Blog | S.S.S | Bizi Takip Edin |

Toprak Üstü ve Toprak Altı Damla Sulama

Çeltikte Damla Sulama

Toprak Üstü ve Toprak Altı Damla Sulama

Toprak Üstü Damla sulama: Bitkileri yetiştirmek için en verimli su ve besin maddesi dağıtım sistemidir. Su ve besinleri, toprak üstüne döşenen damlama borularıyla doğru zamanda ve direkt, bitkinin kök bölgesine teslim eder. Böylelikle, her bir bitkinin ihtiyaç duyduğu su ve besin öğelerini, doğru zamanda almasını sağlar ve bitkilerin optimum seviyede büyümelerine yardımcı olur. Damla sulama sayesinde çiftçiler, sudan, gübrelerden, enerji ve hatta bitki koruma ürünlerinden tasarruf ederken daha yüksek verim elde edebilirler.

Toprak Altı Damla Sulama: Basınçlı sulama sistemleri arasında su ve enerji kaybı en az olan sulama metodudur. Su kaynağından alınarak uygun filtreden geçirilen suyu taşıyan sistem, bu noktadan itibaren ana boru, parsel vanaları, manifold, toprak altı damla sulama borusu ve tahliye manifoldu dahil tüm sistem tam sabit olarak toprağın altındadır.

Toprak Üstü Damla Sulamanın Üstünlükleri

 • Başlangıçtaki kurulum maliyeti toprak altı damlama sistemine göre daha düşüktür.
 • Eğimli arazilerde boru döşemeleri daha kolaydır.
 • Sistemdeki arızaların tespiti daha kolay ve arızaların giderilme masrafı daha düşüktür.
 • Hattın başına bir tane boru yeterli oluyor.
 • Toprak altına boru döşenirken toprağın patlatma yapılması gerekiyor bu da bitkilerin kök ve kılcal köklere zarar verebiliyor.

Toprak Üstü Damla Sulamanın ​ Zararları

 • Tarla içinde her türlü kültürel uygulama ve hasat uygulamaları daha zordur.
 • Sistem yüzey üstünde olduğu için bakım gereksinimi daha fazladır.
 • Borular güneşten ve kuş gibi diğer etmenlerden zarar görebilir.
 • Toplama ve kurma gibi işçilik sorunları vardır.
 • Su randımanı toprak altı damlama sistemlerine göre daha düşük.
 • Damlatıcının su verdiği noktalarda oluşma ihtimali olan kireçlenme ve yosunlaşmadan zarar görebilir.
 • Bu sistemde borular toprak yüzeyinde olduğu için yeşil alan tesislerinde görüntü kirliliği oluşturur.
Yer altı damla sulama sistemi

Toprak Altı Damla Sulamanın Üstünlükleri

 • UV ışınlarından, hava sıcaklığı değişimlerinden ve toprak üstündeki kemirgenlerden etkilenmez.
 • Toprak altındaki borular ısı, ışık ve buharlaşma nedenleriyle damlatıcının su verdiği noktalarda oluşma ihtimali olan kireçlenme ve yosunlaşmadan etkilenmez.
 • Damlama borusunun markasına göre değişiklik göstermekle birlikte genelde damlatıcılardan 10 yıllık kullanım ömrü boyunca düzenli olarak salgılanan özel madde sayesinde köklerin yol açabileceği tıkanma engellenir.
 • Bu sistemde toprak yüzeyinde herhangi bir boru olmayacağı için tarladaki kültürel uygulamalar daha rahat yapılır, tarlaya traktör ya da hasat makinesi gibi makinelerin girişi sırasında sulama sistemi zarar görmez. 
 • Toprak altı sulama sistemi genelde toprak işleme derinliğinin altında gömülü olduğu için bakım gereksinimi en alt düzeydedir. Hasat sonrasında toprak işlenmesi için kaldırılıp gelecek sezon tekrar serilmesi gerekmez. Bu sayede iş gücünü azaltır. Boruların hayvanlar yüzünden ya da insan hatası yüzünden zarar görmesi söz konusu değildir ayrıca çalınma gibi bir ihtimali de yoktur.
 • Sulama yapılırken oluşacak çamur, ya da su birikintisi gibi sorunlar toprak altı sulama sisteminde görülmez.
 • Bu sistemde borular toprak altında olduğu için toprak üstünde görüntü kirliliği oluşmaz.
 • Bitkinin doğrudan kök bölgesine verilen su ve bitki besin malzemeleri sayesinde bitkinin stresi azaltılır, daha sağlıklı bir gelişim sağlanır bu sayede verim artar.
 • Toprak altı sulama sistemi sayesinde bitkiye verilen gübre direkt bitki köküne gider, kayıp engellenir, bu sayede bitkiye eksik gübre verilmesi önlenir.

Toprak Altı Damla Sulamanın Zararları

 • Başlangıçtaki kurulum maliyeti yüksektir. Kullanılan borular yüzey üstü damlama sulamada kullanılan borulardan daha pahalıdır.
 • Bu boruları toprak altına gömmek içinde bir maliyet gerekiyor.
 • Hat sonuna eklenen devridaim boruları da maliyeti etkiliyor.
 • Sulama yaparken suyun ne kadar verildiğini görülmediği için gereksiz sulama yapılabilir.
 • Sistemdeki arızaların giderilmesi çok zor.
 • Yeni tahsis edilmiş bir meyve bahçesinde ağaçların kök sistemi daha gelişmediği için borular her sene oynatılamayacağı için kullanılamaz.
 • Eğimli bir arazide boruları gömmek çok zor. Sıralar karışıyor ve eğimden dolayı borular aynı mesafede tutulamıyor.
Toprak Üstü ve Toprak Altı Damla Sulama

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön