Blog | S.S.S | Bizi Takip Edin |

Su Verimliliği Yönetmeliği Taslağı

su-yonetimi-esular-web

Su Verimliliği Yönetmeliği Taslağı

Su verimliliği yönetmeliği taslağı yayınlandı.

Türkiye’de Su Verimliliği Yönetmeliği: Bir Devrim Mi Yoksa Bir Başlangıç Mı?

Türkiye, coğrafi konumu ve iklim koşulları nedeniyle su kaynakları açısından zengin bir ülke olarak bilinse de, artık su kıtlığı ile mücadele etmek zorunda. Nüfus artışı, iklim değişikliğinin etkileri ve artan su talebi, su kaynaklarımız üzerinde büyük bir baskı yaratıyor. Bu soruna çözüm bulmak için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan “Su Verimliliği Yönetmeliği”, Türkiye’de su kullanımının geleceği için önemli bir dönüm noktası olabilir.

Yönetmelik’in Amacı: Suyu Korumak ve Verimli Kullanmak

Yönetmelik, sadece suyun daha verimli kullanılmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda su kaynaklarının korunması için de önemli adımlar atmayı hedefliyor. Bunun için, tüm sektörler için su verimliliği sistemlerinin oluşturulmasını ve belgelendirilmesini zorunlu kılıyor.

Yönetmelik’in Temel Özellikleri:

  • Sektörel Su Verimliliği Sistemleri: Yönetmelik, kentsel, endüstriyel ve tarımsal sektörler için su verimliliği sistemlerinin kurulmasını zorunlu kılıyor. Bu sistemler, su tüketiminin izlenmesi, su kayıplarının önlenmesi, su tasarrufu sağlayan tekniklerin belirlenmesi ve uygulanması gibi adımları içeriyor.
  • Su Verimliliği İl Planları: Her il için, su verimliliğine yönelik 5 yıllık planlar hazırlanacak. Bu planlar, kentsel, endüstriyel ve tarımsal su kullanımında verimliliği artırmayı hedefliyor.
  • Su Verimliliği Belgesi: Yönetmelik, su verimliliği sistemini kuran ve belirlenen kriterleri sağlayan faaliyetler için “mavi, yeşil ve turkuaz” olmak üzere üç seviyede su verimliliği belgesi veriyor. Bu belgeler, faaliyetlerin su verimliliği performanslarını ölçmede kullanılacak. Daha yüksek seviyeli belgeler, daha ileri düzeyde su verimliliği uygulamalarını ve daha düşük su ayak izini gösteriyor. Mavi Su Verimliliği Belgesi: Bu belge, su verimliliği sistemini kurmuş ve temel su verimliliği standartlarını karşılamış faaliyetlere veriliyor. Yeşil Su Verimliliği Belgesi: Bu belge, mavi belge sahibi olan faaliyetlerin, daha ileri düzeyde su verimliliği uygulamaları gerçekleştirmesi ve daha düşük su ayak izine sahip olması durumunda veriliyor. Turkuaz Su Verimliliği Belgesi: Bu belge, en yüksek seviyede su verimliliği uygulamalarını gerçekleştiren, sürdürülebilir su yönetimi konusunda örnek gösterilebilecek faaliyetlere veriliyor.
  • Alternatif Su Kaynakları: Yönetmelik, arıtılmış atıksu, tarımsal sulamadan dönen su, gri su, yağmur suyu ve deniz suyu gibi alternatif su kaynaklarının kullanımını teşvik ediyor. Bu, hem su kaynaklarının daha iyi yönetilmesine hem de su kıtlığına karşı daha dirençli bir sistem oluşturulmasına yardımcı olacak.

akilli-tarim-avantajları

Tarımsal Su Verimliliği ve Gelecek:

Yönetmelik, tarım sektöründe su verimliliğinin artırılmasına özel önem veriyor. Damla sulama ve yağmurlama gibi modern sulama yöntemlerinin kullanımı teşvik ediliyor. Ayrıca, sulama randımanının artırılması, sulama sistemlerinin ölçüm ve izleme sistemleri ile donatılması ve alternatif su kaynaklarının tarımsal sulamada kullanımı da hedefleniyor. Tarımsal teknolojiler ile su kullanımının optimize edilmesi ve en verimli şekilde kullanılması teşvik ediliyor.

Su verimliliği yönetmeliği taslağı, Türkiye’de su kaynaklarını koruma ve verimli kullanımı için önemli bir adım. Ancak, etkili bir şekilde uygulanması ve hedeflenen sonuçlara ulaşılması için bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekiyor:

  • Uygulamada Yeterli Destek: Yönetmeliğin başarısı için, tüm sektörlerde uygulamaya yönelik yeterli destek sağlanması gerekiyor. Bu destek, finansal kaynak sağlamak, teknik uzmanlık sunmak ve eğitimler düzenlemek gibi çeşitli yollarla sağlanabilir.
  • Şeffaflık ve Denetim: Su verimliliği sistemlerinin uygulanmasının etkili bir şekilde denetlenmesi ve şeffaflığın sağlanması, Yönetmeliğin başarısı için çok önemli.
  • Farkındalık Oluşturma: Yönetmelik, toplumda su verimliliği bilincinin artırılmasına da katkı sağlamalıdır. Su tasarrufu, alternatif su kaynaklarının kullanımı ve sürdürülebilir su yönetimi hakkında halkın bilinçlendirilmesi önemlidir.

Sonuç olarak, Su Verimliliği Yönetmeliği, Türkiye’de su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için önemli bir adım. Ancak, başarılı olması için tüm paydaşların aktif bir şekilde iş birliği yapması, uygulamanın şeffaf bir şekilde denetlenmesi ve kamuoyu bilincinin artırılması gerekiyor. Yönetmelik taslağının tamamına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Su Verimliliği Yönetmeliği Taslağı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön