Blog | S.S.S | Bizi Takip Edin |

Üzüm (Bağ – Asma) Yetiştiriciliğinde Akıllı Sulama

üzüm

Üzüm (Bağ - Asma) Yetiştiriciliğinde Akıllı Sulama

Dünyada bağcılık için en elverişli iklim kuşağında yer alan ülkemiz, çok eski ve köklü bir bağcılık kültürü ile zengin bir yetiştiricilik potansiyeline sahiptir. Ülkemizin hemen her yeri iklim yönünden bağcılık yapmaya uygundur. Bağ alanı ve üretim değerleri ile dünyada ilk beş ülke arasında yer alan Türkiye bağcılığını, birinci derecede çekirdeksiz ve çekirdekli kuru üzüm, ikinci derecede ise sofralık üzüm üretimi karakterize etmektedir. 

Üzüm üretiminde  rasyonel, ölçekli sulama sistemi ve doğru yetiştiricilik yöntemleri uygulanırsa  iyi ve uzun vadeli gelir kaynağıdır.  

Bağcılık Nedir ?

Bağcılık, omca üzerinden salkımlar halinde şaraplık üzüm veya sofralık üzüm yetiştirmektir. Bu, hasat gününe kadar tüm tarımsal araştırmaları, kültürel işlemleri yapmak ve üzüm yetiştirme tekniklerini uygulamaktır. Üzüm alınan bitkiye asma denir. Ayrıca omca, bağ kütüğü de denir.

Asma ne kadar su ister? Ne zaman ve nasıl sulanır?

Asmanın büyüme mevsimi boyunca toplam 500-1200 mm arasında suya ihtiyacı vardır. Bitki büyüme mevsimi boyunca düşen yağışların miktarı ve dağılımı genellikle bitki su ihtiyacını karşılayacak düzeyde değildir kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde bitki büyüme mevsimi boyunca düşen yağışlar hem miktar hem de dağılım açısından yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla bitki kök bölgesindeki eksik nem, sulama suyu ile tamamlanmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesindeki dar bir alan dışında Türkiye’nin tüm bölgeleri kurak ve yarı kurak iklim kuşağında yer almaktadır bu nedenle Türkiye’de sulama bitkisel üretim için oldukça önemlidir.

Asmada kritik sulama dönemleri; 

  • Gözlerin patlama/sürme dönemi: Bu dönemde, bağın gelişmeye başlayabilmesi için su ihtiyacı yüksektir. 
  • Çiçeklenmeden meyve tutumuna kadar: Bu aşama, olası su stresinin en kritik dönemdir. Su stresi zayıf meyve tutumuna neden olabilir.
  • Meyve tutumundan ben düşme dönemine kadar: Bu aşamada su stresi, özelliklede sofralık üzüm çeşitlerinde üzümlerin küçük olmasına neden olacaktır. 
  • Olgunlaşma dönemi: Araştırmalara göre, olgunlaşma aşamasında az ve sık sulama üzümün kalite özelliklerinde bir artış sağlayabilir. 
  • Hasattan sonra: Kış mevsimindeki düşük sıcaklık oranına tolerans sağlamak için, asmaların yeterli derecede odunsu gövde geliştirmeleri gerekir. Bu nedenle, yaprak dökümünü önlemek için hasattan sonra asmaları sulamak tercih edilir ve böylece ek büyüme durdurulur.

Üzüm (Bağ - Asma) Yetiştiriciliğinde Damlama Sulama Yöntemi

Damlama sulama, asma gelişimi için gerekli olan suyun, kısa aralıklarla ve basınç altında lateral borular üzerindeki damlatıcılardan, asma kök sisteminin yayıldığı ve yakınında bulunduğu sıra üzerindeki toprak yüzeyine (asmanın dibine) damlatılarak verildiği yöntemdir. 

Damlama sulama sisteminde diğer sulama yöntemlerine göre su kullanımı yarı yarıya azalır, toprak nemi sürekli olarak istenilen düzeyde tutulabilir, sulama ile birlikte gübreleme de yapılabilir, sıralar arasına su verilmediği için yabancı ot kontrolü daha kolay sağlanabilir, tesviyeye gerek kalmadan değişik topoğrafik yapıdaki araziler sulanabilir ve su denetimli verildiği için erozyon ve çoraklaşma meydana gelmez.

Şaraplık Üzümde Akıllı Sulama Sistemi Avantajları

Yüksek kaliteli şarap üretmek, su ve besin maddelerinin hassas bir şekilde kontrol edilmesini gerektirir.

Rekabetçi olmak için, sadece yağışa güvenilmemelidir. Akıllı sulama her yıl üzümün kıvamı için yağmura olan bağımlılığı ortadan kaldırır. Bu arada, akıllı sulama ile damla sulama ve azaltılmış eksik sulama tekniklerini birleştirerek üzümünüzün kalitesini artırabilirsiniz. Akıllı sulama, yüksek kaliteli şarap üretimi için gerekli besinleri ve su stresini sağlayarak sulama olmadan mümkün olmayan kalite ve verim üzerinde kontrol sağlar. Akıllı kontrol sistemleri kullanmanız halinde, sulama sisteminize  uzaktan kontrol edilir, akıllı, ultrasonik ve kademeli nem sensörü gibi birçok akıllı kontrol sensörleri ekleyerek nem miktarını optimum düzeyde tutabilir, meteoroloji verileri ve yağış durum bilgilerine göre öngörülü sulama çözümleri sağlayabilirsiniz.

Bağcılıkta Dijital Tarım

uzum-akilli-sulama

Özellikle bağcılık söz konusu olunca, dijital tarım teknolojileri sayesinde ne zaman ve nasıl sulama, gübrelemeyi nasıl uygulamak gerekir, zirai ilaçlar ne zaman ve nasıl uygulanacak, hasat için uygun günü belirleme gibi işlemlerde üreticilerin hayatını kolaylaştırmış ve değiştirmiştir.  

Asma üreticisi bağlarını merkez sulama kontrol ünitesi  ile izleme ve kontrol işlemini gerçekleştiriyor. Vana kontrol ve sensör üniteleri kurulumu ile Hava nem, toprak nem, yağış, basınç, akış gibi sensör seçenekleri ile tam otomatik sulama sağlamaları mümkün oluyor.

Üzüm (Bağ – Asma) Yetiştiriciliğinde Akıllı Sulama

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön