Blog | S.S.S | Bizi Takip Edin |

Mısır Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

misir-yetistiriciligi-sulama

Mısır Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Mısır yetiştiriciliği, tarımın önemli bir parçasını oluşturur ve dünya genelinde geniş bir şekilde yapılmaktadır. Mısır, sıcak iklimleri tercih eden ve nemli toprakları seven bir bitki olduğundan, yetiştiricilik için uygun koşulların sağlanması gerekmektedir. İlk adım genellikle toprak hazırlığıdır; mısır yetiştirilecek tarla derin sürülür, toprak uygun bir şekilde işlenir ve gerekirse gübreleme yapılır. Ardından, mısır tohumları dikim için hazırlanır ve belirlenen aralıklara ekilir. Dikimden sonra, düzenli sulama ve yabancı ot kontrolü gibi bakım işlemleri yapılır. Mısır bitkisi, büyüme döneminde yeterli miktarda güneş ışığına ve suya ihtiyaç duyar, bu nedenle sulama ve güneşlenme düzenli olarak sağlanmalıdır. Hasat zamanı geldiğinde, mısır koçanları elle veya makinelerle toplanır ve uygun şekilde işlenerek pazara sunulur veya depolanır. Mısır yetiştiriciliği, dikkatli planlama, bakım ve yönetim gerektiren ancak verimli bir tarım uygulamasıdır.

Mısır Çeşitleri

Mısır yetiştiriciliği geçmişte, açık döllenmiş ancak düşük verimli köy çeşitlerinin ekimiyle gerçekleştiriliyordu. Ancak, hibrid çeşitlerin geliştirilmesiyle birlikte, köy çeşitleri yerini hibrid çeşitlere  bırakmıştır. Hibrid çeşitler tekli, ikili, üçlü veya dörtlü melez olabilir. Ancak günümüzde en yaygın olanı tekli melez mısır hibrid çeşitleridir. Çeşit seçiminde, çeşidin bölgeye uygunluğu ve olgunlaşma gün sayılarının uygunluğu dikkate alınmalıdır. Tarımda kullanılan mısır çeşitleri, olgunlaşma gün sayılarına göre FAO sistemi tarafından 8 ayrı gruba ayrılmıştır. Bu gruplar, FAO-100 ile FAO-800 arasında yer alır. Örneğin, FAO-100 grubundaki çeşitler çok erkenci, genellikle 70-75 günde olgunlaşırken, FAO-800 grubundaki çeşitler çok geçci, yaklaşık 140 günde olgunlaşır. Çeşit seçiminde, olgunlaşma süresinin yanı sıra yüksek verimlilik, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık da önemlidir. Hibrid çeşitlerin tercih edilmesi ve doğru çeşit seçimi, mısır yetiştiriciliğinde başarılı sonuçlar elde etmek için önemli adımlardır.

misir-yetistiriciligi-nasil-yapilir

Mısır Yetiştiriciliğinde İklim Ve Toprak Yapısı Nasıl Olmalıdır?

Mısır, genellikle tropik, subtropik ve ılıman iklim kuşaklarında yetişen, ancak Antarktika haricinde dünyanın pek çok yerinde başarıyla yetiştirilebilen bir bitkidir. Deniz seviyesinden 4000 metreye kadar rakıma sahip olan, güneş ışığından bolca faydalanan alanlarda gelişir. Mısır, kısa gün bitkisi olup, tohumların çimlenmesi ve verim alınabilmesi için belirli bir sıcaklık ve gün uzunluğuna ihtiyaç duyar. Toprak açısından, mısır bitkisi verimli, derin, drenajı ve havalanması iyi olan topraklarda gelişimini en iyi şekilde sürdürür. Asitlik açısından nötr pH seviyelerine (pH 6-7) uygun olan topraklar tercih edilir. Mısır bitkisi, toprak seçimi konusunda çok seçici değildir, ancak yüksek tuzluluk ve yüksek taban suyu gibi koşullara hassasiyet gösterir. Bu nedenle, bu tür alanlarda mısır tarımı yapmak genellikle önerilmez. Mısır yetiştiriciliği için uygun iklim ve toprak koşulları, sağlıklı bir ürün elde etmek ve verimliliği artırmak için önemlidir.

Mısır Yetiştiriciliğinde Ekim

Mısır ekimi için toprak sıcaklığının en az 10-12°C olması gereklidir. Ekim zamanı, bu sıcaklıklara ulaşılmasının beklendiği zamanlara göre belirlenmelidir. Toprak sıcaklığının bu değerlerin altında olması durumunda, çimlenmede sıkıntı yaşanabilir. Mısır ekimi için ideal toprak sıcaklığı, Trakya’da Nisan ayının 25’inden sonra, güney bölgelerde Nisan ayının başlarından itibaren, Orta Anadolu’da ise Nisan’ın sonlarında veya Mayıs’ın başlarında ekime başlanabilir. Ekim zamanı seçerken, bölgenin son don tarihinden sonra ekime başlanması daha güvenli olur. Çünkü erken ekimler genç fidelerin don riski altında kalmasına neden olur. Mısır ekimi en geç Mayıs ayının ilk veya ikinci haftasına kadar tamamlanmalıdır. Bu tarihlerden sonra yapılan ekimlerde, tozlanma dönemi sıcak ve kurak bir periyoda denk gelebilir ve bu da tane veriminde azalmaya yol açabilir. Genellikle sıra aralığı 70 cm ve sıra üzeri mesafesi 25 cm olarak tercih edilir. Optimum tane verimi için dekarda 6.000-7.000 bitki bulunması önerilir. Silajlık ekim için, ekim sıklığı artırılabilir. 

misir-yetistiriciligi

Mısır Yetiştiriciliğinde Sulama

Mısır tarımında sulama oldukça önemlidir. Özellikle bitkinin gelişim evrelerinde toprakta yeterli nem seviyesinin korunması, bitkinin sağlıklı büyümesi ve verimli bir şekilde koçan oluşturması için önemlidir. Bu süreçte, dört önemli dönem öne çıkar: fide dönemi, tepe püskülü oluşumundan önceki süreç, koçan püskülü çıkarma ve tane olgunlaşma dönemleri. En kritik dönem, genellikle tepe püskülü çıkışından iki hafta öncesinden koçan püskülü çıkmasının ardından iki hafta sonrasına kadar devam eder. Bu süre zarfında, mısır bitkisi yoğun bir su talebiyle karşı karşıyadır. Bu nedenle, bu dönemde sulama düzenli olarak sağlanmalı ve toprak nem seviyeleri izlenmelidir. 

Sulama için farklı yöntemler kullanılabilir. Sıra aralarına çiziler açılarak yapılan sulama, toprağın kök bölgelerine doğrudan su sağlar ve suyun etkin kullanımını sağlar. Ayrıca, damla sulama yöntemi, suyun doğrudan bitki köklerine ve toprak yüzeyine düşmesini sağlayarak suyun kaybını en aza indirir ve suyun bitki tarafından daha verimli kullanılmasını sağlar. Sulama programı, bölgenin iklim koşullarına, toprak yapısına ve bitkinin ihtiyaçlarına bağlı olarak belirlenmelidir. Mısır tarımında sulamanın doğru ve zamanında yapılması, bitki sağlığı ve verimliliği açısından büyük önem taşır.

Mısır Yetiştiriciliğinde Akıllı Sulama Sistemleri

Diğer sulama yöntemleri suyu, oldukça verimsiz ve nispeten düzensiz dağıtan sistemlerdir. Bu durum toprak çeşidi farklılaştıkça daha net şekilde ortaya çıkar. Dolayısıyla kalite ve yüksek verime ulaşmanızı zorlaştırır. Akıllı sulama sistemleri, su ve besin maddelerini bitkinin gelişim evresine göre,  her bir bitkinin kök bölgesine homojen bir şekilde ulaştırır. Ayrıca sulama sisteminizi ve arazinizin durumunu siz nerede olursanız olun uzaktan izleyebilir ve yönetebilirsiniz. sisteme ekleyeceğiniz sensörler sayesinde minimum işçilik giderleriyle, maksimum verim elde edebilirsiniz. Akıllı sulama sistemleri hakkında daha fazla bilgi almak için iletişime geçebilir ve  https://esular.com/esular-akilli-sulama-cozumu-nedir sitedeki yazılarımızdan faydalanabilirsiniz. 

Akıllı-sulama-teknolojileri

Mısır Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Mısır bitkisi, diğer bitkilere kıyasla daha fazla vejetatif aksam ürettiği için, besin elementlerine daha fazla ihtiyaç duyar. sağlıklı bir üretim için, toprağın bu elementleri yeterli miktarda içermesi önemlidir. Mısır bitkisi kalın saplı olduğundan, potasyum elementini fazla miktarda tüketir. Ancak, genellikle Türkiye’deki toprakları potasyum bakımından zengin olduğundan, ekstra potasyuma gerek kalmaz. Genellikle dekar başına yaklaşık 18-25 kg saf azot ve 8-10 kg fosfor uygulaması gerekmektedir. Ekimden önce, azotun yarısı ile fosfor tamamen toprağa karıştırılmalıdır. Geri kalan azot, bitkiler yaklaşık 40-50 cm boya ulaştığında, yani diz boyuna ulaştıklarında, sıra aralarına serpilerek uygulanmalıdır. Azot gübresi, asla üstten serpme yöntemiyle uygulanmamalıdır. Bu uygulama, bitki gelişimine zarar vererek azot birikimine neden olabilir.

misir ekimi

Mısır Yetiştiriciliğinde Görülen Hastalık Ve Zararlılar

Mısır bitkisi, yetişme süreci boyunca mantarlar, bakteriler, virüsler, nematodlar gibi çeşitli hastalıklar ve zararlılar tarafından tehdit edilir. Genel olarak, en sık görülen hastalıklar arasında kök, sap, koçan ve tanelerde çürükler, yaprak yanıklıkları ve Rastık enfeksiyonu yer alır. Bunun yanı sıra, yaprak bitleri, kırmızı örümcekler, yeşil kurtlar, çizgili yaprak kurdu, mısır sap kurdu ve mısır koçan kurdu gibi zararlılar da önemli sorunlara neden olabilir. Hastalık ve zararlılarla mücadelede, dayanıklı çeşitlerin seçimi öncelikli olmalıdır. yoksa, münavebe gibi kültürel önlemlere başvurulmalıdır. Ayrıca, ekim öncesi tohum ilaçlaması yapılmalı ve hasattan sonra tarlada kalan bitki artıkları temizlenmelidir. Ancak, tüm bu tedbirlerin yanı sıra hastalık ve zararlılarla başa çıkamayan durumlarda kimyasal mücadele gerekebilir. Mantar hastalıkları için fungusit, zararlılar için insektisit kullanılabilir. 

Mısır Hasatı

Mısırın olgunlaşma durumu, koçanın uç kısmındaki siyah noktanın varlığına bakılarak anlaşılır. Koçanın orta kısmından rastgele alınan her 4 taneden en az 3’ünde siyah nokta varsa, mısırın olgunlaşması tamamlanmış demektir.  Mısır hasadı genellikle biçer-döverlerle yapılır. Ancak, makineyle hasat için uygun nem oranı genellikle %20-25 arasındadır. Çok kuru koçanlar hasat sırasında tanelerde kırılmaya neden olabilir. Hasat zamanı nem oranı yüksekse, kayıplar olabilir ve ürünün kurutulması gerekebilir. Bu nedenle, eğer mümkünse hasat geciktirilerek koçanların tarlada kuruması sağlanabilir. 

misir-yetistiriciligi-sulama

Mısır Depolanması

Hasattan sonra ürün nemliyse, kurutulmalıdır. Kurutma işlemi için genellikle makineler kullanılır. Depolama için, ürün %15 nem oranına kadar kurutulmalıdır. Uzun süreli depolamalarda nem oranı %13-14’e indirilmelidir. Tohum amaçlı kurutma işlemi sırasında, tanedeki embriyonun zarar görmemesi için sıcaklığın 36°C’yi geçmemesi önemlidir. Silaj yapılacaksa, koçanlar süt olum dönemi ile hamur olum dönemi arasında iken silaj makinesi ile kıyılmalıdır.

Mısır Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön