Blog | S.S.S | Bizi Takip Edin |

Suyun Karbon Ayak İzi

Suyun Karbon Ayak İzi

Suyun karbon ayak izi, her geçen gün gelişmekte olan dünyamızda, su ve enerji kaynaklarının yönetimine ilişkin alınan kararlar, ekonomimizi ve çevresel geleceğimizi derinden etkiler.  İklim değişikliği ve diğer olumsuz faktörler tatlı su ve ucuz enerjinin mevcudiyetini sınırlar. Suyu tedarik edip, arıtıp ve kullanabilmek için büyük miktarda enerji harcanmaktadır. Suyun gereksiz kullanımını azaltılabileceğine yönelik çalışmalar dünyamızın geleceği açısından son derece önemli bir rol oynamaktadır. Sürdürülebilir bir dünya için suyumuzu daha iyi ve dikkatli kullanmalıyız.

Karbon Ayak İzi Konularından Su Kullanımı ve Önemli Noktaların Bazıları

  • Toplam sera gazı emisyonlarının yaklaşık %6’sı evlerde kullanılan sudan  kaynaklanmaktadır. Bu da, ev başına günde 2,6 kg dan fazla  CO₂ kullanımına eşittir.
  • Suyla ilgili bu emisyonların yaklaşık %90’ı suyu nasıl kullandığımızdan kaynaklanmaktadır. Geri kalanı, su tedarik eden su şirketlerinden kaynaklanan emisyonlardır ve atıksuların uzaklaştırılması, arıtılmasıdır. Son birkaç yıldır su işlemleri emisyonları için hedef 2030 yılına kadar Net Sıfıra ulaşmaktır. 
  • Evlerde su kullanımında %5-6’lık bir azalış, yıllık yaklaşık 1,3 MtCO₂ emisyon tasarrufu sağlayabilir.

Mütevazı miktarlarda bile su tüketimini azaltmanın  sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olabileceği açıktır. Sera gazı emisyonlarında önemli azalmalar sağlarken aynı zamanda geleceğin güvence altına alınmasına yardımcı olur. Su kaynaklarının korunması sağlanır ve geleceğe daha fazla su bırakılır, aynı zamanda enerji kullanımı için de büyük  avantajdır.

Su Tüketimi Net Sıfır Emisyon İlişkisi

Su tüketimi ve enerji güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Pompalama, suyun ısıtılması ve atık suyun pompalanması ve arıtılması işlemlerinde  enerji tüketilir ve CO₂ gibi sera gazı emisyonları ortaya çıkar. Su tüketimi azaldığında daha az enerji kullanılır, emisyonlar azaltılır ve Net Sıfıra  doğru ilerlenebilir.

Suyun Karbon Ayak İzi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön