Blog | S.S.S | Bizi Takip Edin |

Sera Sulama Sistemleri

sera-sulama-sistemleri

Sera Sulama Sistemleri

Sera sulama sistemleri, bitkilerin ihtiyaç duyduğu suyu düzenli ve etkili bir şekilde sağlamak amacıyla tasarlanan sistemleri ifade eder. Sulama ise genellikle bitkinin doğal yağışlardan alamadığı suyu, çeşitli metotlarla bitki kök bölgesine iletmeyi ifade eder. Seralarda sulama, bitki gelişimi için gereken suyun, çeşitli sistemler aracılığıyla toprağa sağlanması işlemidir. Etkili bir sulama yapabilmek için öncelikle, bitkinin ve toprağın özelliklerine uygun sulama yöntemini seçmek önemlidir. Sonrasında, suyun ne zaman, ne kadar ve hangi şekilde verileceğinin belirlenmesi gereklidir.

Seralarda Kullanılan Sulama Sistemleri Nelerdir

Seralarda kullanılan sulama sistemleri, bitkilerin ihtiyaç duyduğu suyun hassas bir şekilde yönetilmesini sağlayan çeşitli teknolojileri içerir. Damla sulama, yağmurlama sulama ve toprakaltı sulama gibi sistemler, sera yetiştiriciliğinde suyun etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına olanak tanır, böylece bitki büyümesi optimize edilir ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına katkıda bulunulur. Seralarda kullanılan sulama sistemleri:

1.Süzgeçli Kova ve Hortumla Sulama: Ev bahçelerinde, seralarda ve küçük ölçekli sulama ihtiyaçlarında kullanılan süzgeçli kovalar ve farklı püskürtücü tipleri veya süzgeçlere sahip hortumlar, temel bir yağmurlama aracı olarak düşünülebilir.

suzgecli-kova-ile_sulama
hortum-ile-sulama

2.Yüzey Sulama Sistemi: Yüzey sulama sistemleri, toprak yüzeyi tarafından su dağılımının kontrol edilmesini sağlar. Bu sulama tipinde arazinin sulama öncesi hazırlanması gerekir. Yüzey sulama etkili bir su dağıtım sistemine ihtiyaç duyar. Seralarda kullanılan yüzey sulama yöntemleri, geniş bir alana hızlı sulama yapabilme avantajına sahiptir. Ayrıca, düşük enerji tüketimi nedeniyle diğer yöntemlere kıyasla daha düşük işletme maliyetine sahiptirler. Yüzey sulama sistemleri genellikle tava sulama ve karık sulama olmak üzere iki kategoriye ayrılır.

  • Tava Sulama: Tava sulama metodunda sera içerisi, 1,5×3,0-3,0×5,0-5,0×7,0 m boyutlarındaki tava noktalarına bölünür. Tava kenarları sırt formunda tasarlanır. Her sulama sonrasında çapa yapılması gerekir çünkü fazla su tüketimi nedeniyle kayma tabakası oluşur. Bu yöntem, ıspanak, semizotu, maydanoz, dereotu ve kıvırcık salata yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, sera topraklarının yıkanmasını önlemek ve toprağa eşit miktarda su vermek amacıyla tava sulama sistemi tercih edilmektedir.
  • Karık Sulama: Tava sulamasına kıyasla daha düşük su tüketimi, suyun bitki sıraları arasındaki karıklardan akması nedeniyle daha az kaymak yüzeyi oluşması ve meyvelerin çamurla temasını engellemesi bakımından karık sulama daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Sera ortamında yetiştirilen domates, soğan, çilek gibi sıra bitkilerinin sulanmasında etkili bir yöntem olan karık sulama, aynı zamanda sulama sonrası toprak işlemeye imkan sağladığı için avantajlıdır.

3.Yağmurlama Sulama Sistemi: Bu sulama sistemi, suyu toprak yüzeyine belirli bir basınç altında ince damlacıklar şeklinde püskürten başlıkların bulunduğu borulardan oluşan bir şebekeyi içerir. Bu sulama yönteminde, su döner veya sabit yağmurlama başlıklarından belirli bir basınç altında püskürtülerek bitki veya toprak yüzeyine iletilir.

  • Üstten Yağmurlama Sistemi: Bu sistemde lateraller ve yağmurlama başlıkları, sulanacak alanın tamamına eşit bir su dağılımı sağlayacak şekilde konumlandırılır. Bu sayede yüzeyde veya yetiştirme tablalarında bulunan kesme çiçekler, sebzeler ve fideler kolaylıkla sulanabilir. Yağmurlama başlıkları isteğe bağlı olarak sabit veya hareketli olarak ayarlanabilir.
  • Toprak Yüzeyinde Yağmurlama: Su dağıtım sistemi ve yağmurlama başlıkları, toprak yüzeyinden belirli bir yükseklikte veya doğrudan toprak yüzeyine yerleştirilecek şekilde tasarlanabilir. Toprak üzerindeki sulama sistemi, üstten yağmurlama sistemine benzer şekilde hareketli olarak düzenlenebilir. Bu sistemde lateraller, sera çatısına asılır ve sera boyunca raylar üzerinde hareket eder. Yağmurlama başlıkları, yukarıdan aşağıya sarkan boruların uçlarına bağlanır. Bu sistem, sadece sulama değil aynı zamanda sisleme, soğutma, sıvı gübreleme ve ilaçlama amaçları için de kullanılabilir.
seralarda-kullanilan-sulama-sistemleri-nelerdir

4.Damla Sulama Sistemi: Damla sulama sistemi, arıtılmış suyun ve gübrenin düşük basınç altında kısa aralıklarla damlatılarak toprak yüzeyine iletilen etkili bir sulama yöntemidir. Bu sistemde su, geniş bir boru ağı aracılığıyla her bir bitkiye kadar taşınabilir. Damlatıcılar, boru şebekesindeki basıncı küçük bir orifis veya uzun bir akış yolu kullanarak azaltır, bu da saatte birkaç litrelik küçük bir debiyle suyun akmasını sağlar. Damla sulama sistemini oluşturan temel unsurlar arasında pompa ve güç ünitesi, filtre sistemleri, boru sistemleri ve damlatıcılar bulunur. Bu yöntemde çeşitli damlatıcı türleri geliştirilmiştir. Tablada veya yastıkta yetiştiricilik yapıldığında lateral boru üzerine yerleştirilen damlatıcılar kullanılabilir. Saksı yetiştiriciliğinde ise “ahtapot” veya “kılcal boru” olarak adlandırılan damlatıcılar tercih edilir.

5.Delikli Borularla Yapılan Sulama Sistemi: Bu sulama yönteminde, polietilen boruların her iki tarafına yaklaşık 7 cm aralıklarla açılmış delikler aracılığıyla bitkilere su sağlanır. Kullanılan borunun bir ucu kör bir tapa ile kapatılır ve diğer uç ana dağıtım borusuna bağlanır. Sisteme su verildiğinde, basınç etkisiyle şişen ve silindirik bir form alan borulardaki su, deliklerden küçük jetler halinde çıkar. Bu sistem oldukça ekonomiktir, ancak uygulamada daha fazla dikkat gerektirir.

6.Toprakaltı Sulama Sistemi (Sızdırma Sulama): Bu yöntemde, toprak altına gömülmüş delikli borular aracılığıyla bitki kök bölgesine doğrudan su sağlanır. Sistem, toprak yüzeyinde bitkilere zarar verebilecek suyun bulunmaması nedeniyle kabuk tabakası oluşmasını engeller. Ayrıca, bu yöntemle toprak yüzeyinde kaynaklanan buharlaşma minimuma indirilir ve sera içindeki nem doygunluğu önemli ölçüde azaltılır.

toprak-alti-sulama-sistemi-min

7.Kum Kültürü Sulama Sistemleri: Sera bitkilerinin sulanmasında yaygın olarak kullanılan yüzey ve basınçlı sulama sistemlerine ek olarak, kesme çiçek yetiştiriciliği yapılan seralarda sıkça tercih edilen kum kültürü sulama sistemleri ve kapillar borulu sulama sistemleri, kapillarite prensiplerine dayanmaktadır. Kum kültürü sulama sistemleri, seralardaki üretim yapılan saksılarda, saksıların üzerinde bulunduğu nemli bir kum tabakasının altındaki delikler aracılığıyla suyun kapillar olarak yükselmesine dayanır. Bu sistemde kullanılan kumun homojen bir şekilde ıslanabilmesi için iri taneli olması önemlidir. Kumun nemlendirilmesi, yetiştirme tablalarının altından veya kum kültürü içinden geçirilen borular aracılığıyla gerçekleştirilir.

8.Kapillar Sulama Sistemi: Çok küçük çaplı kapillar borular kullanılarak gerçekleştirilen bu sulama yönteminde, düşük basınç altında laterallere iletilen su, bu laterallere bağlı kapillar borularda yükselerek saksılardaki bitkilere ulaşma prensibine dayanır. Bu sulama sistemlerinde kullanılan laterallerin çapları 25-35 mm arasında değişebilirken, saksılara su iletimini sağlayan kapillar boruların çapları 1.25-1.50 mm arasında değişiklik gösterebilir.

En Verimli Sera Sulama Sistemleri

En verimli sera sulama sistemleri, sera bitkilerinin su ihtiyaçlarını optimal bir şekilde karşılayan ve suyun israfını en aza indiren yöntemleri içerir. İki temel verimli sera sulama sistemi şunlardır:

Damla Sulama Sistemi: Bu sistemde, bitkilerin kök bölgelerine doğrudan su damlaları şeklinde verilir. Bu, suyun doğrudan bitkiye ulaştığı ve buharlaşma kaybının azaldığı verimli bir sulama yöntemidir.

Yağmurlama Sulama Sistemi: Sera içerisinde belirli bir basınç altında ince damlacıklar biçiminde püskürtülen suyun toprak yüzeyine dağıtıldığı bir sistemdir. Bu sistemde suyun eşit bir şekilde dağılması ve bitkilerin homojen bir şekilde sulanması sağlanır.

Bu sulama sistemleri, suyu daha verimli kullanarak bitki sağlığını ve ürün verimini artırmaya yönelik modern sera uygulamalarının önemli bir parçasını oluşturur. Ek olarak yukarıda bahsettiğimiz sera sulama sistemlerinin her birinin kendine göre kolaylık ve zorlukları vardır.

en-verimli-sera-sulama-sistemleri

Sera Otomasyon Sistemlerinin Avantajları

Otomatik sera sulama sistemleri özellikle kaynakların verimli kullanılması açısından önemli bir yatırım olarak kabul edilmektedir. Otomatik sera sulama sistemi avantajları arasında en önemli faktör, su tasarrufu sağlamasıdır. Düşük basınçlı versiyonların kullanılması, enerji tüketimini azaltarak daha sürdürülebilir bir çözüm sunmaktadır. Tasarrufun yanı sıra, otomatik sulama sistemleri verimi önemli ölçüde artırabilir, bazen %50’ye kadar. Manuel sulamanın her zaman eşit olmayan sulama sonuçları doğurduğu durumlarda, otomatik sistemler homojen bir sulama sağlayarak bu zorluğu aşar. Otomatik sulama sistemleri, pompanın düşük enerji tüketimiyle günde birkaç saat çalıştığı bir model içerir. Sulama zamanı ve süresi önceden belirlenir ve sulama otomatik olarak gerçekleşir. Programlama özelliği, çiftçilere esneklik ve kontrol imkanı tanır. Çiftçiler, akıllı telefonlar veya tabletler aracılığıyla modern sera sulama sistemini kontrol edebilir ve yönlendirebilirler.

 

Esuların izleyen öğrenen ve yöneten akıllı sulama teknolojisi ile seralarınızda sadece sulama değil aynı zamanda gübrelemepencere kontrolüiklimlendirmesera nem ve sıcaklık verileri gibi birçok veriyi anlık olarak görebilirsiniz. Dahası bu sistemlerinin tamamını uzaktan kontrol edebilirsiniz. En güzel tarafı ise sistemlerimiz tamamen kablosuz ve uzun pil ömürlü. Daha detaylı bilgi için aşağıdaki içeriğimize göz atmayı ve bizimle iletişime geçmeyi unutmayın!

sera-otomasyonu
Sera Sulama Sistemleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön