Blog | S.S.S | Bizi Takip Edin |

Marjinal Tarım Arazisi Nedir?

marjinal-tarim

Marjinal Tarım Arazisi Nedir?

Marjinal tarım arazisi, tarımsal üretim için ideal olmayan veya düşük verim sağlayan arazileri tanımlar. Bu araziler genellikle düşük toprak verimliliği, sınırlı sulama imkanları, dik eğimler veya aşırı hava koşulları gibi faktörler nedeniyle tarım için uygun değildir. Türkiye’de marjinal tarım arazileri, toprak verimliliği, sulama imkanları, arazi eğimi ve iklim gibi çeşitli faktörlere göre sınıflandırılır ve genellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde yaygındır. Bu arazilerin kullanımı sadece tarım için değil, alternatif amaçlar için de mümkündür, örneğin güneş enerjisi santralleri, hayvancılık, ormancılık ve mera alanları için kullanılabilirler.

Marjinal Tarım Arazilerinin Özellikleri

Bu araziler, tarımsal üretim için ideal olmayan ve genellikle düşük verim sağlayan özelliklere sahiptir. Bu arazilerin özellikleri şunlardır:

 1. Düşük Toprak Verimliliği: Marjinal tarım arazilerinde toprak verimliliği genellikle düşüktür. Organik madde içeriği az, besin elementleri yetersiz veya toprak tuzluluğu gibi sorunlar görülebilir.

 2. Sulama İmkanlarının Yetersizliği: Arazideki yağış miktarı yetersiz veya yeraltı su seviyesi düşük olabilir. Bu durum tarımsal sulama için zorluklar yaratır.

 3. Arazi Eğimi ve Şekli: Marjinal tarım arazileri genellikle dik yamaçlara, engebeli arazilere veya tarımsal üretime uygun olmayan şekillere sahiptir. Bu da tarımsal faaliyetlerin sınırlı veya zor olmasına neden olur.

 4. Aşırı Hava Koşulları: Kuraklık, don, sel, aşırı sıcaklık veya soğukluk gibi aşırı hava koşulları marjinal tarım arazilerinde sıkça görülebilir. Bu durum da tarımsal üretimi olumsuz yönde etkiler.

 5. Toprak Yapısı: Taşlık, kayalık veya tuzlu topraklar gibi tarımsal üretim için uygun olmayan toprak yapılarına sahip olabilirler.

 6. Coğrafi Dağılım: Türkiye’de marjinal tarım arazileri genellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde bulunur. Bu bölgelerde genellikle tarım için daha zorlu koşullar mevcuttur.

marjinal-tarim-arazisi-nedir

Marjinal Tarım Arazilerinin Sınıflandırılması

Bu araziler genellikle toprak verimliliği, sulama imkanları, arazi eğimi ve iklim koşulları gibi faktörlere göre sınıflandırılır. Türkiye’de marjinal tarım arazilerinin sınıflandırılması genellikle şu şekildedir:

 1. 1. Sınıf Araziler: Tarımsal üretim için en uygun olan arazilerdir. Toprak verimliliği yüksektir, sulama imkanları genellikle iyidir ve arazi eğimi tarımsal üretime elverişlidir. Bu araziler genellikle düşük eğimli ve verimli topraklardan oluşur.

 2. 2. Sınıf Araziler: 1. sınıf arazilere göre biraz daha az uygun olan arazilerdir. Toprak verimliliği biraz düşük olabilir veya sulama imkanları sınırlı olabilir. Ayrıca, arazi eğimi 2. sınıf arazilerde de genellikle tarımsal üretime elverişlidir, ancak 1. sınıf kadar ideal değildir.

 3. 3. Sınıf Araziler: Tarımsal üretim için sınırlı olarak uygun olan arazilerdir. Toprak verimliliği düşüktür, sulama imkanları kısıtlı veya yetersizdir. Ayrıca, arazi eğimi 3. sınıf arazilerde tarımsal üretime uygun olmayan şekilde dik veya engebeli olabilir.

 4. 4. Sınıf Araziler: Tarımsal üretim için uygun olmayan arazilerdir. Toprak verimliliği çok düşüktür, sulama imkanları neredeyse yoktur veya tamamen yetersizdir. Ayrıca, arazi eğimi 4. sınıf arazilerde tarımsal üretim için çok dik veya çok engebelidir.

Bu sınıflandırma, arazinin tarımsal üretime ne kadar uygun olduğunu belirlemek için kullanılır ve tarım politikalarının ve kaynakların yönlendirilmesinde önemli bir rol oynar. Her sınıf arazinin özellikleri ve kullanım potansiyeli farklıdır, bu nedenle arazinin sınıfı, üzerinde hangi tarımsal faaliyetlerin yapılabileceğini belirlemede önemli bir kriterdir.

Marjinal Tarım Arazileri Nasıl Kullanılır?

Marjinal tarım arazileri, tarımsal üretim için ideal olmayan koşullara sahip oldukları için düşük verimlilik gösterirler. Ancak, bu arazilerin farklı amaçlar için kullanımı mümkündür. İşte bu arazilerin alternatif kullanım yöntemleri:

 • Enerji Üretimi: Güneş enerjisi santralleri (GES) için uygun olan marjinal tarım arazileri, enerji üretimine katkı sağlayabilir. Bu sayede tarımsal üretim için elverişsiz olan araziler enerji kaynağı olarak değerlendirilebilir.

 • Ormancılık ve Ağaçlandırma: Ağaçlandırma ve orman oluşturma projeleri için kullanılabilir. Erozyon kontrolü sağlanabilir, biyolojik çeşitlilik artırılabilir ve ekosistemlerin restorasyonu desteklenebilir.

 • Mera ve Hayvancılık: Hayvancılık için mera alanlarının yetersiz olduğu bölgelerde bu tür araziler hayvancılık için değerlendirilebilir.

 • Çevresel Koruma ve Ekosistem Hizmetleri: Su kaynaklarını koruma, karbon depolama, habitat sağlama gibi çeşitli ekosistem hizmetlerini desteklemek için kullanılabilir. Özellikle sulama alanları ve koruma altına alınan doğal alanlar olarak işlev görebilirler.

Bu arazilerin doğru şekilde yönetilmesi ve alternatif kullanım alanlarının belirlenmesi, sürdürülebilirlik ve ekolojik denge açısından önemlidir. Bu tür arazilerin çeşitli amaçlar için verimli bir şekilde kullanılması, tarım dışı gelir kaynakları yaratılmasına da katkı sağlayabilir.

marjinal-tarim

Marjinal Tarım Arazisi Raporu Nasıl Alınır?

 • İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne Başvuru: İl veya ilçenizde bulunan Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvurmanız gerekmektedir. Başvurunuzu yaparken arazinin bulunduğu yerin müdürlüğüne başvurmalısınız.

 • Gerekli Belgeleri Hazırlama: Başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri hazırlamanız gerekebilir:

  • Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi
  • Arazi tapusu veya ada-pafta bilgileri
  • Arazinin bulunduğu yerdeki mülkiyet durumu ve arazi kullanımı ile ilgili belgeler
 • Başvuru ve İnceleme: Müdürlük, başvurunuzu değerlendirecek ve arazinin marjinal tarım arazisi olarak uygun olup olmadığını inceleyecektir. Bu süreçte arazinin özellikleri, toprak verimliliği, eğimi, iklim koşulları gibi faktörler dikkate alınacaktır.

 • Rapor Düzenlenmesi: İnceleme sonucunda, arazinin marjinal tarım arazisi olarak değerlendirilmesi durumunda, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bir rapor düzenlenecektir. Bu rapor, arazinin marjinal tarım arazisi olarak resmi olarak tanımlandığını gösterir.

 • Raporun Alınması: Rapor düzenlendikten sonra, size bildirilen süre içinde raporu alabilirsiniz. Raporun alınmasıyla birlikte arazinin resmi olarak marjinal tarım arazisi olduğu belgelenmiş olur.

Marjinal tarım arazisi raporu almak için süreç ve gerekli belgeler ülkeye ve yönetmeliklere göre değişiklik gösterebilir. Başvuru öncesinde ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü veya ilgili mercilere danışarak güncel bilgileri ve gereklilikleri öğrenmek önemlidir.

Marjinal Tarım Arazisi Nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön