Gizlilik İlkeleri

GİZLİLİK POLİTİKASI

ESG Yazılım Elektronik Arge Hizmetleri ve Otomasyon San. Tic. LTD ŞTİ (“ESG Yazılım” veya “Şirket”) Esular (‘Uygulama’) kullanıcılarının kişisel verileri de dahil olmak üzere tüm bilgilerinin güvenliğini ve gizliliğini korumaya büyük özen göstermektedir.

İşbu Gizlilik Politikası ile, Şirket’in Uygulama kapsamında gerçekleştirdiği veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve temel prensipler açıklanmaktadır.

İşbu Gizlilik Politikası, Esular Kullanım Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olup, birlikte uygulanmaktadır. Kullanıcı, Uygulama’nın web sitesine giriş yapmasını veya Uygulama’yı mobil cihazına indirmesini müteakip gerekli bilgileri girip kayıt ve üye olarak Kullanım Sözleşmesi’nde yazılı üyelik ve kullanım şartları ile işbu Gizlilik Politikası’nı kabul etmiştir.

  1. Hangi Veriler Toplanmaktadır?

Uygulama kullanıcılarının, Uygulama kapsamında toplanan ve işlenen kişisel verilerine ilişkin detaylı bilgiler Esular Uygulaması Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde yer almaktadır.

Ayrıca, Uygulama kapsamından toplanan ve işlenen çerezlere ilişkin detaylı bilgiler de Esular Çerez Aydınlatma Metni’nde yer almaktadır.

  1. Veriler Nerede ve Ne Kadar Süre İle Saklanmaktadır?

Uygulama kapsamında işlenen her türlü bilgi, yurtiçinde bulunan Şirket’e veya Şirket’in işbirliği içinde olduğu tedarikçilere ait sunucularda saklanmaktadır.

Şirketimiz, Uygulama kapsamında işlenen kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

  1. Veriler Ne Amaçla Kullanılmaktadır?

Uygulama kapsamından toplanan kişisel verilerin ve çerezlerin ne amaçlarla kullanıldığına ilişkin detaylı bilgiler Esular Uygulaması Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde ve Esular Çerez Aydınlatma Metni’nde yer almaktadır.​

  1. Veri Güvenliği Önlemleri

Şirketimiz, Uygulama kapsamında işlenen verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

Kullanıcı, Uygulama’ya girilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, yanıltıcı olmadığını, üçüncü şahısların kişilik haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını, iyi niyetle sunulduğunu ve söz konusu bilgileri postalama veya iletim hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğinden münhasıran sorumlu olup, izinsiz olarak kullanıldığı ya da ele geçirilme teşebbüsünde bulunulduğunu öğrenir öğrenmez gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

  1. Başka Web Sitelerine Ait Linkler

Uygulama’da, Şirket’in sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, üçüncü şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir, link/bilgi verilebilir. Şirket’in erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel veriler de dahil olmak üzere herhangi veriden, bu sitelerden istifade edilen içerikten, hizmetlerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Şirketimiz sorumlu değildir.

  1. Veriler Kimlere Aktarılmaktadır?

Şirketimiz hukuka uygun olan veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak Kullanıcıların verilerini kanunen yetkili kamu kurumlarına, tedarikçilerine, iş ortaklarına, grup şirketlerine ve üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına (ve gerektiği durumlarda açık rızanız üzerine) uygun hareket etmektedir.

  1. Uygulama Üzerinden Yapılacak Alımlara İlişkin Hükümler 

Kullanıcıların Uygulama üzerinden gerçekleştireceği satın alımlara, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu’nda düzenlenen hükümler uygulanacaktır.

  1. Sorumluluk Reddi Beyanı

Uygulama, kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel herhangi bir garanti içermemektedir​

Şirketimiz, bu Uygulama’da sağlanan içeriğin; tüm beklenti, amaç ve özel ihtiyaçları karşılayacağı, kesintisiz ve yeterli kalitede olacağı yönünde açık ya da zımni bir taahhüt vermemektedir. Şirketimiz, Uygulama nedeniyle; yoksun kalınan kar gibi sonuç olarak ortaya çıkan doğrudan ve dolaylı zararlardan dolayı kullanıcılara karşı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

Şirket, Uygulama’nın kötü niyetli, uygunsuz kullanımlarını tespit etmesi durumunda ilgili kullanıcıların erişimini sınırlandırma veya durdurma hakkını saklı tutar.

  1. Gizlilik Politikası’nda Değişiklik

Şirket tarafından kullanıcılara mümkün olan en iyi hizmetin verilebilmesi için Uygulama devamlı yenilenmekte ve güncellenmektedir. Yenilik ve güncellemelere bağlı olarak sunulan bilgilerde ve içerikte değişiklik meydana gelebilecektir.

Şirket herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin kullanma koşullarında ve işbu Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapma ya da yeni/ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Gerekli tüm kullanım koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler Uygulama’da kullanıcının bilgisine sunulacak ve yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girecektir. Bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım söz konusu değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelir.

  1. Diğer Hususlar

Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi hususunda detaylı bilgilere www.esular.com adresinde yer alan Esular Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişebilirsiniz.

Başa dön