Blog | S.S.S | Bizi Takip Edin |

LoRa Teknolojisi ile Şehirler Akıllı Hale Geliyor

Giderek büyüyen şehirlerde yapılan hizmetleri daha iyi yönetebilmek, yaşam kalitesini artırmak ve işletme giderlerini sürdürülebilir bir şekilde azaltmak için akıllı çözümlerin kullanılması benimseniyor. LoRa teknolojisi bu girişimlerin başarısında kritik bir rol oynayacaktır.

Özet

Dünya nüfusu hızlı bir şekilde şehirlere taşınıyor. Akıllı enerji yönetimi, akıllı hareketlilik, akıllı altyapı, akıllı teknoloji, akıllı sağlık hizmetleri, akıllı vatandaşlar sağlayan kentlere sürdürülebilir bir altyapı sistemi oluşturabilmek için akıllı şehir teknolojisi kullanma arayışı vardır.

LoRa Teknolojisi ve LoRaWAN ™ protokolüne dayanan düşük güçlü, geniş alan ağları (LPWAN) akıllı bir algılama ve kontrol altyapısı sunar; bu altyapı sayesinde şehirler binlerce bağlı cihazdan veri akıcı bir şekilde toplar ve analiz ederek akıllı sunmaları gereken hizmetler hakkındaki kararlar. LoRaWAN tabanlı ağlar, çok az ağ altyapısı kullanarak kentsel bir alanı örtmek için uzun veri aktarım aralığı ile güvenli, çift yönlü iletişim sunar. LoRa Technology, akıllı şehir uygulamaları için optimize edilmiş, 20 yıla kadar pil ömrüne ihtiyaç duyan, pille çalışan sensörlere dayanan çözümler sunar. Akıllı şehir teknolojisi şehirler, hükümetler ve vatandaşların etkileşim biçimini değiştiriyor ve LoRa Teknolojisi bu çözümlerin katkıda bulunan bir unsurudur.

Akıllı şehirler teknolojisi hükümetlerin ve belediyelerin şehirlerin ihtiyaçlarını en etkin bir şekilde karşılamak için gereken hizmetleri sağlamalanın bir yoludur. LoRa Teknolojisi ve LoRaWAN ™ protokolüne dayanan düşük güçlü, geniş alan ağları (LPWAN) akıllı bir algılama ve kontrol altyapısı sunar; bu altyapı sayesinde binlerce bağlı cihazdan veriler akıcı bir şekilde toplanıp ,analiz edilirek şehrin ihtiyacı olan hizmetler için akıllı çözümler ve kararlar bulunur. LoRaWAN tabanlı ağlar, çok küçük ağ altyapısı kullanarak çift yönlü, güvenli, ve uzun mesafeli veri aktarımı sağlayabilmektedir. Akıllı şehir teknolojisi vatandaşların ve şehrin birbiriyle olan etkileşim biçimlerini değiştiriyor ve LoRa teknolojisi sunduğu çözümlerle bu etkileşime katkı sağlıyor.

Akıllı Şehir Eğilimleri ve Gelecekteki Gelişmeler

Veri günümüzün en değerli kaynağıdır. Devlet kurumları ve belediyler veri toplamak, verileri işlemek ve verileri analiz etmek için bulut tabanlı ya da kurumsal tabanlı sistemler kullanarak akıllı şehir girişimlerini artırmaktadır. Ortaya çıkan bu ağlara “Nesnelerin İnterneti” ya da daha çok bilinen adı ile IoT denmektedir. Daha iyi karar verebilmek ve şehir hizmetlerini daha etkin bir şekilde yönetebilmek için ayrıntılı ve ölçülebilir verilere sahip olmak gerekmektedir.

Akıllı şehir uygulamaları çok çeşitli olabilir. Akıllı şebekelerden, akıllı otoparklara daha iyi acil sağlık bakımına kadar bir çok alanda etki gösterebilmektedir.

Akıllı şehir çözümlerine bazı örnekler şunlardır;

Park yeri: Akıllı park ekranları, şehirde boş olan park alanlarını göstererek park yeri ararken oluşan trafik sıkışıklığını azaltabilir.

Trafik Akışı: Trafik sıkışıklığı şehir sakinleri için önemli bir sorundur. Akıllı trafik sistemleri yaya ve araç trafiğini düzenlemek için yayalar ve otomobiller için en uygun rotaları göstermektedir. Işık zamanlamasını koordine eden akıllı trafik ışıklarıyla trafiği algılayan sistemler birbirleriyle haberleşerek trafik sıkışıklıklarını en aza indirebilir. Gelecekte ise trafik sistemleri, trafik lambaları ve trafikteki bütün otomobiller birbirleriyle iletişime geçerek belli yerlerde yaşanan yoğunlukları azaltabilir.

Aydınlatma:  Sokak lambaları için kullanılan elektrik önemli bir belediye harcamasıdır. Şehir aydınlatması daha iyi idare edilerek şehirlerin enerji tüketimi azaltılarak tasarruf edilebilir ve sera gazı emisyonları azaltılabilir.

Öngörüsel Bakım: Akıllı bina sistemleri, tahmini bir bakım sistemi sağlayarak yapıların düzgün bir şekilde muhafaza edilmesini ve yıkılmaya karşı önlem alınması için veriler sağlayabilir. Bu sistemler binalar, köprüler ve tarihi anıtlardaki titreşimleri ve diğer fiziksel koşulları izleyebilir.

Atık Yönetimi: Atık yönetimi önemli bir şehir hizmetidir. Çoğu zaman az dolmuş atık konteynırlarını toplamak için kaynaklar tüketilmektedir. Akıllı atık yönetim sistemleri çöp seviyelerini tespit ederek atık toplama maliyetlerini azaltır ve verimliliği artırır.

Gürültü ve Hava Kirliliği: Şehirlere daha fazla insan taşındıkça, gürültü ve hava kirliliği büyük bir sorun haline gelir. Akıllı gürültü ve hava kirliliği kontrolü, vatandaşların refah düzeyini artıracak ve kronik sağlık sorunlarını azaltacak verileri sağlayabilir.

ŞEHİR VE YERLEŞİMCİLER İÇİN FAYDALARI

Akıllı şehir teknolojisi uygulamaların hedefi, halkın yaşam kalitesini artırmak, verimlilik yaratmak, şehir kaynaklarını daha verimli kullanmak ve vergi mükelleflerinin ödediği vergileri azaltmaya çalışmaktır. Şehir sistemleri ve altyapılara ilişkin gerçek zamanlı bilgiler gerekli iyileştirmeleri yapmak için önemlidir.  Zaten, Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından derlenen akıllı şehir girişimleri başarısını ölçmek için 14 kategori vardır. Akıllı şehir teknolojisinin hızla genişleyen doğası bu listenin önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edeceği anlamına geliyor.

LoRa Teknolojisi ile Şehirler Akıllı Hale Geliyor
Başa dön