Blog | S.S.S | Bizi Takip Edin |

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklemesi ne zaman başlıyor?, başvuranlarda aranan nitelikler nelerdir?, başvuru sahibinden istenilecek belgeler nelerdir? gibi soruların cevabını aşağıdaki yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere, kırsal alandaki üreticilerin bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanının üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Aşağıda yer alan konularda yatırımlar desteklenmektedir:

 • Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
 • Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
 • Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
 • Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
 • Lineer veya center pivot sulama sistemi kurulması,
 • Tamburlu sulama sistemi kurulması,
 • Güneş enerjili sulama sistemi kurulması,
 • Tarımsal sulama amaçlı güneş enerjisi sistemleri,
 • Akıllı sulama sistemleri.
Sulama-asistanı-esuların-avantajları

Kimler Yararlanabilir?

Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı; gerçek kişiler, tarımsal şirketler, sulama kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri yararlanabilmektedir.

Hibe Desteği Tutarı ve Oranı Nedir?

Kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler ve tüzel kişiler için 1.000.000. TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.

Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

 • Her türlü borç ödemeleri,
 • Faizler,
 • Başka bir kamu kaynağından finanse edilen harcama ve giderler,
 • Kur farkı giderleri,
 • Makine ve ekipman kira bedelleri,
 • Nakliye giderleri,
 • Bankacılık giderleri,
 • Denetim giderleri,
 • KDV ve ÖTV’de dâhil iade alınan veya alınacak tüm vergiler,
 • İkinci el/kullanılmış mal alım giderleri,
 • Eğitim giderleri,
 • Üretim tarihi, son 2 yıldan önce olan bireysel sulama sistem unsurlarının alım giderleri
 • Faturası olmayan ve başvuru tarihinden önce veya sözleşmede belirtilen mal alımının tamamlanma tarihinden sonra faturalanmış giderler,
 • Güncel Uygulama Rehberinde belirtilen ve Yatırımcıların Tedarikçilerden Temin Edeceği Teknik Belgeler içinde yer alan belgelerden eksiği bulunan satın alma giderleri,
 • Tarlaya montajı yapılmayan ve/veya eksik teslim edilen bireysel sulama sistemi giderleri.
 • Bireysel sulama sistemlerine yönelik mal alımlarında, bent gibi su alma yapısı inşası, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri ve su kaynağından sulama alanına kadar sadece iletim hattı yapılması, hibe desteği kapsamı dışındadır.

 

Başvuru Sahibinden İstenilecek Belgeler

 1. Hibe Başvuru Formu
 2. Sulama projesi
 3. Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu
 4. Başvuru sahibine ait güncel Çitçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi
 5. Teknik Şartname
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 7. Yetkili Kurul Kararı
 8. İmza sirküleri
 9. Varsa; genç çiftçi/ iyi tarım uygulayıcısı/ organik tarım müteşebbisi olduğuna dair sertifika/ şehit ve gazi yakını olduğuna dair belge
 10. Toprak fiziksel analiz raporu
 11. Sulama suyu analiz raporu
 12. Su kaynağı kullanım izin/ tahsis belgesi veya yer altı suyu kullanma belgesi
 13. Muvafakat name (hisseli arazi başvuruları için)
 14. Ticaret sicil gazetesi
 15. Başvuruda verilecek taahhütnameler
 16. Arazi tahsisine dair resmi belge onaylı sureti (arazi mülkiyetti tahsisli başvurular için.)
 17. Kiralama belgesi (arazi kiralayarak yapılacak başvurular için.)
 18. Diploma onaylı sureti (sulama projesini hazırlayan yetkili ziraat mühendisine ait diploma ve ziraat mühendisleri odasına kayıt belgesi)
 19. Firma veya kurumlarca hazırlanan projeler için projeyi hazırlayan yetkili kişinin bünyesinde çalıştığına ilişkin belge (sigorta sicil no)
 20. Adli sicil kaydı

Başvuru Dönemi Ne Zaman?

(2023-2025 arası) 1 Ocak -28 Şubat tarihleri arasında Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinden başvuru yapılmaktadır. 

aşağıdaki linkten tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön