Blog | S.S.S | Bizi Takip Edin |

Sera Isı Perdesi

sera-isi-perdesi

Sera Isı Perdesi

Sera ısı perdesi, sera içindeki sıcaklığı kontrol etmek ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kullanılan özel bir örtüdür. Genellikle seranın tavanına asılan veya seranın içinde hareket ettirilen bir perde şeklinde tasarlanmıştır. Sera ısı perdeleri genellikle özel malzemelerden yapılmıştır ve çeşitli özelliklere sahiptir. Seralarda, iç ortamdan dış ortama olan ısı kayıpları, ışıma, ısı taşınımı, sera duvarlarından ısı geçişi ve havalandırma yoluyla dış ortam havasının sızması yoluyla gerçekleşir. Bu ısı kayıplarını azaltarak enerji tasarrufu sağlamak için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir, ancak bazıları henüz gelişme aşamasındadır.Seralardaki ısıtma giderleri genellikle toplam üretim giderlerinin büyük bir kısmını oluşturur. Bu nedenle, seralarda ısı kazanımını artırmak amacıyla çeşitli önlemler alınmalıdır. Bu önlemler arasında:

 • Sera içine yerleştirilen ısı perdeleri
 • Sera duvarlarının iç veya dış kısmının çift kat plastikle kaplanması
 • Cam yüzeylerin tek veya çift kat plastik örtü ile kaplanması

Sera Isı Perdesi Ne İşe Yarar?

Sızdırmaz bir şekilde yerleştirilen ısı perdesi, dış ortam havasının sera içine sızmasını önleyerek, rüzgarın etkisini minimumda tutar. Bu tür önlemler alınmış seralarda ısı enerjisi gereksinimi daha düşüktür. İstenen amaca yönelik olarak ısı perdeleri üç farklı şekilde düzenlenebilir:

Gölgeleme perdesi sistemleri: Bu sistemler, perdenin enerji koruma etkisinin daha az önemli olduğu durumlarda kullanılır.

Enerji perdesi sistemleri: Bu sistemler, serada enerji koruma etkisinin büyük önem taşıdığı durumlarda tercih edilir.

Çok amaçlı perde sistemleri: Bu sistemler, perdenin hem gölgeleme hem de enerji koruma etkilerinin önemli olduğu durumlarda kullanılır.

sera-isi-perdesi-tarihcesi

Sera Isı Perdesi Tarihçesi

Isı perdeleri, gündüzleri açıkken seranın ışık almasını minimumda engellerken, gece kapatıldığında ise sera içindeki ısı kaybını azaltarak enerji tüketimini en aza indirmeyi amaçlar. Bu yöntemle sera içinde ısı korunarak enerji maliyetleri düşürülebilir. 1970’lerin başından itibaren, gölgeleme ve karartma için Polietilen(PE), dokuma kumaş veya ince plastik malzemeler perde olarak kullanılmıştır. Ancak son 10-15 yılda, malzemelerin ısı iletimi de dikkate alınarak ısı koruma amaçlı perdeler geliştirilmiştir. Günümüzde, çeşitli sera koşullarına uygun birçok farklı türde ısı perdesi ve bu perdeleri kontrol etmek için açma-kapatma sistemleri bulunmaktadır. Son yıllarda, yansıtma özelliği yüksek olan alüminyum perdeler yaygın olarak tercih edilmektedir. Bu tür perdeler, tek kat sistemler halinde kullanıldıklarında %50‘nin üzerinde enerji tasarrufu sağlayabilirler.

Sera Isı Perdesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Isı perdesinin ömrü, güneşle doğrudan temas süresine bağlıdır. Kaliteli bir UV katkılı PE film, üç yıl boyunca etkili bir şekilde kullanılabilir. Ancak, zamanla kirlenme nedeniyle ışık geçirgenliği önemli ölçüde azalabilir. Ucuz ve gerekli katkı maddeleri kullanılmayan plastikler, genellikle sadece bir yıl için uygundur. Yapılan araştırmalara göre, Kuzey Afrika’da 0.1 mm kalınlığındaki PE termal perdelerin kullanıldığı seralarda, bitki hastalıklarının arttığı tespit edilmiştir. Bu durum, bu tip plastiklerin uzun dalga boylu radyasyonu yüksek oranda geçirmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu sorun, 0.2 mm kalınlığındaki UV katkılı PE film kullanımı ile çözülmüştür.

 

Bugünün ısı perdesi malzemeleri oldukça çeşitlidir. En yaygın kullanılanlar arasında alüminyum lamine perdeler bulunmaktadır. Bu perdeler genellikle nem hareketine izin veren bir dokuya sahiptir. Bu tür perdelerin metrekare fiyatları genellikle 3-4 $ arasındadır. Sera için uygun perde malzemesinin seçimi, sistemin düzenlenmesi ve etkin çalışabilmesi için ekonomik gereksinimler, perde malzemesinin elastikiyeti, su sızdırmazlık özelliği, perde altında yoğunlaşma nedeniyle oluşan damlacıkları önleme yeteneği ve perdenin dayanıklılığı gibi özellikler dikkate alınmalıdır.

sera-isi-perdesi-otomasyon-sistemi

Sera Isı Perdesi Otomasyon Sistemi

Seralarda kullanılan ısı perdeleri, bitki sıcaklığına, hava değişim oranına, seranın çatı ve örtü sıcaklığına, varsa ısıtma borusu sıcaklığına ve toplam ısı geçiş katsayısına etki eder. Isı perdeleri genellikle aşağıdaki bileşenleri içerir:

 • Perde malzemesi
 • Perde taşıma sistemleri
 • Perdenin açılıp kapanmasını sağlayan sistem
 • Açılıp kapanmayı yöneten ayar sistemi

Perdenin açılma ve kapatılmasını yöneten mekanizma, sera ısı perdeleri yapım yöntemlerine bağlı olarak şu şekillerde olabilir:

 • Kaydırılarak hareket eden perdeler: Bu sistemlerde perde tek veya çift kat olarak konumlandırılabilir ve destek ipleri üzerinde kaydırılarak seranın içinde hareket eder.
 • Sarılarak hareket eden sistemler: Bu sistemler, kısa veya uzun rulolar halinde sarılabilen şekilde tasarlanmıştır.
 • Katlanabilir perdeler: Tek veya çift katlı perde olarak düzenlenebilirler.
 • Ray üzerinde hareket eden perdeler: Bu tip perdeler, ince borular veya teller üzerinde hareket edecek şekilde planlanmış kirişlere sahiptir.

Esular Sera Otomasyon Sistemleri

Sera ortamının iklim şartları ve ısı şartlarının ayarlanabilmesi için aktif olarak pencere, perde, kapı, havalandırma sistemi, ısıtma sisteminin kontrolünü sağlıyoruz. Kablosuz özellikli kontrol sistemlerimiz sayesinde kolay bir şekilde sıcaklık kontrolü yapmanızı sağlamaktayız.

Sera içerisindeki bitki örtüsü üzerine yerleştirilen ısı perdeleri genellikle üç farklı şekilde konumlandırılabilir. Bu konumlandırma tipleri, oluktan oluğa hareket eden ısı perdesi, çatı makasları arasında hareket eden ısı perdesi ve mahya ile çatı yan yüzeylerine doğru hareket eden perdelerdir. Isı perdeleri, açık durumda olduğunda seranın aydınlanma koşullarını en az şekilde engellemeli ve kapalı durumda olduğunda ise mümkün olduğunca kapalı olmalı, böylece perdenin alt ve üst kısmı arasında kontrolsüz hava geçişine izin vermemelidir. Sera yan duvarlarındaki kolonlar, perdelerin gergin bir şekilde çekilmesini ve perde sisteminin hareketini zorlaştırabilecek sorunlara neden olabilir. Bu sorun, perde oluşturulurken perdenin kolonlara gelen kısımlarında kolonlara açılan yuvalar aracılığıyla çözülebilir.

sera-otomasyonu
Sera Isı Perdesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön