Blog | S.S.S | Bizi Takip Edin |

Organik Tarım Nedir? Organik Tarım Nasıl Yapılır?

Organik Tarım Nedir? Organik Tarım Nasıl Yapılır?

Organik tarım, doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanmayı ve toprağı korumayı amaçlayan bir tarım yöntemidir. Bu yaklaşım, sentetik kimyasal gübreler ve pestisitler yerine organik gübreler, doğal zararlı kontrol yöntemleri ve biyolojik çeşitliliği teşvik eden uygulamaları içerir. Organik tarım, toprağın verimliliğini korur, su kaynaklarını korur ve çevresel etkileri en aza indirerek sağlıklı ürünler elde etmeyi hedefler. Tüketiciler arasında organik ürünlere olan ilginin artmasıyla, organik tarım giderek daha fazla çiftçi ve üretici tarafından benimsenmektedir. Ayrıca, organik tarımın bir parçası olarak hayvanların doğal yaşam koşullarına uygun yetiştirilmesi de önemli bir unsurdur.

Organik Tarım Nedir?

Organik tarım, bitkisel ve hayvansal ürünlerin yetiştirilmesi sırasında çevre dostu ve sürdürülebilir tarım yöntemlerinin kullanıldığı bir tarım uygulamasını ifade eder. Bu yöntem, doğal kaynakları koruma, toprak verimliliğini artırma ve kimyasal kullanımını en aza indirme amacı taşır. Organik tarım, tüketiciye sağlıklı ve çevreye duyarlı ürünler sunma hedefini güder.

Bu tarım yöntemi, sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek ve çiftlik faaliyetlerini doğal döngüler içinde sürdürmek amacıyla giderek daha fazla ilgi görmektedir. Bu tarım yönteminin uygulanması, sadece çiftçinin değil, aynı zamanda tüketicinin de çevresel ve sağlık açısından bilinçli tercihlerde bulunmasını sağlar.

organik-tarim-nedir

Organik Tarım Nasıl Yapılır?

Çevre dostu ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimseyen bir yöntem olarak ön plana çıkan organik tarım nasıl yapılır. Bu tarım modeli, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi sırasında kimyasal gübre, pestisit gibi sentetik maddelerin kullanımını içermeyerek çevreyi, hayvanları ve insan sağlığını koruma amacını taşır. Bu yöntemin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için uygun arazi seçimi, gerekli izinlerin alınması, geçiş sürecinin takip edilmesi ve yetkili kuruluşlar tarafından yapılan denetimlerin titizlikle sürdürülmesi gerekmektedir. Bu süreç, organik tarımın standartlara uygunluğunu sağlamak ve organik ürünlerin güvenilirliğini tüketicilere garanti etmek adına önemli adımları içermektedir.

organik-tarim-nasil-yapilir

Organik tarımın başarılı bir şekilde yapılabilmesi için belirli adımların takip edilmesi gerekmektedir:

 1. Uygun Arazi Seçimi: Organik tarım için uygun arazi seçimi oldukça önemlidir. Çöp depolama alanlarından, zararlı kimyasal maddeler içeren akarsulardan ve maden işletmelerinden uzak, sağlıklı ve doğal bir çevre şarttır.

 2. Tarım ve Orman Bakanlığı İzinleri: Organik tarım yapabilmek için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarından birine başvurarak izin alınması gerekmektedir. Bu süreç, organik tarımın standartlarına uygunluğun kontrol edilmesini içerir.

 3. Geçiş Süreci: İzin alındıktan sonra, organik tarımın gerçekleştirileceği arazide bir geçiş süreci uygulanır. Meyve yetiştiriciliği için genellikle 3 yıl, sebze üretimi için ise 2 yıl gibi belirli bir süre geçiş sürecini ifade eder. Bu süre içinde kimyasal gübre ve pestisit kullanımı azaltılır, organik tarım yöntemlerine geçiş yapılır.

 4. Denetim ve Kontrol: Organik tarım sürecinde, yetkilendirilmiş sertifikasyon kuruluşları ürünlerin düzenli olarak denetimini ve kontrolünü yaparlar. Bu denetimler, tarım yöntemleri, kullanılan girdiler ve üretim süreçlerinin organik standartlara uygunluğunu değerlendirir.

 5. Sertifikasyon ve Logolar: Organik tarım ürünleri, yetkili sertifikasyon kuruluşlarının logosunu taşıyan ambalajlarla piyasaya sürülür. Bu, tüketicilere organik ürün olduğunu belirtir ve güvenilirliği artırır.

Organik tarım, doğal kaynakları koruma, sağlıklı ürünler elde etme ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etme amacı taşır. Bu nedenle, süreç boyunca standartlara uygunluk ve denetimlerin titizlikle takip edilmesi önemlidir.

Organik Tarım Yetiştiriciliğinde Hangi Bitki Besleme Teknikleri Kullanılır?

Organik tarım, bitkilerin sağlıklı ve dengeli bir şekilde büyümesini sağlamak amacıyla özel besleme ürünlerini içerir. Bu ürünler arasında en yaygın kullanılanlar organik gübrelerdir. Organik gübreler, genellikle hayvan dışkısı, bitki atıkları, odun işleme artıkları, yosunlar ve organik ev atıkları gibi doğal kaynaklardan elde edilen maddelerden üretilir. Bu gübreler, bitkilere gerekli olan besin elementlerini sağlamanın yanı sıra, toprak yapısını iyileştirerek su tutma kapasitesini artırır ve mikroorganizma aktivitesini destekler. Aynı zamanda, organik tarımın sürdürülebilirliğine katkıda bulunur.

Hayvansal gübreler de organik tarımda yaygın bir şekilde kullanılan besleme ürünlerindendir. Ahır gübresi, tavuk gübresi, domuz gübresi gibi hayvan atıkları, organik tarımın toprak verimliliğini artırmak için kullanılan önemli kaynaklardır. Bu gübreler, bitkilerin ihtiyaç duyduğu azot, fosfor, potasyum gibi temel besin elementlerini içerir ve bitkilerin sağlıklı büyümesini destekler.

Organik tarımda kullanılan bu besleme ürünleri, hem toprak sağlığını koruyarak hem de sağlıklı ve besleyici ürünler elde edilmesine katkı sağlayarak çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği destekler.

organik-tarim-yetistiriciliginde-hangi-bitki-beslenme-teknikleri-kullanilir

Organik Tarım Yetiştiriciliğinde Hangi Bitki Koruma Ürünleri Kullanılır?

Organik tarım yetiştiriciliğinde kullanılan bitki koruma ürünleri, hastalıklara karşı olanlar ve zararlılara karşı olanlar olmak üzere iki temel kategoride bulunur.

Hastalıklara Karşı Kullanılan Bitki Koruma Ürünleri:

 1. Bakırlı Bileşikler: Mantar hastalıklarıyla mücadelede etkili olan bakırlı ürünler, organik tarımda sıklıkla tercih edilir.

 2. Kireç-Kükürt Bulamacı: Kireç ve kükürt içeren karışımlar, özellikle mantar ve küf gibi hastalıklara karşı kullanılır.

 3. Bordo Bulamacı: Bakır sülfat ve kireç karışımı olan bordo bulamacı, fungal hastalıkların önlenmesinde etkilidir.

 4. Potasyum Permanganat: Bakteriyel ve fungal hastalıklara karşı kullanılan bir dezenfektandır.

 5. Propolis: Arılar tarafından üretilen bu doğal malzeme, bitkileri hastalıklara karşı korumada kullanılır.

 6. Lesitin, Bal Mumu, Kuartz Kumu ve Etilen: Bitkilerin direncini artırmak ve hastalıklara karşı korumak için kullanılan diğer organik malzemelerdir.

Zararlılara Karşı Kullanılan Bitki Koruma Ürünleri:

 1. Piretrin Esaslı Preparatlar: Bitkileri zararlı böceklerden korumak amacıyla kullanılan doğal bir insektisittir.

 2. Mineral Yağlar: Zararlıları ve yumurtalarını kaplayarak etkisiz hale getiren doğal bir yöntemdir.

 3. Bacillus Thuringiensis Preparatları: Zararlı böceklere karşı etkili olan doğal bir bakteri türü içerir.

 4. Bitkisel Yağlar (Keten, Palmiye, Soya): Zararlı böceklere karşı kullanılan bitkisel yağlar, organik tarımda yaygın olarak tercih edilir.

Organik tarım yetiştiriciliğinde bu tip bitki koruma ürünleri, kimyasal mücadele yerine doğal yöntemleri içerir ve sürdürülebilir bir tarım uygulamasını destekler.

Organik Tarım Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Organik tarım uygularken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar aşağıda sıralanmıştır:

 • Kimyasal Maddelerden Kaçınma: Toprağa zarar verebilecek kimyasal gübreler, pestisitler ve herbisitler kullanılmamalıdır. Organik tarım, doğal kaynaklardan elde edilen gübre ve zararlı kontrol yöntemlerine odaklanır.

 • Genetik Modifikasyonlardan Uzak Durma: Organik tarım, genetik olarak değiştirilmiş organizmaların kullanımına karşıdır. Bu nedenle organik tarım yaparken genetik modifikasyon içeren tohumlardan kaçınılmalıdır.

 • Çevre Dostu Mücadele Yöntemleri: Zararlılar ve hastalıklarla mücadele ederken doğaya zarar veren kalıcı kimyasal maddeler yerine çevre dostu mücadele yöntemleri tercih edilmelidir. Bu yöntemler arasında biyolojik mücadele, doğal düşmanların kullanımı ve bitkisel yağlar bulunabilir.

 • Sertifikasyon ve Etiketleme: Organik tarım ürünleri, belirli standartlara uygun olarak üretildiğini gösteren sertifikalara sahip olmalıdır. Ürünlerin etiketlenmesi ve tüketicilere doğru bilgi sağlanması büyük önem taşır.

 • Biyolojik Çeşitliliği Koruma: Organik tarım, biyolojik çeşitliliğin korunmasına odaklanır. Monokültürden kaçınılarak farklı bitki türleri ve çeşitleri desteklenmelidir.

 • Toprak ve Bitki Direncini Artırıcı Uygulamalar: Organik tarım, toprak ve bitki sağlığını destekleyen yöntemlere odaklanır. Organik madde içeren gübreler, yeşil gübreleme ve rotasyon gibi yöntemlerle toprak verimliliği artırılmalıdır.

 • Bilinçli Toprak İşleme: Toprak, canlı bir unsurdur ve organik tarım toprak sağlığını ön planda tutar. Bilinçli ve sürdürülebilir toprak işleme teknikleri kullanılmalıdır.

Organik tarımın temel prensiplerine uygun hareket edilerek doğa dostu, sürdürülebilir ve sağlıklı bir tarım pratiği gerçekleştirilebilir.

Organik Ürün Tüketmenin Önemi

Organik ürün tüketmek, sağlıklı ve temiz beslenmenin yanı sıra çevre dostu tarım uygulamalarını desteklemenin bir yolu olarak önem taşır. Organik tarım, kimyasal gübre ve pestisit kullanılmaması, GDO ve hormon içermemesi gibi özellikleriyle dikkat çeker. Ürünler, yetkilendirilmiş kontrol kuruluşları tarafından denetlenir ve sertifikalandırılır, böylece tüketicilere ürünün üretim süreci hakkında şeffaf bilgi sunulur. Bu tarım yöntemi, çevre dostu uygulamalarla toprak ve su kaynaklarını korur, biyolojik çeşitliliği destekler. Ayrıca, laboratuvar analizleri ve sağlık belgeleri ile ürünlerin sağlıklı olduğu belgelenir. Dolayısıyla, organik ürün tüketmek, bireyin sağlığını ve çevreyi korumak adına bilinçli bir tercihtir.

Sertifikaya ve Logoya Dikkat!

Organik ürün tercih ederken, ürünün üzerinde bulunan Organik Tarım Logosu büyük bir önem taşır. Bu logo, ürünün üretim aşamalarında insan ve çevre sağlığını koruyan organik tarım tekniklerinin kullanıldığının bir garantisi olarak değerlendirilir. Öte yandan, bazı ürünlerin üzerinde yer alan ” %100 Doğal, Hormonsuz, Hakiki, Köy ürünü, Saf” gibi ifadeler, organik ürün olduğu anlamına gelmez. Bu tür ifadeler, tüketiciye ürün hakkında kesin bir güvence sağlamaz. Organik ürünlerin etiketleri ve logoları, sahte ve yanıltıcı bilgiler içeremez. Bu nedenle, organik ürün satın alırken dikkatlice ürün etiketi ve logosuna bakmak, tüketiciyi doğru tercihler yapmada bilinçli kılar.

Organik Tarım Nedir? Organik Tarım Nasıl Yapılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön