Blog | S.S.S | Bizi Takip Edin |

Sürdürülebilir Şehirler Ve Yaşam Alanları

Sürdürülebilir Şehirler Ve Yaşam Alanları

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 11. Maddesi olan sürdürülebilir şehirler ve yaşam alanları hedefinde “şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir” kılınması hedeflenmektedir.

Sürdürülebilir şehirler ve yaşam alanları sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin tüm boyutlarıyla ilgilidir. İyi yönetilmeyen kentleşme; iklim değişikliği, ekosistemler, enerji güvenliği, atık yönetimi, konut, kentsel hareketlilik vb. gibi birçok sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin üzerinde doğrudan veya dolaylı etkiye sahiptir. Dolayısıyla kötü yönetilen kentleşme Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) ulaşmak için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam Alanları ile diğer Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasındaki bağlantılardan bazıları gayet açıktır. Örneğin; yoksulluk veya temel hizmetlere erişim konusunda SKH 1, sağlık konusunda SKH 3, nitelikli eğitim konusunda SKH 4, cinsiyet eşitliği konusunda SKH 5, erişilebilir ve temiz enerji SKH 7, dengeli ekonomik büyüme SKH 8, sürdürülebilir altyapı oluşturma ve sürdürülebilir sanayileşmeyi teşvik etme SKH 9, sürdürülebilir üretim ve tüketim SKH 12, iklim eylemi SKH 13, karasal yaşam SKH 15, barışçıl bir yönetim anlayışına ilişkin SKH 16 ve ortaklıklar ve uygulama araçlarına ilişkin SKH 17 vb. Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam Alanları için eğer bir eylem gerçekleştirirseniz yukarıdaki hedeflerin tümüne pozitif etki oluşturabilirsiniz. İklim değişikliğine müdahale etmek istiyorsanız SKH 11’i dikkate almak zorundasınız. Kıyıya, kırsal ve karasal yaşama, eğitimdeki kaliteye, sanayideki gelişmeye odaklanmak istiyorsanız SKH 11’in alt hedeflerine odaklanmak zorundasınız.

sürdürülebilir-şehirler-ve-yaşam-alanları

2007’den beri insanların yarısı yani 3,5 milyar insan şehirlerde yaşıyor. Tahminler, 2030 yılına kadar şehirlerin küresel nüfusun % 60’ına ev sahipliği yapacağını ve bu payın 2050 yılına kadar yaklaşık % 68,4’e çıkacağını gösteriyor. 2010-2050 Yılları arasında dünya genelinde kentsel nüfusa 2,5 ile 3 milyar insan ekleneceği tahmin edilmektedir. Bununla birlikte enerji tüketiminin % 60-80’i ve karbon salınımının %75’i şehirlerde gerçekleşiyor. Bu oranları göz önüne aldığımızda sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları gittikçe daha kritik bir hedef oluyor sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için.

Bu amaç doğrultusunda akıllı şehirlere yönelik altyapının güçlendirilmesi, kent içi ulaşım ve toplu taşıma ile atık yönetiminin uygulanması, erişilebilir ve uygun fiyatlı ulaşım sistemleri sağlamak, herkes için güvenli ve emniyetli kamusal alanlara erişim sağlamak, enerji ve kaynak verimliliğini sağlamak, gecekondu sorununun çözülmesi ve kentlerin dayanıklılığının artırılması sağlanmalıdır.

Sürdürülebilir Şehirler Ve Yaşam Alanları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön