Sürdürülebilir Akıllı Şehirler

Sürdürülebilir Akıllı Şehirler

Sürdürülebilir Akıllı Şehirler Sürdürülebilir akıllı şehirler, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek, kentsel hizmetlerin işletme maliyetlerini azaltmak ve hizmet kalitesini ve kentin yönetim verimliliğini artırmak amacıyla teknolojiyi kullanan şehirler akıllı şehirlerdir. Akıllı şehir kavramı akıllı kavramının şehrin insan dahil olmak üzere bütün parametrelerine yayıldığı geniş bir pencere sunuyor. Akıllı şehir akıllı ekonomi, akıllı insan, akıllı yönetim, akıllı […]

Scroll to top