esular otomatik peyzaj sulama sistemi

Peyzaj, modern yaşam alanlarının doğayla harmonik bir denge içinde olabilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çevre düzenlemesini ifade eder. Peyzaj, şehirlerin beton yapılarla kaplı olmasının ve insanların doğadan uzaklaşmasının getirdiği sorunlara estetik çözümler sunar. Peyzaj mimarlığı, çevre düzenlemesiyle şehir yaşamını daha keyifli hale getirmeyi amaçlar. Fizyolojik ve psikolojik sağlığımızın doğayla temasın azalmasıyla bozulduğu bilindiğinden, şehirlerde doğal unsurların optimal bir şekilde düzenlenmesi önemlidir. Peyzaj, sadece bahçe düzenlemesi değil, aynı zamanda metropollerin siluetini iyileştirmek için kullanılan genel çevre düzenleme yöntemlerini içerir. Görsel sanatlarda manzara tasvirini ifade etmek için de “peyzaj” terimi kullanılır.

Peyzaj Nedir, Nasıl Yapılır?

Peyzaj, dış mekan düzenlemesi ve estetik tasarımı içeren bir kavramdır. Bu tasarım, bir alanın görsel çekiciliğini ve işlevselliğini artırmayı amaçlar. Peyzaj çalışmaları, doğal öğeleri (bitkiler, ağaçlar, çimen alanlar, su özellikleri) ve yapay öğeleri (yollar, mobilyalar, dekoratif unsurlar) bir araya getirerek bir mekanın genel estetiğini geliştirir. Tasarım süreci, site analizi ve kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi ile başlar. Ardından, bir konsept tasarım oluşturularak detaylı tasarıma geçilir. Uygulama aşamasında tasarım fiziksel olarak hayata geçirilir ve uzun vadeli sürdürülebilirlik için bakım planları yapılır. Peyzaj tasarımı, kullanıcıların isteklerini karşılamak, doğal unsurlara uyum sağlamak ve mekanın estetik değerini artırmak amacıyla yaratıcı ve fonksiyonel dış mekanlar oluşturmayı hedefler.

Peyzaj Neden Gereklidir?

Çevre düzenlemesi, şehir planlaması kapsamında önemli bir unsurdur ve şehirlerin estetik görünümünü, doğal dengesini ve yaşanabilirliğini artırmayı amaçlar. Ülkemizde uzun süre ihmal edilen bu kavram, şehirlerin betonlaşmasına ve yeşil alanların azalmasına neden olmuştur. Dünya genelindeki bazı büyük şehirlerde, örneğin Hong Kong ve Tokyo gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde çevre düzenlemesi büyük bir sorundur ve yeşil alan bulmak zordur. Ancak ülkemizde genellikle yeterli yerleşim alanı bulunmakta ve çevre düzenlemesi için uygun koşullar mevcut olmaktadır. Son yıllarda geliştirilen kanunlar, yapılan inşaatların, yolların ve diğer imar faaliyetlerinin peyzaj mimarisi prensiplerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini öngörmektedir. Toplu konut projeleri, örneğin, peyzaj uygulamaları olmaksızın inşa edilemez. Yapılan herhangi bir inşaat, en azından çevre yeşillendirmesini içermelidir. Bu nedenle, parklar, bahçeler gibi unsurlar, şehir planlamasında peyzaj mimarisinin önemli bir parçasını oluşturur.

eyzajın gerekliliği, modern toplumlar tarafından estetik ve yaşam alanının konforu açısından kabul edilmiş bir ilkedir. İç içe geçmiş modern yapıların, insan sağlığına ciddi problemler yaratabileceği düşünülmektedir. Şehirlerdeki yaşamın monotonluğu ve keyifsizliği de bu durumla açıklanabilir. Tatil dönemlerinde doğaya kaçma isteği, şehirlerin yeterli doğal ortamı sağlayamamasından kaynaklanmaktadır. Peyzaj mimarisi, yaşam alanlarını ve hatta endüstriyel alanları doğa koşulları içinde en iyi şekilde konumlandırmayı amaçlar. Bu amaçla pek çok estetik ilke benimsenir.

Peyzaj Nasıl Yapılır?

Peyzajın başarılı bir şekilde oluşturulması, dikkatlice planlanmış bir süreci gerektirir. İlk adım, alanın detaylı bir şekilde incelenmesidir. Topografya, iklim, toprak yapısı ve güneş ışığı gibi faktörler göz önüne alınarak, tasarımın temelini oluşturacak unsurlar belirlenir. Ardından, kullanıcı ihtiyaçları ve tasarımın amacı göz önünde bulundurularak peyzajın fonksiyonu belirlenir. Bitki seçimi, renk paleti, yapı elemanları ve dekoratif öğeler gibi estetik unsurlar, tasarımın genel görünümünü şekillendirir. Peyzaj mimarisinde özel dikkat gerektiren su özellikleri, yollar, oturma alanları ve aydınlatma gibi detaylar da plana eklenir. Ekolojik sürdürülebilirlik ve bakım kolaylığı da göz önünde bulundurularak tasarım tamamlanır. Son olarak, profesyonel bir peyzaj mimarı veya tasarımcının denetiminde, planın uygulanması aşamasına geçilir. Bu süreç, doğayla uyumlu, estetik ve fonksiyonel bir peyzajın ortaya çıkmasını sağlar.

Peyzaj Nasıl Sulanır?

Peyzajın etkili bir şekilde sulanması, bitkilerin sağlıklı gelişimini sürdürebilmesi ve çevresel düzenlemelerin estetik görünümünü koruyabilmesi için hayati bir öneme sahiptir. Bu süreçte dikkate alınması gereken çeşitli faktörler bulunmaktadır. İlk olarak, sulama zamanı ve sıklığı bitkilerin ihtiyaçlarına göre belirlenmeli; genellikle sabah ve akşam saatleri tercih edilmelidir. Toprak türleri ve drenaj durumu da sulama programını etkiler; toprak emiciliği göz önünde bulundurularak uygun bir sulama planı oluşturulmalıdır. Farklı bitki türlerinin farklı su ihtiyaçları olduğundan, sulama miktarı ve sıklığı bitki çeşitlerine göre ayarlanmalıdır. Sulama yöntemleri arasında damla sulama, yağmurlama ve yer altı sulama gibi seçenekler bulunurken, en uygun olanı peyzaj tasarımına ve bitki özelliklerine bağlı olarak seçilmelidir. Su kalitesi de önemlidir; aşırı tuzlu veya kireçli su bitkilere zarar verebilir. Organik malç kullanımı, toprağın nemini koruyarak su tasarrufu sağlar ve bitkileri besler. Ayrıca, yağış miktarını takip etmek ve sulama programını buna göre ayarlamak, gereksiz sulamayı önleyerek sürdürülebilir bir sulama pratiği sağlar. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında, peyzaj sulama sistemi doğru bir şekilde uygulandığında bitkilerin sağlıklı ve estetik bir şekilde büyümesine katkı sağlar.

Yağmurlama tabancası ile sulama

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj mimarlığı, çevresel estetik, fonksiyonellik ve sürdürülebilirlik prensiplerini bir araya getirerek dış mekanların planlanması, tasarımı ve düzenlenmesini sağlayan bir disiplindir. Peyzaj mimarları, kentsel ve kırsal alanlarda doğal ve yapay unsurları bir araya getirerek dengeli ve estetik açıdan zengin mekanlar yaratma sorumluluğunu üstlenirler. Bu profesyoneller, bitki seçimi, su özellikleri, aydınlatma, yürüyüş yolları gibi unsurları kullanarak yaşanabilir ve çekici açık alanlar oluştururlar. Ayrıca, peyzaj mimarları, çevre koruma, ekosistem restorasyonu ve su yönetimi gibi sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek çevresel etkileri minimize etmeye çalışırlar. Peyzaj mimarlığı, insanların doğayla uyumlu, keyifli ve sağlıklı mekanlarda yaşamalarını destekleyen önemli bir tasarım alanıdır.

Peyzaj Mimarı

Peyzaj Mimarı Kimdir

Peyzaj mimarı; park, eğlence tesisi, özel mülk, kampüs ve diğer açık alan arazilerini planlamak ve tasarlamakla sorumlu kişilere verilen mesleki unvandır. Yaptıkları iş gereği tasarım ve estetik açıdan kendilerini geliştirmişlerdir. Çizim ve model uygulamalar konusunda yetenekli ve teknolojik ekipmanlara hakimlerdir.

Peyzaj mimarı olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Peyzaj Mimarlığı bölümünden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Peyzaj Mimarı Nasıl Olunur?

Peyzaj mimarı olmak için izlenmesi gereken adımlar çeşitli aşamalardan oluşur. İlk olarak, ilgili bir lisans derecesi almak önemlidir; bu, genellikle peyzaj mimarlığı, peyzaj tasarımı veya benzeri bir alanda olabilir. Bu lisans programları, bitki bilimi, tasarım, ekoloji ve toprak bilimi gibi konuları içerir. Ardından, lisans eğitimini takiben staj yapmak, gerçek projelerde deneyim kazanmak ve sektördeki profesyonellerle bağlantı kurmak açısından kritiktir.

Staj deneyimi sonrasında, başarılı projeleri ve tasarımları içeren bir portföy oluşturmak önemli bir adımdır. Bu portföy, potansiyel işverenlere ve müşterilere yeteneklerinizi ve deneyimlerinizi gösterme fırsatı sunar. Ayrıca, bulunduğunuz bölgenin gereksinimlerine bağlı olarak belirli sertifikalara veya lisanslara sahip olmak gerekebilir.

Peyzaj mimarı olma sürecinde, sektördeki diğer profesyonellerle ağ kurmak da kariyerinizi ilerletmek açısından önemlidir. İlerleyen aşamalarda, yüksek lisans veya doktora gibi ileri düzey eğitimlere katılarak uzmanlık alanınızı derinleştirebilirsiniz. İş arama aşamasında, tasarım firmaları, kentsel planlama ajansları veya kendi pratiklerinizi kurma gibi farklı kariyer yollarını değerlendirebilirsiniz.

Peyzaj mimarı olarak kariyer yapmak, estetik tasarım becerilerini bilimsel ve ekolojik bilgiyle birleştirme fırsatı sunan tatmin edici bir meslektir. Sürekli güncel kalmak, sektöre hakimiyetinizi artırabilir ve rekabet avantajınızı sürdürebilir kılar.

Peyzaj Mimarının Görevler Nedir

Peyzaj mimarı, bir alanın doğal güzelliğini arttırmaya ve çevresel faydalar sağlamaya çalışan projeler üstlenir. Çalıştığı sahaya bağlı olarak görev tanımı değişiklik gösterebilen peyzaj mimarının genel mesleki sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Projeyi oluşturmak için müşteri, mühendis ve inşaat mimarı ile görüşmek,
 • Bilgisayar destekli tasarım ve çizim (CAD) yazılımı kullanarak önerilen planların grafik sunumlarını hazırlamak,
 • Peyzaj tasarımlarında kullanılmak üzere uygun malzemeleri seçmek,
 • Maliyet tahminleri oluşturmak,
 • Arazi özellikleri ve yapısının düzenlenmesini koordine etmek,
 • Yerel sakin ve potansiyel kullanıcıların görüşlerini araştırmak ve dikkate almak,
 • Saha denetimi yapmak,
 • Karar verilen proje bitiş takvimine uymak,
 • Drenaj ve enerji kullanımı gibi arazi koşullarına ilişkin çevresel raporları analiz etmek,
 • Çevre koruma ile ilgili konularda danışmanlık vermek,
 • Mimar, şehir plancısı ve inşaat mühendisi gibi diğer meslek profesyonelleriyle birlikte çalışmak

Esular Akıllı Otomatik Sistemi Uygulama Alanları

Su kaynağının kıt olduğu yerlerde damla sulama otomasyonu ile maliyetlerinizi azaltıyoruz. Kablosuz kontrol edilebilir hidrolik vanalar sayesinde, arazinin her bir noktasına eşit oranda su dağıtımı sağlanır ve hepsi tek bir noktadan kontrol edilir

Sera üretimi istenen düzeyde tutmak, ürün kalitesini iyileştirmek ve pH dengesini kontrol altında tutmak için modern seralarda sulama yönetimi tam otomatik hale getiriyoruz

Bütün tarım arazilerinizde kablolama ve harici güç kaynağına gerek kalmaksızın dünyanın en değerli kaynağını en verimli şekilde kullanmanızı ve yönetmenizi sağlıyoruz. İster sulama senaryonuzu belirleyin ister tam otomatik sulama yapın

Peyzaj sulamalarında vanaları akıllı hale getirerek daha verimli ve etkin sulama sağlıyoruz. Uzaktan kontrol edilebilir vanalar ve uzaktan güncellenen senaryolar ile tüm kontrol sizin elinizde

Golf ve futbol sahalarında debi ve basınç değerleri kontrol edilerek homojen bir sulama yapılması sağlanmaktadır.  Bütün vana ve pompalar kablo çekilmeden uzaktan kontrol edilebilir

Akıllı sulama şehir projeleri

Akıllı Şehirler

Akıllı şehir uygulamalarında kablosuz ve 10+ yılı aşkın dahili piller ile çalışabilen sensörler ile sulama bölgelerinin zamanında ve istenildiği gibi sulanmasını sağlıyoruz. Yağmur yağdığında sulama yapan fıskiyelere artık son

Peyzaj

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön