Blog | S.S.S | Bizi Takip Edin |

Yonca Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

yonca yetiştiriciliği

Yonca Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Yonca yetiştiriciliği tarımsal açıdan önemli bir uygulamadır ve hayvan beslemede önemli bir yem kaynağı olarak kabul edilir. Yonca, yüksek besin değeri ve protein içeriği nedeniyle özellikle hayvan beslemede kullanılmaktadır. Yonca yetiştiriciliği, hayvancılık sektöründe hayvanların beslenmesinde kaliteli ve dengeli bir yem kaynağı sağlamak amacıyla yapılır. Türkiye’de de hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde yonca yetiştiriciliği oldukça yaygındır. Yonca, ülkemizde genellikle Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yetiştirilmektedir. Yoncanın su tutma kapasitesi yüksek olduğundan, toprak erozyonunu önlemede de etkili bir bitkidir. Yoncanın toprağı iyileştirme, hayvan yemi olarak kullanılma avantajları nedeniyle Türkiye’de önemli bir tarımsal ürün olarak kabul edilmektedir.

Yonca Nedir?

Yonca, legüminoz familyasından, genellikle dörtgen gövdeli, otsu bir bitkidir. Üç yaprakçıktan oluşan karakteristik yaprakları vardır ve çiçekleri genellikle beyaz veya mor renkte olabilir. Yonca, genellikle otlaklar için hayvan yemi olarak yetiştirilen önemli bir yem bitkisidir. Hayvancılıkta kullanılan yonca, yüksek besin değeri ve protein içeriğiyle bilinir. Bu özellikleriyle hayvanlar için kaliteli bir besin kaynağı olarak değerlendirilir.

yonca nedir

Yonca Yetiştiriciliğinde Toprak Hazırlığı

Yonca yetiştiriciliğinde toprak hazırlığı oldukça kritik bir süreçtir. Verimli bir hasat elde etmek ve bitkilerin sağlıklı gelişmesini sağlamak için öncelikle toprak analizi yapılmalıdır. Bu analiz, toprağın besin içeriği, pH seviyesi ve genel yapısını belirler. Elde edilen verilere göre, toprak drenajı önemlidir; çünkü yonca iyi drenajlı toprakları tercih eder. Drenaj sağlanarak su birikintileri engellenir, böylece bitki kökleri için uygun bir ortam oluşturulur. Toprak işleme aşamasında, toprağın havalandırılması ve tarımsal kalıntıların temizlenmesi büyük önem taşır. Bunun yanı sıra, gübreleme işlemi bitkinin besin ihtiyacını karşılamak adına önemlidir ve bu, toprak analizi sonuçlarına göre yapılmalıdır. Yonca alanlarında düzenli yabancı ot kontrolü yapılması da, bitkinin sağlıklı gelişimi için gereklidir. 

Yonca Ne Zaman Ekilir?

Yonca ekimi, iklim koşullarına ve çeşitlere bağlı olarak farklı dönemlerde gerçekleştirilir. Genellikle, yonca ekimi için en uygun zamanlar ilkbahar veya sonbahar mevsimleridir. İlkbaharda, Nisan-Mayıs ayları yonca ekimi için elverişli olabilir; bu dönemde hava sıcaklıklarının artması ve toprağın ısınması bitkinin sağlıklı büyümesi için uygun bir ortam sunar. Ancak, bölgesel farklılıklar göz önüne alınmalıdır. Ilıman iklim bölgelerinde, özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ilkbaharda yonca ekimi yaygındır.

yonca tohumu

1 Dönüm Araziye Ne Kadar Yonca Ekilir?

Yonca ekimi miktarı çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Yonca türü, toprak kalitesi, iklim koşulları ve ekim yöntemleri gibi faktörler bu miktarı etkiler. Ancak ülkemizde genelde Mibzer ile yapılan ekimlerde, dönüm başına 2 ila 3 kilogram arasında yonca tohumu atılmaktadır. Serpme ekim için ise, bir dekara 4 kilogram kadar yonca tohumu yeterli olacaktır.

Yonca Ne Kadar Sürede Yetişir?

Yonca ekimi ilkbaharda yapılmış ise, yaklaşık 60-65 gün sonra biçime hazır hale gelir.  İkinci biçim ise yaklaşık 35-45 gün sonra yapılır. yoncada, yaklaşık %10 çiçeklenme görülmesi biçim zamanının geldiğine işaret eder.

Yonca Sulanması Nasıl Yapılır?

Yonca, genellikle kuraklığa karşı dirençli olmasına rağmen, yüksek verim elde etmek için belirli nem seviyelerine ihtiyaç duyar. Toprağın nem oranı genellikle %50’nin altına düşmemelidir. Gelişim sürecinde, toprak kuruduğunda salma veya yağmurlama sistemleri kullanılarak sulama yapılabilir. Son sulama genellikle hasattan 3-10 gün önce gerçekleşir. Yonca derin kök sistemine sahip, çok yıllık bir bitki olduğu için  fazla ya da az suyun yol açacağı stres bitkinin büyümesini, gelişimini ve kalitesini olumsuz yönde etkiler. Bu yüzden, yonca yetiştiriciliğinde  salma sulama gibi sulama yöntemleri yüksek verim için tehdittir. Yonca da biçim sayısını ve yem kalitesini arttırmak için, sulama sisteminizi uzaktan kontrol edilebilir, sensörlerimiz sayesinde, nem miktarını optimum düzeyde tutabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için, https://esular.com/yoncada-akilli-sulama-sistemleri-ile-ot-verimini-artirin yazımızı inceleyebilirsiniz. 

yonca sulama

Yonca Gübrelenmesi Nasıl Yapılır?

Yonca yetiştiriciliğinde, toprak hazırlığı döneminde  hayvan gübresi uygulanmamışsa 25 kg/da DAP gübresi yeterli olacaktır. Daha sonraki yıllarda ise azotlu gübrelemeye ihtiyaç yoktur. Sadece sonbaharda 20-25 kg/da TSP gübresi uygulanmalıdır. Yonca tarlalarında yapılan yanlış uygulamalardan birisi de yoncaya ikinci yıldan itibaren azotlu gübre (amonyum sülfat, üre) veya hayvan gübresi verilmesidir. Hayvan gübresi ekimden önce tohum yatağı hazırlanırken verilirse daha faydalı olur. ekimden sonra verilen çiftlik gübresi ve azot tarlada yabancı otların artmasına, yoncanın zayıflamasına ve ömrünün kısalmasına sebep olur

Yoncada Görülen Zararlılar Nelerdir?

Yoncanın başlıca düşmanlarında biri olan, hortumlu böceği (Sitona lineatus) piyasada yaygın olarak görülen ve yonca tarımını olumsuz etkileyen önemli bir zararlıdır. Bu zararlı, siyah renkli bir başa ve sırt kısmında belirgin beyaz bir çizgi ile bilinir. Yonca hortumlu böceği, yılda bir döl verme özelliğine sahiptir ve genellikle çiçeklenmede larva döneminde bitkinin büyüme noktalarını, yaprak ve çiçeklerini yiyerek önemli derecede zarara neden olabilirler. Yoncada görülen hastalıkları incelemek için https://esular.com/yonca-hastaliklari yazımızı inceleyebilirsiniz.

Yonca Hasadı

Yonca için en uygun hasat dönemi %10 çiçeklendiği dönemdir.  Bu dönemde yerde en az 5 cm kalacak şekilde biçilir. biçimden sonra hava koşullarına göre 1 veya 2 gün tarlada çevrilerek kuruması sağlanır. kuruyan ot genellikle balya şeklinde muhafaza edilir. Ayriyeten bitkinin kıştan korunabilmesi için, son biçimde en az 10 cm yükseklik  bırakılmalıdır.

yonca hasadı

1 Dönümden Ne Kadar Yonca Elde Edilir?

Yonca çok yıllık bir bitkidir ve ömrü yaklaşık 7 yıldır. En yüksek verimi üçüncü yılda verir ve daha sonra verim giderek azalır. Ot verimi, toprağın verimine, gübrelemeye, sulama ve bakıma göre değişir. Genel itibari ile her biçimden dekara ortalama 1 – 3 ton yeşil ot alınabilir. Bunun kuru ot karşılığı 300 – 800 kg’dır. Olgunlaşma döneminin sonlarına doğru hasat edildiğinde verim artışı sağlanmakta, ancak besin maddesi içeriği ve besin maddelerinin sindirilebilirliği azalmaktadır.

yonca balyası

Yonca Yılda Kaç Kez Biçilir?

Yonca, çoğu bölgelerde yılda 3-4 defa, bazı bölgelerde ise 7-8 defa hasat edilebilir.  Verim miktarı, bölgeye, iklime ve yoncanın hasat edildiği olgunluk dönemine göre değişkenlik gösterir.

Yonca Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön