Tarımda Manyetik Kireç Önleyici Kullanımı

Tarımda Manyetik Kireç Önleyici Kullanımı

Sulu tarımda amaç, uygun kalitedeki suyun yeterli düzeyde verilmesidir. Sulamada kullanılan suların kaliteleri içerisinde bulunan erimiş tuzların miktarına ve cinsine göre değişim göstermektedir. Tuzlar orijin olarak kayaların ve toprağın ayrışmasından meydana gelmektedir. Bu ayrışan minerallerin arasında jips ve kireç gibi çok yavaş çözünen mineraller de bulunmaktadır. Bu tuzlar sulanan alanlarda taşınarak toprağa iletilir. Suyun buharlaşma ve bitki kullanımı ile tüketilmesi sonucu toprakta birikir.

Toprak tuzluluğundaki artış; toprağın kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerini etkiler, verimi azaltır, yetiştirilecek bitki türlerini kısıtlar, toprakta geçirimsiz bir katman oluşturarak havalanma ve su infiltrasyon hızını azaltır, bitki kök gelişimini sınırlandırır. Ayrıca bitki besin elementlerinin bitkiye yarayışlılık durumunu ve bitkiler tarafından alınabilirliğini olumsuz yönde etkiler. Bitkiye etkilerinin yanı sıra sulama sistemlerinde tıkanmalara neden olmaktadır

Sonuç olarak; suyun toplam tuz içeriğinin artması ile toprak ve bitkiye ilişkin sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların verim ve toprak kaybına neden olmaması için bazı önlemlerin alınması gerekmektedir. Manyetik kireç önleyiciler de bu önlemlerin arasında değerlendirilebilmektedir.

Tarımda Manyetik Kireç Önleyici Kullanımı

Manyetik kireç önleyiciler oluşturdukları manyetik alan ile su içindeki kalsit yapıda bulunan kireç taşını, aragonit yapıdaki kireç tozuna dönüştürürler. Kireç tozuna dönüşen bu moleküller sulama sisteminde tıkanıklıklara yol açmadan bitki köküne iletilir. Köklere ulaşan su ve kireç kristalleri normal boyutlarına göre daha küçük olduğundan, köklerin zengin minerallerden faydalanma oranını artmaktadır.  Ayrıca sulama sisteminde boruların içinde biriken kireci de zamanla çözerek sistemin sorunsuz bir şekilde daha uzun ömürlü kullanılmasını sağlar.

Tarımda Manyetik Kireç Önleyici Kullanımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön