Kullanıcı Sözleşmesi

SÖZLEŞME

Madde 1: Taraflar

İşbu Sözleşme; bir tarafta Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime A Blok No:266 Asma Kat D.No:18 Çankaya/Ankara adresine mukim ESG Yazılım Elektronik Arge Hizmetleri ve Otomasyon San. Tic. LTD ŞTİ ile (‘ESG Yazılım’), diğer tarafta ESG Yazılım’ın Esular isimli mobil uygulamasından (‘Uygulama’) işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kullanıcı (‘Kullanıcı’) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde kurulmuştur. ESG Yazılım ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

Kullanıcı’ya ait isim, soy isim, adres, e-posta gibi bilgiler mobil uygulamada kayıt altına alındığı gibidir.

Madde 2: Tanımlar

2.1. Uygulama: Esular isimli web sitesini, mobil uygulamayı, tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımını ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal mecraları ifade eder.

2.2. Kullanıcı: Uygulama’yı web sitesinden giriş yaparak veya mobil cihazına kurarak, işbu Sözleşme’de belirtilen yöntemler ile kayıt olup, Uygulama tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanan kişileri ifade eder.

2.3. Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcının Uygulamaya ve Uygulama hesabının yönetim sayfasına erişim sağlayan kullanıcı adı, şifre, kod, parola gibi yalnızca Kullanıcının bilgisinde olan bilgileri ifade etmektedir.

2.4. Hizmetler: Kullanıcının işbu Sözleşme içerisinde düzenlenen ve Uygulama üzerinden erişilebilen hizmetleri almasını sağlamak amacıyla ortaya konulan tüm iş ve işlemleri ifade etmektedir.

2.5. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade etmektedir.

2.6. Uygulama Bilgilerim Ekranı/Portal: Kullanıcı’nın Uygulama kapsamında yer alan hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve Uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece Kullanıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Kullanıcıya özel web sayfasını ifade etmektedir.

Madde 3: Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Esular uygulamasında mevcut olan ve/veya ileride ESG Yazılım tarafından Uygulama üzerinden sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların bu sözleşme çerçevesinde karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 4: Üyelik

4.1. Kullanıcı, Uygulama’nın web sitesine giriş yapmasını veya Uygulama’yı mobil cihazına indirmesini müteakip gerekli bilgileri girip kayıt ve üye olarak işbu Sözleşme’de yazılı üyelik ve kullanım şartlarını kabul etmiştir.

4.2. Kullanıcı, Uygulama’yı satın alması ya da ESG Yazılım tarafından belirlenip duyurulacak belirli ürünleri satın alarak Uygulama’ya hak kazanması üzerine kendisine verilen üyelik kodu ile üyeliğini aktive ettikten sonra, kullanıcı adı ve şifre ile Uygulama’ya giriş yapabilecektir.

Madde 5: Ödeme ve Fatura

5.1. Kullanıcı, Uygulama’yı mobil cihazına indirerek kurduğu tarih itibariyle ilan edilen Premium Üyelik Bedeli’nin ödemesini, banka/kredi kartı veya ESG Yazılım’ın uygun gördüğü diğer bir ödeme yöntemi ile gerçekleştirecektir. Ödemeler 1 (bir) yıllık veya 1(bir) aylık hizmete göre yapılacaktır.

5.2. Takip eden 1 (bir) yıllık veya 1(bir) dönemlere ilişkin müteakip ödemeler (Premium Üyelik Bedeli) kredi kartından otomatik tahsil edilecektir. Premium Üyelik Bedeli, dönemsel olarak ESG Yazılım tarafından güncellenebilir.

5.3. Ödemeye ilişkin fatura, Kullanıcı’nın ödeme aşamasında verdiği bilgilere göre düzenlenecek ve Kullanıcı tarafından bildirilen e-mail adresine e-arşiv fatura olarak gönderilecektir.

5.4. ESG Yazılım’ın, Uygulama’yı dilediği zaman, dilediği koşulların gerçekleşmesi halinde veya dilediği Kullanıcı’ya ücretsiz sunma hakkı saklıdır.

Madde 6: Mesafeli Satış Hizmeti ve Cayma Hakkı

6.1. Kullanıcı’nın Uygulama’yı herhangi bir ticari veya mesleki amacı olmaksızın kullanması ve bu itibarla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ‘Tanımlar’ başlıklı 3. Maddesinde tanımlanan ‘tüketici’ sıfatını haiz olması kaydıyla, Kullanıcı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde düzenlenen cayma hakkına sahip olacaktır.

Bu halde, ilgili Yönetmelik’in 9. maddesine göre Kullanıcı’nın on dört (14) gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Sözleşme’den cayma hakkı bulunmaktadır. Cayma hakkı süresi, Kullanıcı’nın Uygulama’yı mobil cihazına kurduğu ve gerekli ödemeyi gerçekleştirdiği anda işlemeye başlar.

6.2. Cayma hakkını kullanmak isteyen Kullanıcı’nın, bu hakkını, Uygulama’ya kayıtlı e-mail adresi üzerinden süresi içerisinde yazılı olarak ESG Yazılım’a e-mail ( info@esular.com ) göndermek suretiyle bildirmesi yeterlidir.

6.3. İşbu madde ile ESG Yazılım, ilgili Yönetmelik madde 10’da düzenlenen bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaktadır.

6.4 Ürün satın alarak ve ayrı bir ücret ödemeksizin haz kazanan kullanıcılar cayma hakkından faydalanamaz.

6.5 Ürün satın alarak hak kazanan kullanıcıların kodları 1 ay içerisinde aktive edilmezse, kodlar geçeriz kalacaktır.

Madde 7: Kullanım Şartları

7.1. Reşit olmayan veya tüzel kişi Kullanıcı için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvuruların herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi bu kişiler, “Kullanıcı”lar için öngörülen haklardan yararlanamazlar ve bu kişilerin üyelikleri sonlandırılır. Aksi yöndeki talep ve işlemler ile oluşabilecek zararlar ESG Yazılım’ın sorumluğunda değildir.

7.2. Uygulama’ya üye olabilmek için Kullanıcı’nın ESG Yazılım tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmamış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi ESG Yazılım tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmış olan kişilerin kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları uygulamaya üyelik hakkı kazanma sonucunu doğurmayacak ve bu nedenle oluşabilecek zararlardan ESG Yazılım sorumlu olmayacaktır.

7.3. Cihaz, Arazi ve Sensör desteği kullanıcı başına ücretlendirildiğinden, üyelik başına kullanılacak cihaz sayısı sınırı vardır. Bu sınır, ESG Yazılım tarafından üyelere bildirilecek olup, zaman zaman değişiklik gösterebilecektir. Bu sınırın üzerinde hizmet almak isteyen kullanıcılar ek bir kod yardımı ile ve yeni bir hesapla ek tarlalar için hizmet almaya devam edebilirler.

Madde 8: Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

8.1. Kullanıcı, uygulamayı kullanırken Uygulama’daki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve Uygulama’daki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme’de belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını; bu şartlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, kabul etmiştir.

8.2. Kullanıcı, uygulamaya erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçlarını gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme erişim araçlarını kullanma hakkı münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Sisteme erişim araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Kullanıcı sorumludur. ESG Yazılım, bu gibi usulsüz kullanımları gerçekleştiren kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Kullanıcı, Sisteme Erişim Araçlarını başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde bu durumu derhal ESG Yazılım bildirmek ve bilgilerini başkası tarafından kullanılamayacak şekilde güncellemekle yükümlüdür.

8.3. Kullanıcı, Uygulama dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğini, aksi halde kendisinin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan münhasıran sorumlu olacağını kabul ve taahhüt etmiştir. ESG Yazılım, Kullanıcı tarafından iletilen veya uygulama üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

8.4. Kullanıcı, “Uygulama Bilgilerim” sayfasında yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve münferiden kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Kullanıcı, ESG Yazılım’a verdiği iletişim bilgilerinin yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim bilgileri olduğunu ve bu iletişim bilgilerini aktif olarak kullandığını taahhüt etmiştir. Bu iletişim bilgilerinin Kullanıcı’nın kendisine ait olmamasından veya iletişim bilgilerini aktif olarak kullanmamasından dolayı ESG Yazılım’ın uğrayabileceği her türlü zararı tazminle yükümlüdür. Kullanıcı’nın, kendisi için oluşturulmuş portalları başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde, ESG Yazılım’ın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu Sözleşme’yi feshetme ve Kullanıcı’nın üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.

8.5. ESG Yazılım’ın Uygulama kapsamında sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, Uygulama dâhilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcı’nın, Uygulama dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, Uygulama’yı kullanırken hâlihazırda yürürlükte olan her türlü mevzuat hükümleri ile ESG Yazılım’ın Uygulama’ya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul etmiştir.

8.6. Kullanıcı, işbu Uygulama’nın ESG Yazılım’a ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul etmiştir. İşbu Uygulama’nın içeriği Fikri ve Sınai Haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, ESG Yazılım ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Uygulama dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları, listeleri, algoritmaları veya bunlar gibi fikri mülkiyete konu herhangi bir şeyi çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

8.7. İşbu Sözleşme kapsamında ESG Yazılım tarafından Kullanıcı’nın erişimine sunulan mal ve hizmet kapsamında ESG Yazılım’ın verdiği bilgiler, sadece TAVSİYE amaçlı olup, ESG Yazılım’ı bağlamaz ve onun sorumluluğunu gerektirmez. Uygulama’da ve Uygulama üzerinden bağlantı adresi verilen internet sitelerinde, Kullanıcı da dâhil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı ESG Yazılım’ın sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. ESG Yazılım, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

8.8. Kullanıcı, ürün satın alarak elde etmeye hak kazandığı kodu başka birisine devretme hakkına sahiptir.

Madde 9: ESG Yazılım’ın Hak ve Yükümlülükleri

9.1. ESG Yazılım, Uygulama’da sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcı’nın sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı’nın ve ayrıca üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ESG Yazılım, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. ESG Yazılım tarafından kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme isteklerinin belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan ESG Yazılım sorumlu olmayacak ve bu durumda ESG Yazılım Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

9.2. Çeşitli sebepler nedeniyle Uygulama içerisinde ESG Yazılım kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. ESG Yazılım, üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda Kullanıcı’ya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler üzerinden sunulan hizmetler veya ürünler hakkında ESG Yazılım’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

9.3. ESG Yazılım , Uygulama’nın işleyişine, genel kurallarına ve genel ahlak kurallarına aykırı olan yorum, mesaj ve içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve/veya bu yorum mesaj ve içeriği giren Kullanıcı’nın üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. 

9.4.ESG Yazılım, Uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. ESG Yazılım, özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar durumunda makul bir süre için uygulamaya erişimi kısıtlayabilir veya uygulamaya erişime son verebilir.

9.5. ESG Yazılım, ağa erişimin devamlılığında, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların veya gerekli gördüğü durumlarda başkaca sorunların önüne geçilebilmesi, muhtemel aksaklıkları engellenmesi veya etkisinin azaltılması adına uygulamaya erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

9.6. Aktivasyon kodu ile ücretsiz kullanım hakkı kazanmış ve sisteme üye olmuş kullanıcılar için, servis ya da hizmet devre dışı bırakıldığında ESG Yazılım kullanıcıya herhangi bir ödeme yapmak ile yükümlü değildir. Ücret karşılığı sistemi satın alıp üye girişi yapmış kullanıcılar için ise ESG Yazılım, servis ya da hizmet devre dışı kaldığı anda, geriye kalan dönem için aylık bazda karşılık gelen ücreti Kullanıcı’ya ödemek ile yükümlüdür.

Madde 10: Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

10.1. Tarafların işbu Sözleşme’nin ifası sırasında edinecekleri/edindikleri, birbirlerine verecekleri/verdikleri veya birbirlerinden edinecekleri/edindikleri bilgiler, gizli bilgi niteliğinde olup, hizmetin gereklerinin yerine getirilmesi dışında hiçbir şekilde üçüncü kişilere ifşa edilmeyecektir.

10.2. Kullanıcı, Uygulama’ya üyelik ve Uygulama’nın kullanılması sürecinde birtakım kişisel verilerini (adı/soyadı, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) ESG Yazılım’a vermektedir. Kullanıcı’nın kişisel bilgileri, ESG Yazılım tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmekte ve bu mevzuat uyarınca korunmaktadır.

10.3. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesine dair aydınlatma metni, Uygulama’da üyelik oluşturma kısmında yer almaktadır. Kullanıcı, kişisel verilerini sisteme girmesi esnasında  “ESG Yazılım Elektronik Arge Hizmetleri ve Otomasyon San. Tic. LTD ŞTİ” Esular Uygulaması Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”ni okuduğunu ve bu metni anladığını kabul etmektedir.

10.4. ESG Yazılım tarafından talep edilen bilgiler veya Kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler ya da Uygulama üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; ESG Yazılım ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, sözleşme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden ve kişisel verileri anonimleştirilerek, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

10.5. ESG Yazılım’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Uygulama’ya ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda ESG Yazılım’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Madde 11: Fikri Mülkiyet Hakları

11.1. Uygulama’nın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları ESG Yazılım’a aittir.

11.2. Fikri ve sınai mülkiyete ilişkin mevzuat kapsamında korunan ESG Yazılım’a ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz. Aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişilerESG Yazılım’ın uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı ESG Yazılım’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere tüm zararı karşılamakla yükümlüdür.

11.3. Kullanıcı tarafından Uygulama’ya yüklenen her türlü yazılı, görsel içeriğin fikri mülkiyet hukukuna tabi olması halinde, fikri mülkiyet hakları Kullanıcı’ya ait olup, kullanıcı, ESG Yazılım’a söz konusu içerik üzerinde çoğaltma, kopyalama, işleme ve basılı ortam, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet ve sair dijital iletişim şekilleri de dahil olmak üzere işaret ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla yayınlama hakları dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla hiçbir coğrafi sınırlama olmaksızın süresiz ve bedelsiz kullanım hakkı vermiştir.

11.4. Kullanıcı’nın, Uygulama’da yayınlanmak üzere sunduğu içeriğin kendisine ait olduğu veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde kullanma haklarının olduğu kabul edilir. Kullanıcı, kendisine ait olmayan içeriği ancak kanunda belirtilen usule uygun olarak ve atıfta bulunmak şartıyla yayınlayabilir. Aksi halde, üçüncü kişiler tarafından talep edilen tazminatlar dahil, ESG Yazılım’ın uğrayacağı zararlardan Kullanıcı sorumlu olacaktır.

Madde 12: Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 13: Sözleşme Değişiklikleri

ESG Yazılım, Uygulama ve uzantısında mevcut her türlü hizmet, ürün, işbu Sözleşme ve Uygulama’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme hakkını saklı tutar. Değişiklikler, ESG Yazılım tarafından belirlenen mecra üzerinden Kullanıcı’ya duyurulur ve bu mecrada yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, söz konusu duyurudan itibaren 24 (yirmi dört) saat içerisinde Uygulama’yı kullanıma son vermediği takdirde, duyurulan değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Madde 14: Mücbir Sebep

14.1. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, ESG Yazılım’ın gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Uygulama, Portal ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ESG Yazılım’ın makul kontrolü haricinde gelişen ve ESG Yazılım’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

14.2. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ESG Yazılım için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar içinESG Yazılım’ın herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

Madde 15: Delil Sözleşmesi

Kullanıcı, işbu Sözleşme’ den doğabilecek ihtilaflarda ESG Yazılım’ın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Madde 16: Sözleşmenin Feshi

İşbu Sözleşme, Kullanıcı Uygulama’ya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın üyelik süresinin dolması veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Uygulama Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve/veya Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, ESG Yazılım işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı, fesih sebebiyle, ESG Yazılım’ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır;

  1. i) Kullanıcı’nın, herhangi bir yöntem kullanarak, sistemin işleyişini manipüle edecek davranışlar ile gerçek dışı işlemlerde bulunması,
  2. ii) Kullanıcı’nın kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

iii) Kullanıcı’nın, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.

Kullanıcı’nın işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmek suretiyle üyelikten çıkması halinde, çıkış tarihine kadar ödemiş olduğu üyelik bedellerini iadesini talep edemez.

Madde 17: Tebligat Adresleri

17.1. Kullanıcı’nın, Uygulama aracılığıyla ESG Yazılım’a fatura gönderimi için bildirmiş olduğu adresi aynı zamanda tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

17.2. Kullanıcı’nın tebligat adresini değiştirmek istemesi halinde, bunu, Uygulama’nın ilgili kısmında güncellemedikçe, eski adrese yapılacak tebligatların geçerli olacağını kabul etmiştir.

Madde 18: Yürürlük

18.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

18.2. İşbu Sözleşme, 18 (onsekiz) maddeden oluşmakta olup Kullanıcı’nın elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Başa dön