitliliği, doğal güzellikleri ve kültürel dokusuyla ünlüdür. Bu bölge trekking, doğa yürüyüşleri, dağ bisikleti ve kuş gözlemciliği gibi aktiviteler için popülerdir.

 • Küre Dağları Milli Parkı (Kastamonu, Çankırı, Karabük, Bartın): UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Küre Dağları, muhteşem ormanları ve endemik bitki ve hayvan türleriyle bilinir. Yürüyüş, kampçılık, kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılık gibi aktiviteler için idealdir.

 • Göreme ve Kapadokya (Nevşehir): Kapadokya’nın eşsiz coğrafyası, peri bacaları, mağara kiliseleri ve yeraltı şehirleriyle tanınır. Bölge yürüyüş turları, at safarileri ve sıcak hava balon turları gibi ekoturizm aktiviteleri için mükemmel bir seçenektir.

 • Nemrut Dağı (Adıyaman): Nemrut Dağı Milli Parkı, Kommagene Krallığı dönemine ait tarihi kalıntılar ve dev heykelleriyle ünlüdür. Bölge, doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla doğa yürüyüşleri ve tarihi keşifler için popüler bir destinasyondur.

 • Yedigöller Milli Parkı (Bolu): Yedigöller, gölleri, ormanları ve doğal yaşamıyla ünlüdür. Bölgede yürüyüş, kampçılık, piknik ve kuş gözlemciliği gibi doğa aktiviteleri yapılabilir.

 • Kaz Dağları (Çanakkale): Kaz Dağları, zengin bitki örtüsü ve doğal yaşamıyla bilinir. Trekking, doğa yürüyüşleri ve zeytinliklerde gezi gibi aktiviteler için tercih edilen bir bölgedir.

 • Dalyan (Muğla): Dalyan, Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının üreme sahili olan İztuzu Plajı ve Dalyan Çayı’nın kıvrımlarıyla ünlüdür. Bölgede tekne turları, kuş gözlemciliği ve doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler yapılabilir.

Bu rotalar Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde doğal güzellikleri, biyoçeşitliliği ve kültürel mirasıyla öne çıkan ekoturizm rotalarıdır.

Ekoturizm Nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön