LoRa ile Akıllı Su Dağıtım Takibi

Lora Akıllı sistem haberleşmesinin amaçlarından biri de İl ve ilçelerindeki (köyler dahil), idarenin su dağıtım şebekesi üzerindeki tüketimlerin takibi, kontrolü ve analiz için gerekli verilerin, verimli bir şekilde toplanmasıdır.

Akıllı sistem haberleşmesinin uygulanması ile aşağıdaki niteliklerin kazanılması amaçlanmıştır;

  • Sızıntı ve kaçakları en alt seviyeye indirerek gelir getirmeyen su oranını azaltmak,
  • Müşteri hizmet çeşitliliği, kalitesi ve memnuniyetini arttırmak,
  • Okuma ve faturalandırma sorunlarını ortadan kaldırmak,
  • Sayaç okuma maliyetlerini düşürmek,
  • Su dağıtım ağını daha iyi yönetmek.

Su idarelerinin sorumluluk  alanlarındaki il ve ilçelerde (köyler  ve tarımsal alanlar dahil) uzaktan okumaya uygun mekanik su sayaçlarına Lora RF Sayaç Modülü eklenerek, sayaç modülünden alınacak verilerin toplanması ve merkeze iletilmesi sağlanmaktadır.

Uzaktan okuma, kurulum, periyodik kontroller ve servis işlemleri için; Lora RF Sayaç Modülü, Ağ Geçidi (Gateway), Ağ Sunucusu ve Modül Servis/Kurulum Yazılımı, el terminali ve/veya yerel okuma cihazı tedarik Lora Akıllı Sistem Haberleşmesi kapsamında temin edilmektedir.

SİSTEMİNİN TANIMI

Sistem temel olarak; sayaçlardan tüketim ve alarm verilerini alarak içerisinde saklayan ve istenilenleri gönderen RF Sayaç Modülü, modülden gönderilen verileri toplayarak sistem merkezine aktaran Ağ Geçitleri ve tüm Ağ Geçitlerinin verilerini toplayarak Akıllı Sayaç Sistemi yazılımına ileten ağ sunucusundan oluşmaktadır.

Sistem alt ucu uzaktan okumaya hazır mekanik su sayaçlarının üzerine takılan modülün, mekanik sayaçtaki metal pulse targetinin dönüşünü endüktif algılama metoduyla dijital veriye dönüştürmesi ile başlar. Bu algılama ile endeks ilerletmesi, ters düz akış yönü tespiti, debi hesabı, sökülme algılaması gibi bir çok işlem yapılmaktadır. Yapılan işlemler neticesinde oluşan veriler modül işlemcisi tarafından dahili hafızaya tarih saat etiketli olarak kaydedilir. Dahili hafızaya kaydedilen bu işlemler sonucu oluşan alarmlar oluştukları anda sisteme gönderilmektedir ve İdare anlık bilgi edinmek istediği alarm tiplerini yazılımdan parametrik olarak değiştirebilir. Modül LPWAN teknolojisine sahip haberleşme entegresi üzerinden programlanmış (merkezden parametrik ayarlanabilir) periyotlarda (günlük, haftalık, aylık vb.) istenilen veri paketlerini yayın yapar. Bu yayınlar RF sinyalinin ulaşabildiği Ağ Geçitleri tarafından sürekli dinlenir ve doğrulanır. Kullanılacak LPWAN teknolojisi açık alanda en az 10 km uzaklıktan yayın yapabilecek kabiliyettedir. Ağ Geçitleri kendilerine ulaşan bozulmamış veri paketlerini kontrol eder ve Ağ Sunucusuna GPRS ve/veya Ethernet üzerinden gönderir. Ağ sunucusu gelen verileri kontrol eder ve uygun veri paketini uygulama sunucusuna iletir. Uygulama sunucusuna gelen veri paketi şifresi burada çözülür ve veri tabanına kaydedilir.

Haberleşme ağı, RF Sayaç Modüllerinden merkezi sisteme kadar olan haberleşme yapısını tanımlar. RF haberleşme sistemi Sabit Ağ (Fixed), star network yapısı kullanılarak oluşturulacak Walk by/Drive by yapılar kabul edilmeyecek, repeater veya relay kullanılmayacaktır. Haberleşme ağı içerisinde bulunan tüm veri iletimleri AES 128 veya XTEA 256 bit algoritması ile şifreli olarak yapılacak ve dış müdahalelere karşı korumalı olacaktır. Şifreleme anahtarları yerel ve uzaktan haberleşme ile değiştirilebilir olacaktır.

Haberleşme ağı içerisinde yer alan tüm sistem cihazları arasındaki haberleşme sırasında bilginin korunması, bütünlüğünün sağlanması, erişebilir ve ulaşabilir olması sağlanmaktadır. Sistem üzerinde taşınacak olan sayaç verileri, AES 128 veya XTEA 256 bit şifreleme standardı ile şifrelenip ve yalnızca merkezi yazılım tarafından haberleşmenin son aşamasında çözümlenebilmektedir.

Lora RF SAYAÇ MODÜLÜ

Lora RF Sayaç Modülü, İdare’nin sahada kullanmakta olduğu uzaktan okumaya hazır mekanik su sayaçlarının üzerine takılmaktadır. RF Sayaç Modülü mekanik su sayacından pulse alarak, ölçüm verilerini kaydetmektedir. Alınan ölçüm verileri haberleşme sistemi ile gönderilmektedir. Bir abone sayacında takılı olan modül, herhangi bir nedenden dolayı söküldüğü durumda, sökülen modül başka bir abonenin sayacına takılabilir ve yeni sayaç üzerinde de işlevini tam anlamıyla yerine getirebilmektedir. RF Sayaç Modülleri, kurulum, servis, bakım, kontrol, test, batarya kullanımı vb. işlemler için geriye dönük log bilgisini dahili hafızasında tutabilmektedir ve ihtiyaç duyulması durumunda geçmiş verilere bakılabilmesine olanak sağlamaktadır.

Mekanik Sayaçtan Endeks Algılama

Mekanik su sayacından endeks algılama işleminin kayıpsız ve güvenilir olarak yapılabilmesi için, pulse algılama işlemi endüktif olarak yapılmaktadır. İdare’nin sahada kullanmakta olduğu ve haberleşme sistemine dahil etmek istediği mekanik su sayaçları, endüktif sensör ile pulse algılama için gerekli donanımlara sahiptir.

Mekanik sayaçlar içerisinden geçen ters akışlarda endeksini geriye doğru sarmaktadır. RF Sayaç Modülü’ nün pulse algılama donanımı herhangi bir nedenle sayaçta geri akış olması durumunda, geri akışı algılayacak bir yapıda olması gerekir.

RF Sayaç Modülünün mekanik sayaç üzerinde güvenli bir şekilde verileri aldığının doğrulanması faturaya esas değerlerin belirlenmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle pulse algılama donanımında, mekanik sayaç ile algılama donanımı arasına yerleştirilebilecek cisimler nedeniyle ölçümün etkilendiği tespit edilebilmektedir.

Mekanik sayaçtan endeks 3 bobinli endüktif algılama yapısı ile gerçekleştirilip, gelecek olan değerlerin yapısı ve sıralaması RF Sayaç Modülü tarafından analiz edilmektedir.

Modül, sayacı tesisattan sökmeden ve sayacın kalibrasyon mühürlerine zarar vermeden takılıp çıkarılabilmektedir. Modül, mühürleme tertibatı ile korunmalı ve sayacın register kısmına direkt monte edilebilmektedir. Modüller, mevcut (DN20) sayaçlara tam uyumlu olmalı, çeşitli sebeplerle oluşabilecek olağan titreşim sebebiyle sayaca oturmama kaynaklı okuma hatası veya müdahale alarmı oluşmamaktadır. Tesisatlarda oluşacak vibrasyondan etkilenerek yanlış sinyal üretmeyecek bir teknolojik yapıda olacaktır.

Ölçüm Verilerini Kaydetme

RF Sayaç Modülü, mekanik su sayacından alacağı endeks bilgisini sistem analizi için gerekli biçimlerde hesaplayarak kaydetmektedir.

İdare’nin ihtiyacı olan su yönetim analizleri için aşağıdaki kayıtlar RF Sayaç Modülü tarafından tutulmalı ve ağ sunucusuna gönderilebilmektedir.

İleri Endeks: Mekanik sayaçtan ileri yönde (tüketim yönünde) akan su miktarı.

Geri Endeks: Mekanik sayaçtan geri yönde (tüketim yönünün tersine) akan su miktarı.

Toplam Endeks: İleri ve Geri Endeks farkı ile oluşan ve mekanik sayaç üzerinde görülen net toplam.

Tüketim Profili Kayıtları

RF Sayaç Modülü, geçmişe yönelik kayıtların alınabilmesi ve abonenin su tüketim eğrisinin belirlenebilmesi için zaman işaretli tüketim eğrilerini tutmaktadır. Geçmişe yönelik yapılacak çalışmalarda ve sürekli analizlerde güvenilirliğin sağlanması için gerekli olan minimum kayıt sayıları ve tutulacak bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir.

Zaman Aralıklı Tüketim Eğrisi Kaydı: 15dk, 30dk ve 60dk periyodlarında ayarlanabilecek yapıda, periyod içerisinde sayaçtan geçen İleri ve Geri tüketim miktarları ile birlikte durum kayıtlarını tutabilmektedir. 15 dakikalık periyod düşünüldüğünde geçmişe dönük 90 günlük yani toplam 8640 kayıt modül içinde saklanabilmekte ve bu bilgiler yerel haberleşme üzerinden okunabilmektedir.

Günlük Tüketim Kaydı: Gün sonu itibariyle oluşan toplam tüketim ile durum bilgilerini, o gün içinde oluşan ters tüketim bilgisini hafızasında saklayabilmektedir. Günlük tüketim kaydı geçmişe dönük 1 (bir) yıllık yani 365 kayıt saklanabilmektedir.

Aylık Tüketim Kaydı: Ay sonu itibariyle oluşan toplam tüketim ile durum bilgilerini, o ay içinde oluşan ters tüketim bilgisini hafızasında saklayabilmektedir. Aylık tüketim kaydı geçmişe dönük 10 (on) yıllık yani 120 kayıt saklanabilmektedir.

Debi Eğrisi Kayıtları

Kullanılan mekanik sayacın yıpranma ve yaşlanma durumunu izlemek, ayrıca abone tipine uygun sayacın seçilip seçilmediğini kontrol etmek ve bunlara bağlı analizleri gerçekleştirmek amacıyla RF Sayaç Modülü en az 6 (altı) farklı debi aralığında debi eğrilerini kaydetmektedir. Debi aralıklarını belirleyecek limit değerleri modülün takılacağı mekanik su sayacına göre programlanabilir olmaktadır.

Debi ölçümleri %1 hassasiyet ile yapılmalı, debi aralıklarındaki çalışma süreleri saniye çözünürlüğünde kayıt altına alınmaktadır.

Debi kayıtları anlık olarak güncellenmeli ve her ay sonunda o aya ait debi aralıklarındaki tüketim karakteristiği geçmiş ay bilgisi olarak saklanmalı, güncel kayıt yeni ay için sıfırlanarak başlanmaktadır. Geçmişe dönük en az 24 kayıt ile iki yıllık sayaç kullanım karakteristiği modülden okunabilmektedir.

Anlık okumalarda güncel kayıt okunabilmeli, aybaşından itibaren okuma zamanına kadar kaydedilmiş debi eğrilerini içermektedir.

Çok Az, Aşırı ve Sabit Tüketim

RF Sayaç Modülü, mekanik sayacın karakteristiklerine uygun kullanılıp kullanılmadığının tespiti için Çok Az ve Aşırı Tüketim durumlarını tespit edebilmektedir. Programlanabilen süre uzunluğunda mekanik sayacın Qmin değerinden düşük tüketimleri ve Programlanabilen süre uzunluğunda Qmax değerinden yüksek tüketimleri tespit edip alarm olarak kaydetmektedir. Bu sayede sayacın hassasiyeti dışında kalacak tüketim miktarları belirlenmiş olacaktır. Ayrıca, kayıp su oranının en aza indirilebilmesi için programlanabilen süre sabit bir tüketim görüldüğünde bu durumu alarm olarak kaydedebilmektedir.

Geri Akış Tespiti

RF Sayaç Modülü, herhangi bir nedenle sayaçtan ters yönde akış olması durumunda bu durumu tespit edebilmektedir. Bu durum akış miktarı ve süresi ile birlikte alarm olarak kaydedilmektedir. Geri akış süresi analizlerin doğru yapılabilmesi için en az saniye çözünürlüğünde kaydedilmektedir.

Sayacın Ters Takılması

Mekanik su sayacının montajdan kaynaklı ve/veya sayaca yapılan müdahale ile tüketim yönüne ters takılması durumu RF Sayaç Modülü tarafından tespit edilmektedir. Sayacın tüketim yönüne göre ters takıldığına; ters ve/veya düz tüketimlerin oluştuğu, programlanabilir sayı kadar geçmiş günlük kayıt içeriğine bakılarak karar verilmektedir. Kullanıcıların kaçak kullanımını önlemek amacıyla ters yönde akış durum tespiti anında yapılmalı ve ters yönde akan su miktarı Geri Endeks’ ine kaydedilmektedir.

Modül Sökülme Tespiti

RF Sayaç Modülü mekanik su sayacının bütünleşik bir parçası olacaktır ve faturalandırmaya esas veriler RF Sayaç Modülünden sağlanacaktır. Bu nedenle modülün sökülmesi, sayacın sökülmesi ile eşdeğerdedir ve modülün sökülmesi durumu merkezi yazılımda alarm oluşturulmaktadır.

Sökülme durumu tespitinin güvenilir olması için modül tarafından en az iki farklı metot ile bu durum tespit edilebilmektedir. Her iki metot ile alınan sonuçlar birbiri ile doğrulanmalı ve neticesinde kayıt edilmektedir. Sökülme gerçekleştiğinde bu durum için başlangıç tarih saati ile alarm kaydı oluşturulur ve tekrar takıldığında bitiş tarih ve saati ile birlikte alarm kaydı sonuçlandırılmaktadır.

Mühür Sökülme Tespiti

RF Sayaç modülleri uzaktan okumaya uygun soğuk su sayaçları üzerine paslanmaz vida ile monte edilecek yapıda olacaktır. Modül üzerinde bulunacak vidaya yapılan bir müdahale RF sayaç modülünü sökme girişimidir. Vida üzerine yerleştirilen ve alt kısmında mıknatıs bulunan mührün sökülmesi modülü sökme girişimi olarak nitelendirildiğinden sistemde mühür sökülme tespiti alarmı oluşturulmaktadır.

Manyetik Mıknatıs Tespiti

RF Sayaç Modülü manyetik mıknatıs etkilerine karşı korumaktadır. Dışarıdan gelebilecek manyetik mıknatıs yaklaştırma durumu RF Sayaç Modülü tarafından tespit edilebilip, alarm olarak kaydedilmektedir. Manyetik müdahale değeri algılama eşik seviyesi mili tesla biriminden programlanabilir.

Haberleşme Özellikleri

Uzaktan Haberleşme

İdare sayaç verilerini toplamak ve bu verilere bağlı tüketim analizlerini oluşturmak için sayaçları RF Sayaç Modülü aracılığıyla uzaktan okuyacaktır. Kullanılacak RF teknolojili okuma sistemi ile İdare gelir getirmeyen su miktarını düşürmek ve su şebekesi yönetim verimliliğini artırmayı hedeflemektedir. Bu nedenle kullanılacak RF teknolojisi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’nun Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmeliğine uygun olacak biçimde 868 MHz, lisansız frekans bandında çalışmaktadır. Ayrıca RF Sayaç Modülleri, aynı yönetmelik kapsamındaki, görev çevrim süreleri ve çıkış güçlerine uygundur. Maksimum çıkış gücü en fazla 25mW’tır.

RF Sayaç Modülü belirlenen periyodlarda merkezi sisteme sayaç verilerini gönderecektir. Gönderilecek veriler sistem kullanıcıları tarafından parametrik olarak ayarlanabilecek ve modülasyon seviyelerine göre belirlenecek yapıda, ayrıca merkezden gelen bir iş emri olup olmadığını kontrol edecek yapıda, çift yönlü olarak haberleşme yapabilmektedir.

Bağlanma periyodları idare tarafından sayacın bulunduğu bölge, kullanan abone tipine ve/veya yapılacak analiz tipine göre yapılandırılabilir yapıdadır. Bağlanma zamanı saniye çözünürlüğünde belirlenebilmeli ve saatlik, günlük, haftalık veya aylık olarak ayarlanabilmektedir. Farklı veri paketleri için farklı bağlantı zamanları ayarlanabilir.

Bağlantı zamanları dışında, pil tüketimi olmaması ve dışarıdan gelebilecek sinyallerin algılanmaması için RF özelliği kapalı durumdadır.

Kullanılacak haberleşme protokolü, uluslararası standartlar ile belirlenmiş açık ve test edilebilir iletişim protokolüne sahiptir. Verilerin merkezi yazılıma ulaştırılabilmesi ve sinyal kalitesinin artırılabilmesi için modülasyon seviyesi ve haberleşme hızı optimizasyonu ağ sunucusu yazılımı tarafından ayarlanabilir yapıdadır. RF Sayaç Modülleri 300bd’dan 9600bd’a kadar haberleşme hızlarını desteklemektedir.

Kurulacak tüm haberleşme sistemi için gerekli güvenlik önlemleri şifreleme yöntemleri ile sağlanabilmektedir. Modülün yapacağı RF haberleşmede veriler AES 128 algoritması ile şifrelenmiş ve yalnızca ağ sunucusu yazılımı tarafından şifreler çözülebilmektedir.

Yerel Haberleşme

 RF Sayaç Modülleri, idarenin kurulum, servis, bakım, kontrol, test, geriye dönük detaylı log bilgisi okuma, modül sayaç yazılımı güncelleme gibi büyük veri transferi gerektiren servis işlemlerini kesintisiz bir şekilde yetkili personeller ile yapabilmesi için uzaktan haberleşme kanalından bağımsız olarak kablosuz, yüksek hızlı yerel iletişim teknolojisine sahiptir. Kısa mesafede kullanılacak teknoloji modül içerisindeki yazılımın 128 kB’lık güncellemesini kontrol hariç en fazla 35 saniye içinde yapabilecek kabiliyettedir.

Yerel iletişim yalnızca yetkili personel tarafından servis, bakım, yerel okuma veya kurulum işlemleri sırasında aktif hale getirilebilecek ve diğer zamanlarda pil tüketimini azaltmak ve modüle yapılabilecek olası müdahalelerin önüne geçmek amacıyla kapalı olacaktır. Yetki erişimi farklı seviyelerde tanımlanabilmektedir.

Zaman Saati

 RF Sayaç Modülü zaman bazlı işlemleri yürütmek için gerçek zaman saati içermektedir. Gerçek zaman saati 31.12.2100’e kadar tarih desteklemektedir ve saat sapması en fazla 1 günde 0,5 saniyedir. Zaman saati sapması uluslararası IEC 62052-21 standardına uygundur.

Gerçek zaman saati senkronizasyonu uzaktan ve modül servis kurulum yazılımı ile yapılabilmektedir. Saat senkronizasyonu yapılması durumunda RF Sayaç Modülünün saati ile senkronize edilmek istenen saat arasındaki fark fazla ise zaman senkronizasyonu yapma işlemine müsaade edilmemektedir.

Zaman senkronizasyonu ile yapılamayacak ayarlamalarda, saat ayarlaması uzaktan ve yerel olarak yalnızca yetkili personel tarafından yapılabilmektedir. Gerçek zaman saati üzerinde yapılan değişiklikler RF Sayaç Modülü içinde kaydedilmektedir. Gerçek zaman saati yaz saati uygulaması ve artık yıl uygulamalarını desteklemeli, aktif ve pasif olarak yapılandırılabilmektedir.

Güç Beslemesi

 RF Sayaç Modülünün güç beslemesi içerisinde bulunan dâhili pil ile sağlanmatkadır. Pil bitimine en az 6 (±2) ay kala sisteme batarya alarmı vermektedir. RF Sayaç Modülü yapacağı tüm işlemlerdeki enerji ihtiyacını içerisindeki pilden sağlamaktadır. RF Sayaç modülünün enerji ihtiyacı lityum teknolojisine sahip, üretim tarihi İdareye teslim edildiği yıla ait (yılın ilk altı ayı teslim edilenler hariç) olan pillerden karşılanacaktır.

RF Sayaç Modülü içerisindeki pil, montaj ve devreye alma işleminden sonra verileri alabilecek şekilde en az 10 yıl süreyle kullanılabilmektedir.

Mekanik Özellikler

 RF Sayaç Modülü zorlu çalışma ortamlarına dayanıklılık göstermesi, su ve toz gibi dış ortamdan gelen unsurlardan etkilenmemesi için en az IP68 koruma sınıfına sahiptir. Gövde malzemesi olarak güneşten etkilenmeyecek, sökülüp takılmaya karşı dayanıklı tırnak yapısına sahiptir. RF Sayaç Modülü -10°C’den +50°C’ye kadar sıcaklık aralığında ve %95 nem oranında performans kaybı olmadan çalışabilmektedir. Ayrıca -25°C’den +70°C’ye kadar verilerini saklayabilmektedir.

 Ağ Geçidi

 Uzaktan haberleşme sistemi hakim noktalara (yüksek alanlara, çekim alanı geniş noktalara) yerleştirilecek Ağ Geçitleri ile sağlanır. RF Sayaç Modülleri doğrudan Ağ Geçitleri ile iletişim kurarak verilerini merkezi sisteme iletir.

Ağ geçitlerinde bulunacak RF teknolojisi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’nun Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmeliğine uygun olacak biçimde 868 MHz, lisansız frekans bandında çalışmaktadır

Ağ Geçidi, RF Sayaç Modülü ile çift yönlü olarak haberleşme yapabilmektedir. RF Sayaç Modülünden gelecek bilgileri merkeze ve merkezden gelen bilgileri RF Sayaç Modülüne iletebilmektedir.

Sayaç Modülü’nün ulaştığı Ağ Geçidi ile arasındaki sinyal kalitesinin hesaplanabilmesi ve buna bağlı olarak sistem performansının artırılabilmesi için, Ağ Geçidi gelen sinyallerin gücünü ölçerek bu bilgileri merkezi sisteme iletmektedir.

Ağ Geçitleri, RF Sayaç Modülünden gönderilen veriyi merkezi sisteme yönlendirerek RF Sayaç Modülü ile çift yönlü olarak haberleşme yapabilecek kapasitededir. RF Sayaç Modülünden gelecek bilgileri merkeze, merkezden gelen bilgileri RF Sayaç Modülüne iletecek olup kendi hafızasında sayaç verisi tutmayacaktır. Merkezi sistem ile Ağ Geçidi arasındaki iletişim GPRS ve/veya Ethernet ile sağlanabilmektedir. Ağ Geçidi, IEEE 802.3y Ethernet ve GPRS/EDGE (850/900/1800/1900MHz) bantlarını desteklemektedir. GPRS haberleşme için İdare’nin APN’i içerisinde tanımlı simcardlar kullanılacaktır.

Ağ Geçitleri yüksek adetli uç noktalarla haberleşmeyi yönetebilecek, yüksek performanslı bir işletim sistemine sahiptir. Bu işletim sistemi tercihen Linux veya Windows Embedded olabilir. Bu işletim sistemi içerisinde çalışacak Ağ Geçidi yazılımı güncellenebilir bir yapıdadır. Ağ Geçidi içerisinde bulunan yapılandırma ayarları uzaktan ve yerel haberleşme ile programlanabilir yapıdadır. Sistemin ileriye dönük genişletilmesini ve geliştirilmesini desteklemek için Ağ Geçitleri gelişmiş donanım özellikleri ile donatılmış, en az 256 MHz işlemci, en az 128 MB Ram ve en az 128 MB Flash Hafıza bulunmaktadur. Ayrıca Ağ Geçitlerinin çalışma güvenilirliğinin sağlanabilmesi için gerçek zamanlı saat ve watchdog zamanlayıcı kullanılmaktadır. Gerçek zaman saat enerji kesintilerinde, dahili pil ile çalışmasına devam edecek ve güvenli şekilde kendini kapatacaktır. Ağ Geçidi dahili pile sahip değilse kesinti sonrasında sistemden gerçek saat bilgisini alıp saat bilgisini senkronize edecektir.

Kurulum yapılan ortam koşullarını değerlendirebilmek ve maruz kalacağı olası etkilere karşı önceden önlem alınabilmesi için Ağ Geçitlerinde sıcaklık sensörü ve en az bir adet kontrol girişi bulunmaktadır.

Ağ Geçitlerinin RF Sayaç Modülü ve merkezi sistem ile yapacağı tüm haberleşmeler şifreli olacaktır. Ayrıca ağ güvenliği için gerekli önlemler alınacaktır.

LoRa ile Akıllı Su Dağıtım Takibi
Başa dön