Blog | S.S.S | Bizi Takip Edin |

Sera Otomasyon Sistemi

esular-karbondioksit-sera-kontrol

Sera Otomasyon Sistemi

Sera otomasyon sistemleri, sera içindeki çeşitli süreçleri otomatikleştirerek tarım verimliliğini artırmak, enerji tasarrufu sağlamak ve işletme yönetimini kolaylaştırmak amacıyla kullanılan teknolojik çözümlerdir. Bu sistemler, bir dizi sensör, kontrol ünitesi, aktüatör ve otomasyon yazılımını içerir. İşte sera otomasyon sistemlerinin temel özellikleri:

esular-karbondioksit-sera
 1. Çevresel Kontrol:

  • Sera otomasyon sistemleri, sıcaklık, nem, ışık, karbon dioksit seviyeleri gibi çevresel parametreleri sürekli olarak izler.
  • Sensörler, belirlenen eşik değerleri aştığında otomatik olarak tepki verir, bu da sıcaklık kontrolü, nem düzenlemesi ve diğer ortam koşullarının optimize edilmesini sağlar.
 2. Pencere ve Kapı Kontrolü:

  • Sera içindeki pencere ve kapıları otomatik olarak kontrol eder. Bu, hava sirkülasyonunu artırır, seranın içindeki sıcaklık ve nem dengesini korur.
  • Otomatik kontrol, manuel müdahale ihtiyacını azaltır ve enerji tasarrufu sağlar.
 3. Irrigasyon Kontrolü:

  • Sera otomasyon sistemleri, bitki ihtiyaçlarına göre sulama süreçlerini düzenler. Toprak nem sensörleri kullanarak sulama zamanını ve miktarını optimize eder.
  • Bu, su tasarrufu sağlar ve bitki büyümesini iyileştirir.
 4. Gübreleme Otomasyonu:

  • Sera otomasyon sistemleri, bitkilere uygun gübreleme miktarını otomatik olarak uygular. Bu, besin elementlerinin dengeli bir şekilde sağlanmasını ve bitki büyümesinin desteklenmesini sağlar.
 5. Enerji Yönetimi:

  • Enerji tüketimini optimize eder ve seranın enerji verimliliğini artırır. Aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemlerini etkili bir şekilde kontrol eder.
  • Günün belirli saatlerinde veya çevresel koşullara göre enerji kullanımını ayarlayabilir.
 6. Uzaktan İzleme ve Kontrol:

  • Sera otomasyon sistemleri, uzaktan izleme ve kontrol özellikleri sunar. Bu, çiftçilere herhangi bir yerden serayı yönetme imkanı tanır.
  • Web tabanlı arayüzler veya mobil uygulamalar üzerinden sistemdeki verileri görüntüleyip kontrol etmeyi sağlar.

Sera otomasyon sistemleri, modern tarım uygulamalarında verimliliği artırmak, işgücü maliyetlerini düşürmek ve sürdürülebilir tarım pratiğini desteklemek için kullanılan önemli bir teknolojik çözümdür.

esular-topraksiz-tarimda-gubreleme

Sera Çevresel Kontrol:

Sera çevresel kontrol sistemleri, sera içindeki ortam koşullarını sürekli olarak izleyen ve otomatik olarak düzenleyen teknolojik çözümlerdir. Bu sistemler, çeşitli sensörler, kontrol üniteleri ve aktüatörler içerir. İşte sera çevresel kontrol sistemlerinin temel özellikleri:

Karbondioksit sensör
 1. Sıcaklık Kontrolü:

  • Sera çevresel kontrol sistemleri, iç sıcaklığı sürekli olarak izleyen sensörler kullanır.
  • Belirlenen sıcaklık eşik değerlerini aşan durumlarda otomatik olarak soğutma veya ısıtma sistemlerini devreye alarak sıcaklık dengesini sağlar.
 2. Nem Düzenlemesi:

  • Sera içindeki nem seviyelerini izlemek için nem sensörleri kullanılır.
  • Belirli nem aralıklarını korumak için nem düzenleme sistemlerini kontrol eder.
 3. Işık Seviyeleri:

  • Sera içindeki ışık seviyelerini izlemek için ışık sensörleri kullanılır.
  • Otomatik perde veya gölgelendirme sistemleri gibi aydınlatma kontrol cihazları ile ışık seviyelerini optimize eder.
 4. Karbondioksit (CO2) Kontrolü:

  • Bitkilerin fotosentezi için gerekli olan CO2 seviyelerini izlemek için CO2 sensörleri kullanılır.
  • CO2 seviyelerini belirli aralıklarda tutmak için otomatik havalandırma veya CO2 eklemesi gibi sistemleri kontrol eder.
 5. Hava Sirkülasyonu:

  • Sera içindeki hava sirkülasyonunu artırmak için pencere ve vantilatör sistemlerini kontrol eder.
  • Bu, homojen bir mikro-iklim oluşturarak bitki büyümesini destekler.
 6. Su ve Sulama Kontrolü:

  • Toprak nem sensörleri kullanarak bitki ihtiyaçlarına uygun sulama süreçlerini optimize eder.
  • Otomatik sulama sistemleri ile su tüketimini düzenler.
 7. Uzaktan İzleme ve Kontrol:

  • Sera çevresel kontrol sistemleri, uzaktan izleme ve kontrol özellikleri sunar. Bu, çiftçilere herhangi bir yerden sera içindeki ortamı gözlemleme ve yönetme imkanı tanır.

Sera çevresel kontrol sistemleri, bitki sağlığını ve verimliliğini artırmak, enerji kullanımını optimize etmek ve çiftçilere daha etkili bir işletme yönetimi sağlamak için önemli bir araçtır.

esular-sera-karbondioksit

Sera Pencere ve Kapı Kontrolü:

Sera pencere ve kapı kontrol sistemleri, sera içindeki hava sirkülasyonunu ve ortam koşullarını optimize etmek amacıyla kullanılan otomatik sistemlerdir. Bu sistemler, çeşitli sensörler, motorlar ve kontrol üniteleri kullanarak pencere ve kapıları otomatik olarak açma ve kapatma yeteneğine sahiptir. İşte sera pencere ve kapı kontrol sistemlerinin temel özellikleri:

 1. Otomatik Açma ve Kapatma:

  • Sera pencere ve kapı kontrol sistemleri, belirli sıcaklık, nem veya CO2 seviyeleri gibi çevresel parametreleri izler.
  • Belirlenen eşik değerlerin üzerine çıkıldığında otomatik olarak pencere ve kapıları açar, tersi durumda ise kapatır.
 2. Sensörler:

  • Sistem, içerideki sıcaklık, nem, karbon dioksit seviyeleri gibi çeşitli sensörler aracılığıyla sürekli olarak çevresel koşulları izler.
  • Bu sensörler, otomatik kontrol ünitesine gerçek zamanlı veri sağlar.
 3. Motorlar ve Aktüatörler:

  • Pencere ve kapıları kontrol etmek için motorlar ve aktüatörler kullanılır. Bu, otomatik açma ve kapatma işlevini yerine getirir.
  • Motorlar, belirli bir hareket aralığında pencere ve kapıları açıp kapatabilir.
 4. Zaman Ayarlı Kontrol:

  • Sistem, belirli zamanlarda pencere ve kapıları otomatik olarak açma ve kapatma işlevini gerçekleştirmek için zamanlayıcılar içerir.
  • Bu özellik, güneş ışığı, sıcaklık değişimleri veya diğer faktörlere bağlı olarak günlük ve mevsimsel değişikliklere uyum sağlar.
 5. Uzaktan Kontrol:

  • Sera pencere ve kapı kontrol sistemleri, uzaktan izleme ve kontrol imkanı sağlar. Bu, çiftçilere herhangi bir yerden sera içindeki havalandırma sistemini yönetme esnekliği tanır.
  • Web tabanlı arayüzler veya mobil uygulamalar, kullanıcılara uzaktan erişim sağlar.
 6. Güvenlik Özellikleri:

  • Sistem, güvenlik önlemleri içerebilir, örneğin ani hava değişikliklerine karşı otomatik olarak pencere ve kapıları kapatma yeteneği.
  • Acil durumlarda manuel müdahale gerektiren durumlar için güvenlik protokolleri içerebilir.

Sera pencere ve kapı kontrol sistemleri, bitki büyümesini optimize etmek, enerji verimliliğini artırmak ve çiftçilere işletmelerini daha etkili bir şekilde yönetme yeteneği sağlamak için önemli bir bileşenidir.

Sera Sulama Kontrolü:

Sera sulama kontrol sistemleri, bitkilerin ihtiyaç duyduğu su miktarını optimize etmek ve sulama süreçlerini otomatikleştirmek amacıyla kullanılan teknolojik çözümlerdir. Bu sistemler, sensörler, kontrol üniteleri, valfler ve sulama ekipmanlarını içerir. İşte sera sulama kontrol sistemlerinin temel özellikleri:

aeroponik-sistem
 1. Toprak Nem Sensörleri:

  • Sera irrigasyon kontrol sistemleri, toprak nemini ölçmek için sensörler kullanır.
  • Sensörler, topraktaki nem seviyelerini izleyerek bitkilerin su ihtiyacına göre sulama süreçlerini düzenler.
 2. Otomatik Sulama Valfleri:

  • Sistem, otomatik sulama valfleri aracılığıyla suyun bitkilere yönlendirilmesini kontrol eder.
  • Belirlenen nem seviyelerine ulaşıldığında veya geçildiğinde, otomatik olarak sulama valfleri açılır veya kapanır.
 3. Sulama Süresi ve Frekans Kontrolü:

  • Sulama kontrol sistemleri, belirli zamanlarda veya belirli nem eşikleri aşıldığında sulama süresini ve frekansını belirleyebilir.
  • Bu, bitkilerin ihtiyaçlarına göre su tüketimini optimize eder.
 4. Uzaktan İzleme ve Kontrol:

  • Sera irrigasyon kontrol sistemleri, uzaktan izleme ve kontrol imkanı sağlar.
  • Çiftçilere herhangi bir yerden sulama süreçlerini gözlemleme ve ayarlama yeteneği sunan web tabanlı arayüzler veya mobil uygulamalar içerir.
 5. Yağış Sensörleri:

  • Sistem, yağış durumlarını izlemek için yağış sensörleri kullanabilir.
  • Yağış algılandığında, sulama sistemini otomatik olarak kapatma veya sulama süresini azaltma gibi önlemler alabilir.
 6. Fertigasyon (Gübreleme ve Sulama Entegrasyonu):

  • Sera irrigasyon kontrol sistemleri, su ile birlikte gübre uygulamak için fertigasyon sistemlerini entegre edebilir.
  • Bu, bitkilerin su ve besin ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılar.
 7. Veri Kaydı ve Raporlama:

  • Sistem, toprak nem seviyeleri, sulama süreleri ve diğer önemli verileri kaydedebilir.
  • Bu veriler, çiftçilere sulama stratejilerini değerlendirme ve optimize etme imkanı tanır.

Sera irrigasyon kontrol sistemleri, su tüketimini optimize eder, işgücü maliyetlerini düşürür ve bitki sağlığını iyileştirir. Bu sistemler, modern tarım uygulamalarında sürdürülebilir ve verimli sulama yönetimi için önemli bir araçtır.

esular-nem-sıcaklık-sensörü

Sera Gübreleme Otomasyonu:

Sera gübreleme otomasyonu, bitkilerin ihtiyaçlarına uygun şekilde gübreleme işlemini kontrol etmek ve optimize etmek amacıyla kullanılan teknolojik bir çözümdür. Bu otomasyon sistemleri, sensörler, kontrol üniteleri, dozajlama sistemleri ve gübre depolama ekipmanlarını içerir. İşte sera gübreleme otomasyonunun temel özellikleri:

 1. Bitki İhtiyaçlarına Göre Gübreleme:

  • Sera gübreleme otomasyon sistemleri, bitkilerin büyüme aşamalarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak gübre uygulamasını düzenler.
  • Bu sistem, bitkilerin su, ışık ve diğer faktörlere olan hassasiyetini göz önünde bulundurarak gübreleme süreçlerini optimize eder.
 2. Sensörler ve Monitörleme:

  • Toprak nem sensörleri, bitki gelişimini etkileyen faktörleri izler.
  • Sera içindeki CO2 seviyeleri, pH seviyeleri ve diğer önemli parametreler de sürekli olarak izlenir.
 3. Otomatik Dozajlama Sistemleri:

  • Gübreleme otomasyonu, belirlenen parametrelerle uyumlu olarak otomatik dozajlama sistemlerini kontrol eder.
  • Bu sistemler, gübreleri belirli bir miktarda ve doğru oranda karıştırarak bitkilerin ihtiyaçlarına uygun gübreleme sağlar.
 4. Uzaktan İzleme ve Kontrol:

  • Sera gübreleme otomasyon sistemleri, uzaktan izleme ve kontrol özelliklerine sahiptir.
  • Çiftçilere, herhangi bir yerden gübreleme süreçlerini gözlemleme ve ayarlama yeteneği sunan web tabanlı arayüzler veya mobil uygulamalar içerir.
 5. Fertigasyon Entegrasyonu:

  • Gübreleme otomasyon sistemleri, sulama sistemleri ile entegre edilebilir.
  • Bu, sulama suyu ile birlikte gübre uygulamasını sağlayan fertigasyon yöntemini kullanarak bitkilere hem su hem de besin sağlar.
 6. Dozaj Hata Kontrolü:

  • Sistem, gübre dozajlama işlemlerinde olası hataları kontrol eder ve düzeltme yapabilir.
  • Bu, aşırı gübreleme veya yetersiz gübreleme gibi sorunları önleyerek bitki sağlığını korur.
 7. Veri Kaydı ve Raporlama:

  • Sistem, gübreleme süreçleri ile ilgili verileri kaydedebilir.
  • Bu veriler, çiftçilere gübreleme stratejilerini değerlendirme ve optimize etme imkanı tanır.

Sera gübreleme otomasyonu, bitki büyümesini optimize etmek, gübre kullanımını verimli hale getirmek ve çiftçilere daha etkili bir işletme yönetimi sunmak için önemli bir araçtır.

esular-gubreleme-ph-onemi-

Sera gübreleme otomasyonu, bitki büyümesini optimize etmek, gübre kullanımını verimli hale getirmek ve çiftçilere daha etkili bir işletme yönetimi sunmak için önemli bir araçtır.

esular-gubreleme

Sera Enerji Yönetimi:

Sera enerji yönetimi, sera içinde kullanılan enerji kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmak, enerji maliyetlerini düşürmek ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını desteklemek amacıyla kullanılan teknolojik bir çözümdür. Bu yönetim sistemleri, enerji tasarrufu sağlamak, sera içindeki aydınlatma, ısıtma, soğutma ve diğer enerji yoğun süreçleri optimize etmek için çeşitli teknolojileri içerir. İşte sera enerji yönetimi sistemlerinin temel özellikleri:

 1. Akıllı Aydınlatma Kontrolü:

  • Sera enerji yönetimi sistemleri, günün farklı saatlerine ve dış ışık koşullarına göre aydınlatma sistemlerini yönetir.
  • Doğal güneş ışığından maksimum fayda sağlamak ve enerji tüketimini minimize etmek için otomatik aydınlatma kontrolü yapar.
 2. Isıtma ve Soğutma Kontrolü:

  • Sera içindeki sıcaklık düzenlemesini optimize etmek için ısıtma ve soğutma sistemlerini kontrol eder.
  • Enerji tasarrufu sağlamak için dış hava koşullarını ve iç mekandaki sıcaklık değişimlerini dikkate alarak otomatik bir şekilde ayarlamalar yapar.
 3. Güneş Paneli ve Rüzgar Türbini Entegrasyonu:

  • Yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi teknolojileri entegre ederek enerji üretimini artırabilir.
  • Bu, sera işletmelerine kendi enerji ihtiyaçlarını karşılama ve enerji maliyetlerini düşürme imkanı tanır.
 4. Enerji Depolama Sistemleri:

  • Gün içinde fazla üretilen enerjiyi depolamak için enerji depolama sistemleri kullanabilir.
  • Bu, enerji talebinin düşük olduğu dönemlerde depolanan enerjiyi kullanarak enerji maliyetlerini optimize eder.
 5. Uzaktan İzleme ve Kontrol:

  • Sera enerji yönetimi sistemleri, uzaktan izleme ve kontrol özelliklerine sahiptir.
  • Çiftçilere, enerji tüketimi ve üretimi üzerinde gerçek zamanlı olarak gözlem yapma ve enerji kullanımını optimize etme yeteneği sunan web tabanlı arayüzler veya mobil uygulamalar içerir.
 6. Enerji Verimliliği Analizleri ve Raporlama:

  • Sistem, enerji kullanımını analiz eder ve enerji verimliliği raporları oluşturabilir.
  • Bu raporlar, çiftçilere enerji maliyetlerini azaltma ve sürdürülebilir enerji uygulamalarını geliştirme konusunda rehberlik eder.

Sera enerji yönetimi, çevresel sürdürülebilirliği artırır, enerji maliyetlerini düşürür ve işletme verimliliğini artırmak için modern tarım uygulamalarında önemli bir rol oynar.

esular-fotosentez-info

Sera Uzaktan İzleme ve Kontrol:

Sera uzaktan izleme ve kontrol sistemleri, çiftçilere sera içindeki çeşitli parametreleri izleme ve kontrol etme yeteneği sağlayan teknolojik çözümlerdir. Bu sistemler, sensörler, kontrol üniteleri ve uzaktan erişim araçlarını içerir. İşte sera uzaktan izleme ve kontrol sistemlerinin temel özellikleri:

esular-karbondioksit-sera-
 1. Uzaktan Erişim:

  • Sera uzaktan izleme ve kontrol sistemleri, herhangi bir yerden internet üzerinden sera verilerine erişim imkanı tanır.
  • Web tabanlı arayüzler veya mobil uygulamalar aracılığıyla çiftçilere uzaktan erişim sağlar.
 2. Sensör Teknolojisi:

  • Çeşitli sensörler kullanılarak sera içindeki sıcaklık, nem, ışık seviyeleri, CO2 düzeyleri ve toprak nem oranı gibi çevresel parametreleri sürekli olarak izler.
  • Bu sensörler, gerçek zamanlı veri toplamak ve sorunları hızlı bir şekilde tespit etmek için kullanılır.
 3. Mobil Bildirimler ve Uyarılar:

  • Sistem, belirlenen eşik değerleri aşan veya belirli durumlar gerçekleştiğinde çiftçilere mobil bildirimler veya e-posta uyarıları gönderebilir.
  • Bu, acil durumları veya potansiyel sorunları hızlı bir şekilde belirlemek için önemlidir.
 4. Grafik ve Raporlama:

  • Uzaktan izleme sistemleri, çiftçilere grafikler, raporlar ve analizler sunar.
  • Bu, geçmiş performansı değerlendirmek, gelecekteki stratejileri planlamak ve karar almak için kullanıcı dostu bir arayüz sağlar.
 5. Kamera Sistemleri:

  • Sera içindeki görsel izleme için kamera sistemleri entegre edilebilir.
  • Bu, bitki büyümesini gözlemlemek, işçi güvenliğini sağlamak ve güvenlik amaçlı kullanılabilir.
 6. Otomatik Kontrol Yetenekleri:

  • Uzaktan izleme sistemleri, uzaktan kontrol yetenekleri sunabilir.
  • Örneğin, uzaktan su pompalarını kontrol etme, ısıtma veya soğutma sistemlerini ayarlama gibi işlemleri uzaktan gerçekleştirme yeteneği sağlar.
 7. Güvenlik ve Veri Gizliliği:

  • Sistemler, güvenlik önlemleri ile donatılmış olup çiftçilerin veri gizliliğini korur.
  • Veri şifreleme ve güvenli bağlantı protokollerini içerir.

Uzaktan izleme ve kontrol sistemleri, çiftçilere daha verimli bir şekilde sera işletmelerini yönetme, çevresel koşulları optimize etme ve anlık müdahalelerde bulunma yeteneği sağlar.

esular-karbondioksit-sera-kontrol
Sera Otomasyon Sistemi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön