Latch Selenoid Nedir?

latch selenoid nedir

Latch Selenoid Nedir?

Latch (Mandallama) Solenoidleri, sabit bir elektrik akımı kullanmadan ayarlanmış pozisyonu korumak için elektrik akımı darbesini veya dahili kalıcı mıknatıs kullanır.

İşlem prensibi tüm lineer solenoidlere benzemekle birlikte, Latch selenoidler, elektriksel polaritenin uygulanacak işlemdeki rolü biraz farklıdır. Akım, solenoiddeki bobin alanına enerji veren bir yönde akarken, kalıcı mıknatısın çekilmesine katkıda bulunur. Armatür ise solenoid gövdesi içindeki sabit direğe çekilir.

Armatür tam hareket edip direğe temas ettiğinde, başka bir elektrik girişi olmadan bu konumunda kalacaktır. Armatür bu konumda daimi mıknatıs ile tutulur. Solenoidi bu tutma konumundan çıkarmak için, “tutma” mıknatısının çekiciliği, bobin alanı içinden ters yönde bir akım göndererek iptal edilmelidir.

Latch solenoidler, darbe süresinin tutma süresine kıyasla çok daha kısa olduğu durumlarda verimli bir şekilde çalışmaktadır. Latch solenoidi hem kısa hem de uzun strok uygulamalarında kullanılabilirken, verimliliği artırmak için solenoid strok minimize edilmelidir.

latch selenoid nedir

İki ana Latch solenoidi tipi vardır:

Kalıcı Mıknatıs (PM) Latch solenoid aktüatörleri, akım uygulanmadığında armatürün konumunu korumak için solenoid bobin ile birlikte kalıcı mıknatıslar kullanır. Kalıcı mıknatıs, manyetik devrede, armatürün bir cazibesini ve sabit kutup parçasını güç uygulanmadan ortaya çıkaran küçük bir manyetik akı üretir. Bobine kısa bir elektrik akımı darbesi uygulandığında, bobin tarafından ortaya çıkan elektromanyetik akı, uygulanan akımın kutupluluğuna bağlı olarak sabit mıknatıs akısına ya ekleyebilir ya da çıkarabilir.

Yükün armatürü sabit kutuptan uzatacak şekilde hareket ettiği uygulamalarda, Latch solenoidleri sürekli güç tüketmeden uzatılmış veya geri çekilmiş pozisyonda kalabilir. Armatür üzerine etki edecek yük bulunmayan uygulamalarda, armatürü uzatılmış pozisyonda tutmak için bir yay kullanılabilir. Her iki durumda da, kalıcı mıknatısa eklemek ve armatürü sabit kutup parçasına hareket ettirmek üzere manyetik akı üretmek için bir akım atımı uygulanır. Akım kaldırıldığında, armatür kalıcı mıknatıs tarafından “mandallı” konumda tutulur. Tersine, bir ters polarite darbesi uygulamak, yükün veya yayın armatürü serbest bırakıp uzatılmış pozisyona hareket etmesine izin veren kalıcı mıknatıs akısını iptal edecektir.

Artık Manyetizma (RM) mandallama solenoid aktüatörleri, kalıcı mıknatıs mandallama aktüatörlerinin yaptığı gibi çalışır. Ancak, bazı benzersiz tasarım farklılıkları vardır. Her iki mandallı solenoid aktüatör türü, elektriksiz olarak mandallı pozisyonu korurken, kalan mıknatıslanma aktüatörleri, kalıcı mıknatıslar kullanılmadan mandallanmış halde kalır. RM mandallı aktüatörler, mandallama konumundayken güç tüketmeyen, ısı üretmeyen ve elektriksel gürültü üretmeyen PM mandallama aktüatörleriyle aynı yararları sunar. RM mandalları, kalıcı mıknatıslar olmadan olağanüstü mandallama kuvveti sağlamak için özel iç tasarım özellikleri ile geliştirilmiş tüm DC aktüatörlerinde ortak olan doğal “artık manyetizma” yı kullanır. RM aktüatörün takılması, sabit kutup parçasına armatürün çekilmesi ve “mandallanması” için herhangi bir polariteye sahip kısa bir elektrik akımı darbesi sağlayarak gerçekleştirilir. Aktüatörün açılması, aktüatörü mandallamak için kullanılanın karşıt polaritesine bir düşük akım darbesi uygulayarak gerçekleştirilir. Manüel olarak mandallanabilen PM mandallama aktüatörlerinin aksine, RM mandallama aktüatörleri, elektrik akımı darbesi uygulamadan mandallamadan sonra sıfırlanamaz.

Esular Latch teknolojisini hava, hidrolik ve su kontrolü vanalarının tamamen yeni ve farklı şekillerde kullanılmasını sağlayan akışkan kontrolü ile birleştirmek de dahil olmak üzere birçok uygulamada kullanmaktadır.

Latch Selenoid Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön