Blog | S.S.S | Bizi Takip Edin |

Peyzaj Projelerinde Kullanılan Bitkilerin Su İhtiyacı

micro-sulama-nedir

Peyzaj Projelerinde Kullanılan Bitkilerin Su İhtiyacı

Peyzaj çalışmalarında zamanla en çok değişenler şüphesiz bitkilerdir. Bitkilerde değişim; büyüme, yapraklanma, tomurcuklanma, çiçeklenme, renk ve şekil değiştirme gibi çok yönlüdür. Bitkilerin zamanla kazanmaları gereken bazı özelliklerin, zamanı geldiğinde bitkide görülmesi  son derece önemlidir. Bu durum bitkilerin normal gelişme göstermeleri, ihtiyaçlarının zamanında ve uygun şekilde karşılanması ile olasıdır. Bu ihtiyaçların başında her canlıda olduğu gibi “su” gelmektedir. Peyzaj alanlarında temel hedef, yeşil dokunun ve estetiğin korunması olmuştur. Dolayısıyla peyzaj alanlarının korunması için en önemli faktörlerden biri bitkilerin gereksinim duyduğu suyu karşılamaktır. Ülkemizde bitkilerin su ihtiyacını doğal yollardan yani yağışlardan karşılanamamaktadır. Bunun için bitkilerin ihtiyaç duyduğu suyu akıllı sulama sistemleri kullanarak karşılanır.

Bitkilerin yaşam süreleri boyunca alacakları taç büyüklüğüne sınıflandırma

Tasarım bitkilerinin peyzaj projelerinde ki  önemleri türlerine, boyut ve yaşlarına ve en önemlisi de sınıflarına göre değişmektedir. Bitkilerin yaşam süreleri boyunca alacakları taç büyüklüğü dikkate alınarak yapılan sınıflamaya göre; tasarım bitkileri aşağıdaki gibi gruplandırılabilir. 

  • Yer örtücü bitkiler: 0-30 cm boylanan, toprak yüzeyine çok yakın gelişme gösteren bitkilerdir. En önemli özelikleri, çim bitkileri dışındakilerin asgari bakım şartlarına 7 gereksinim göstermeleridir. Toprak kaymasını, erozyon ve su kaybını önleme gibi fonksiyonları vardır. 
  • Çalılar : Çalı, 30 cm.’den 2,5 m. hatta 5 m.’ye kadar boya ulaşabilen uzun ömürlü odunsu bitkilerdir. Çalıları, ağaç ve ağaççıklardan ayıran en önemli özellik, boylarının çok kısa olmaları, gövdelerinin çok sayıda olup toprak seviyesinden bir arada çıkmasıdır. Çalılar genellikle 4–5 yılda olgun hale gelirler ve çok az bir bakımla yıllar boyu canlılıklarını sürdürebilirler. 
  • Küçük ağaçlar : Büyük çalılardan en büyük farkı tek bir gövdeye sahip olmalarıdır. 3 – 3,5 m. veya 7-8 m. boylanırlar. Çiçek ve yaprakları yönünden etkilidirler. 
  • Büyük ağaçlar : En büyük ölçeğe sahip materyal grubudur. 15 m. veya daha fazla boylanabilir, uzun ömürlüdür. Bir mekanın esas özelliğini ortaya koyan yapı elemanlarıdır. 

Tasarım Bitkileri:

  • Geniş yapraklı ağaç, ağaççık ve çalılar
  • İbreli ağaç ve ağaçcıklar (Koniferler)
  • Yer örtücü, tek ve çok yıllık bitkiler 
  • Tırmanıcı ve sarılıcı bitkiler
  • Mevsimlik çiçekler, şeklinde sınıflandırılmaktadır

Yukarıda yapılan sınıflandırmaya göre peyzaj alanlarında bitkilerin değişik ihtiyaçlarına göre sulama sistemleri farklı biçimlerde tasarlanabilir. Çünkü her bitkinin su ihtiyacı birbirinden farklıdır.

otomatik-sulama

Bitkilerin Su Tüketimleri

Çimler

haftalık su tüketimi: 38 – 50 mm dir.

Yer Örtücüler

haftalık su tüketimi: 12 – 25 mm dir. 

 Çalılar

haftalık su tüketimi: 25,4 mm dir.

 Ağaçlar 

haftalık su tüketimi: 25 – 38 mm dir.

 Güller 

haftalık su tüketimi: 50,8 mm dir

Çok yıllık ve Tek yıllıklar 

haftalık su tüketimi:38,1 – 50 mm dir.

Peyzaj Projelerinde Kullanılan Bitkilerin Su İhtiyacı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön