Blog | S.S.S | Bizi Takip Edin |

Zirai İlaçlar

esular-zirai-ilaclari-satin-alirken-dikkat-edilmesi-gerekenler

Zirai İlaçlar

Zirai ilaçlar (pestisit), tarım, meyvecilik, ormancılık ve bahçecilik gibi birçok sektörde kullanılan İstenmeyen bitkiler ve zararlı organizmaların kontrolü için geliştirilen karışımları, genellikle toksik etkili aktif maddeler ve yardımcı maddelerle bir araya getirerek oluşturulan karışımlardır. Bu karışımlar, bitkilerin ve diğer canlıların neden olduğu zararları sınırlamak amacıyla kullanılır kimyasal maddelerdir ve bitkileri hastalıklardan, zararlı böceklerden, yabani otlardan ve diğer zararlı organizmalardan korumak için tasarlanmıştır. Bu ilaçlar, tarım ürünlerinin sağlıklı büyümesini ve verimli bir şekilde yetişmesini sağlamak amacıyla çiftçiler tarafından kullanılır.

Aşağıda zirai ilaçlar ile ilgili olan bu yazımızda; zirai ilaçların avantaj ve dezavantajları, zirai ilaçların sınıflandırılması, zirai ilaçların çevreye ve insanlara olan etkileri, kullanılacak zirai ilaçların seçimi gibi başlıklardan bahsedilecektir. 

sıvı kükürt nasıl atılır

Zirai ilaçların Avantaj Ve Dezavantajları

Zirai ilaçların avantajları, hastalıkları ve zararlıları etkili bir şekilde kontrol altına alabilme yeteneklerini içermektedir. Ancak, dezavantajları arasında ilaçların aşırı dozda kullanılmasının hem bitkilerde hem de insanlarda olumsuz etkilere neden olabileceği bulunmaktadır.

esular-zirai-ilaclarn-avantaj-ve-dezavantajlari

Zirai ilaçların Avantajları

 • Verimlilik Artışı: Zirai ilaçlar, tarım ürünlerini zararlılardan, hastalıklardan ve diğer zararlı organizmalardan koruyarak ürün verimini artırabilir. 
 • Kalite Kontrolü: İlaçlama, ürünlerin kalitesini artırabilir ve pazarlanabilirliğini güçlendirebilir. Zararlı organizmaların kontrol altına alınması, ürünlerin daha sağlıklı ve çekici olmasını sağlar. 
 • Maliyet ve Zaman Tasarrufu: Etkili bir ilaçlama programı, tarım işletmelerine maliyet tasarrufu ve zaman yönetimi avantajları sağlayabilir. Zararlılarla mücadele edilerek, hasat dönemine kadar ürünlerin sağlıklı kalması sağlanır. 
 • Gıda Güvenliği: Zararlı organizmalardan kaynaklanan kontaminasyonun önlenmesi, gıda güvenliği açısından önemlidir. İlaçlama, bu tür riskleri azaltabilir.

Zirai ilaçların Dezavantajları:

 • Çevresel Etkiler: Zirai ilaçlar, doğal dengeyi etkileyebilir ve çevresel sorunlara yol açabilir. Toprak, su ve hava kirliliği gibi sorunlar, yan etkiler olarak ortaya çıkabilir. 
 • Direnç Gelişimi: Sık ve düzensiz ilaçlama, zararlı organizmalarda ilaca karşı direnç gelişimine yol açabilir. Bu durum, daha güçlü ilaçların kullanılmasını gerektirebilir. 
 • Yan Etkiler: Zirai ilaçlar, hedeflenmeyen canlıları da etkileyebilir. Örneğin, yararlı böcekleri öldürme riski bulunabilir, bu da ekosistem dengesini bozabilir. 
 • Sağlık Riskleri: İlaçlama sırasında kullanılan kimyasallar, çiftçiler ve diğer çalışanlar için sağlık riskleri oluşturabilir. Bu nedenle, koruyucu ekipman kullanımı ve güvenlik önlemleri önemlidir. 
 • Uzun Vadeli Etkiler: Zirai ilaçların uzun vadeli etkileri genellikle belirsizdir. Toprak ve su kaynaklarının uzun vadeli sağlığı üzerinde olumsuz etkiler olabilir.

Zirai İlaçların Sınıflandırılması

Zirai ilaçların sınıflandırılması, çeşitli kriterlere dayanarak gerçekleştirilir. Bu kriterler arasında dış görünüm, fiziksel yapı, formülasyon şekilleri, etki ettiği zararlılar ve hastalıklar, biyolojik süreçler ve içerdikleri aktif madde grupları bulunmaktadır. Toksik etkiler, genellikle kimyasal yapılarına bağlı olarak değişir. Bu etkiler, hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen denemeler sonucunda pestisitlerin toksisiteleri, ölümcül doz (LD 50) değeri ile belirlenir. Bu değer, ne kadar küçükse ilaç o kadar zehirli kabul edilir. Zehirli, az zehirli ve zehirsiz ilaçlar bu şekilde sınıflandırılır.

sıvı kükürt

Formülasyonlarına Göre İlaçlar

2022 yılında gerçekleştirilen araştırmalara göre, Türkiye’de ruhsatlı tarım ilaç türlerinin sınıflandırılmasında formülasyonlarına odaklanıldığında, emülsiyon konsantre ilaçlar (EC) önemli bir yer tutmuş ve en fazla üretilen ilaç tipi olarak öne çıkmıştır.

İkinci sırayı, ıslanabilir toz ilaçları (WP) almaktadır. Bu formülasyon, çeşitli tarım uygulamalarında etkin bir şekilde kullanılan ve geniş bir kullanım alanına sahip olan bir ilaç tipidir.

Üçüncü sırada ise, yurt dışında sınırlı kullanıma izin verilen toz ilaçlar (DUST) yer almaktadır. Bu ilaçlar, belirli koşullar altında ve sınırlı kullanım alanlarında etkili olabilecek özel formülasyonlara sahiptir.

Bu sınıflandırma, tarım sektöründe kullanılan ilaçların çeşitliliğini ve üretim dağılımını anlamak açısından önemlidir. Tarım ilaçlarının farklı formülasyonları, çiftçilere çeşitli zararlı organizmalara karşı etkili bir mücadele sağlama ve bitki sağlığını koruma konusunda çeşitli seçenekler sunar.

Toz İlaçlar (DUST): İnce öğütülmüş toz formülasyonlu ilaçlardır ve genellikle doğrudan kullanılır. Aktif madde oranı genellikle %1-10 arasındadır. Toz ilaçlarda aranan özellikler arasında zerre büyüklüğü, akıcılık, litre ağırlığı, nem oranı, yapışma kabiliyeti gibi faktörler bulunmaktadır.

Suda Çözülen Toz İlaçlar (SP):Suda çözünen toz ilaçlar, genellikle aktif maddeleri içeren bir toz formülasyonuna sahiptir. Bu ilaçlar, her ne kadar her oranda tam olarak çözünmese de, içerdikleri aktif madde en yüksek uygulama dozunda kolayca suda çözünebilecek özelliklere sahiptir. Bu tür bir ilacın aranan özelliği, suyla birlikte tuzun çözünmesi gibi, hiçbir kalıntı bırakmadan tamamen çözünebilmesidir.

Islanabilir Toz İlaçlar (WP): Suda çözülebilir toz ilaçlar, genellikle %25 ila %80 arasında etkili madde oranına sahiptir ve sulandırılarak uygulanır. Islanabilir toz ilaçlarda aranan özellikler arasında süspansiyon kabiliyeti, ıslatma ve yayılma yeteneği, köpüklenme durumu, basınca ve ısıya karşı dayanıklılık gibi özellikler bulunmaktadır.

Emülsiyon Konsantre İlaçlar (EC): Emülsiyon konsantre ilaçlar genellikle %20 ila %50 arasında değişen bir aktif madde oranına sahiptir ve su içerisinde çözünmeyip, organik çözücülerde çözülebilirler. Bu tür ilaçlarda aranan özellikler arasında emülsiyon olma kapasitesi, emülsiyonun stabilitesi, alev alma direnci ve soğuğa karşı dayanıklılık bulunmaktadır.

Aerosoller: Gaz formundaki aktif maddeyi içeren ve püskürtme özelliğine sahip olan aerosoller, genellikle süs bitkilerinin ilaçlanması ve zararlıların kontrolü amacıyla kullanılır.

Tohum İlaçları (DS): Toz ilaçlara benzer olan tohum ilaçları, renk pigmentleri içerdikleri için genellikle tohumluk olarak kullanılan bitkilerde belirgin bir şekilde görülürler. Bu ilaçların aranan özellikleri arasında yapışma kabiliyeti, ince öğütülmüş yapıları ve boyama yetenekleri bulunmaktadır.

Zehirli Yemler: Böcekleri veya kemirgenleri tuzağa düşürmek amacıyla kullanılan zehirli yemler, çeşitli şekil ve bileşimlere sahiptir. Bu yemlerin özellikleri arasında aktif maddeler, besin öğeleri, uyarıcı ve çekici renkler yer alır.

Gaz İlaçlar (FUMİGANTLAR): Tarım ürünlerine zarar verme potansiyeli yüksek olan böcekler, nematodlar ve diğer zararlı organizmalarla mücadelede kullanılan gaz halindeki öldürücü ilaçlara fumigant denir.

Granül İlaçlar: Granül çapı genellikle 0,5-4,5 mm arasında değişmektedir. Granül ilaçlarda bulunan birkaç avantaj şunlardır: Faydalı faunaya olan etkisi önemlidir, tozutma özelliği minimaldir ve toprağa gübre ile karıştırılarak uygulanabilir. Bu özellikleriyle granül ilaçlar, tarım uygulamalarında etkili ve çevre dostu bir seçenek sunmaktadır.

Kışlık ve Yazlık Yağlar: Yazlık yağların ana etken maddesi, petrolün damıtılması sonucunda elde edilen nötr yağlardır. Kışlık yağlarda ise genellikle DNOC veya fenol içeren maddeler bulunabilir. Granül ilaçlar genellikle 0,5-4,5 mm çapında olup, faydalı faunaya minimum etki gösterirken tozutma özelliği düşüktür. Bu avantajlarıyla birlikte, toprağa gübreyle karıştırılarak uygulanabilen granül ilaçlar, tarım alanlarında etkili bir şekilde kullanılabilirler.

esular-zirai-ilaclarn-cevreye-insanlara-olan-etkileri

Etkiledikleri Zararlı Grubuna Göre Sınıflandırma

Zirai ilaçlar, uygulandıkları alanlarda hedefledikleri canlılar veya kimyasal özellikler temel alınarak kategorize edilir. En çok bilinen önemli zirai ilaç (pestisit) grupları; fungisit, insektisit ve herbisitlerdir.

 

 • İnsektisitler: Böcekleri kontrol etmek ve zararlı böcek türlerini öldürmek veya üremelerini engellemek için kullanılır.
 • Fungisitler: Mantar hastalıklarına karşı kullanılır. Bitkileri mantar enfeksiyonlarından korur veya bu enfeksiyonları tedavi eder.
 • Herbisitler: Yabani otları kontrol etmek ve bitkilerle rekabet etmelerini önlemek için kullanılır.
 • Akarisitler: Akarları kontrol etmek için kullanılır. Akarlar, bitkiler üzerinde zararlı olabilen küçük arthropod organizmalardır.
 • Rodentisitler: Kemirgenleri kontrol etmek ve fare veya sıçan gibi zararlı kemirgenleri öldürmek için kullanılır.
 • Avisit: Kuşları öldüren maddeler avisit adını alır.
esular-zirai-ilac

Kullanılacak Zirai İlaçların Seçimi

Zirai ilaç seçimi yapmadan önce, mevcut sorunun doğru bir şekilde belirlenmesi ve uzman görüşlerinden faydalanılması önemlidir. Eğer ilaç kullanılması gerekiyorsa, uzman kişilerin önerisi ve reçete yetkisi olan profesyonellerin tavsiyeleri doğrultusunda hareket edilmelidir.

Kullanılacak zirai ilaç ürünlerinin bilinçli bir seçim ve uygulama için, istenilen faydanın elde edilebilmesi kritiktir. Bu nedenle, seçilirken etiketinde belirtilen zararlı organizma, hastalık veya yabancı ot kontrolüne yönelik önerilen dozlara dikkat edilmelidir. Ayrıca, etiketinde belirtilen son ilaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre konusuna kesinlikle uyulmalıdır.

İlaç satın alırken, kullanılacak alanın büyüklüğü göz önüne alınmalı ve tavsiye edilen veya reçetede belirtilen miktarın dışında ilaç alınmamalıdır. Kullanma talimatları, genellikle ilacın etiketi üzerinde yer alır ve daha detaylı bilgiler prospektüsten edinilebilir. Bu talimatlara titizlikle uyulmalı ve doğru uygulama yöntemleri takip edilmelidir.

Zirai İlaçlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön