Blog | S.S.S | Bizi Takip Edin |

Marul Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

marul nasil yetisir

Marul Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Marul yetiştiriciliği, sağlıklı ve lezzetli bir sebze elde etmek isteyen pek çok çiftçi tarafından tercih edilen bir tarımsal uygulamadır. Marul, tek yıllık bir serin iklim sebzesidir ve yetişme süresi genellikle 2-3 ay gibi kısadır. Bu nedenle, salata ve marul türlerinin, açık tarlada ve örtü altında yetiştirilerek farklı mevsimlere uygun olarak ıslah edilmiş çeşitleri bulunmaktadır. Bu çeşitlilik sayesinde, arka arkaya yılın 12 ayında marul üretimi yapmak mümkündür. Bu esneklik, tarım işletmelerinin çeşitli mevsimlerde marul yetiştirmelerine ve pazara sunmalarına olanak tanır. Ayrıca, marulun hızlı büyüme ve hasat edilebilir olma özelliği, çiftçilere daha kısa dönemlerde ürün elde etme fırsatı sunar. Bu durum, marul yetiştiriciliğini ticari olarak cazip kılar.

Marul Yetiştiriciliğinde İklim Ve Toprak Nasıl Olmalıdır?

Marul yetiştiriciliğinde uygun iklim ve toprak koşulları oldukça önemlidir. Marul, kısmen soğuğa dayanıklı bir bitki olup, nemli hava şartlarına ihtiyaç duyar. İdeal yetiştirme sıcaklığı genellikle 15,5°C ile 18,3°C arasındadır, ancak 18°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda bitkilerin baş oluşumu ve gelişimi olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle, serin-ılık iklimler marul yetiştiriciliği için daha elverişlidir. Toprak yapısı açısından ise, marulun en iyi yetiştiği topraklar kumlu tın ve killi tın arasında kalan topraklardır. Yüzeysel köklü olan marul bitkisi için toprağın üst kısmının 20-30 cm derinliğinde yeterli besin maddesi içermesi gerekmektedir. Ayrıca, toprak pH seviyesinin 6.0 ile 7.0 arasında olması tercih edilir; pH seviyesi 6.0’ın altındaysa kireçleme işlemi yapılabilir. Bu uygun iklim ve toprak koşulları, sağlıklı ve verimli bir marul yetiştiriciliği için gereklidir.

marul nasil yetisir

Marul Nerede Yetişir?

Marul tohumunun toprak seçiciliği düşük olmakla birlikte, gelişimi için gerekli besin maddelerinin bulunduğu topraklarda daha iyi büyüme sağlar. Toprak tabakasının 25-30 cm olduğu katmanlarda besin açısından ve humusça zengin olması marul bitkisinin gelişimi için oldukça önemlidir.  Kısa bir oluşum süresine sahip olduğundan neredeyse Türkiye’nin her bölgesinde yetiştirilebilir. Yaz aylarının serin geçtiği bölgelerde ve 1000 m üzeri yaylalarda da yetiştirilebilir. Ayrıca marul yetiştiriciliği, seralarda da oldukça yaygın bir uygulamadır.

Marul Nasıl Yetiştirilir?

Fideyle yetiştirme ve tohumdan doğrudan yetiştirme olmak üzere iki temel marul yetiştirme yöntemi bulunmasına rağmen, genellikle fideyle yetiştirme yöntemi daha çok tercih edilir. Fideyle yetiştiricilikte, seralarda, alçak veya yüksek tünellerde, mevsime göre ılık veya soğuk yastıklarda fideler yetiştirilir. Fideler, mevsim sıcaklığına bağlı olarak 6 ila 8 hafta arasında dikim büyüklüğüne ulaşır. Fide dikimi için toprak derinlemesine sürülür, birkaç gün havalandırılır ve ardından düzeltilir. Masura veya domuz burunu gibi aletlerle sıra aralıkları belirlenir ve dikim gerçekleştirilir. Sıra üstüne 15 ila 25 cm arasında bitki dikimi yapılır. Düz dikim yapılacaksa, aynı mesafelerle geniş şeritler halinde dikim gerçekleştirilir ve her şeritte 3 ila 4 bitki sırası bulunur. Fidelerin dikimi sırasında köklerin toprağa yeterince derinlemesine yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. Büyüme ucu, toprağın üzerinde bırakılmalıdır.

marul nerede yetisir

Marul Yetiştiriciliğinde Akıllı Sulama

Marul yetiştiriciliğinde, verimliliği artırmak ve su tasarrufu sağlamak amacıyla akıllı sulama sistemleri yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu sistemler, bitkinin ihtiyacı olan su miktarını belirlemek için sensörler ve otomasyon teknolojisi kullanır. Toprak nem sensörleri, bitkinin kök bölgesindeki nem seviyesini ölçer ve sulama ihtiyacını belirler. Hava sıcaklığı ve nem sensörleri de dikkate alınarak sulama programı otomatik olarak ayarlanır. Bunun sonucunda, suyun doğru zamanda ve doğru miktarda verilmesi sağlanır. Ayrıca suyun israf edilmesi önlenir ve bitkinin su stresi yaşaması engellenir. Akıllı sulama sistemleri, suyun verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayarak çevre dostu bir tarım uygulaması oluşturur. Bu sistemler, marul yetiştiriciliğinde daha sağlıklı ve verimli ürünler elde etmek için önemli bir rol oynar. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için bizi arayabilir ve https://esular.com/akilli-sulama-sistemleri  yazımızı inceleyebilirsiniz.

Marul Çok Su İster mi?

Marul bitkisi, büyüme süreci boyunca düzenli ve yeterli miktarda suya ihtiyaç duyar. Toprakta sürekli nem bulunması, marulun sağlıklı ve hızlı bir şekilde büyümesi için önemlidir. Marulun dikiminden sonra, özellikle yağışlı bir mevsim yoksa, toprağın kurumasını önlemek için en geç 12 gün içinde sulama yapılmalıdır. Baş bağlama döneminden hasat sonuna kadar olan süreçte, sulama aralıkları 8 günden daha uzun olmamalıdır. Bu süreçte toprak neminin dengeli bir şekilde korunması, bitkinin sağlıklı gelişimi için gereklidir. Sulama işlemi, toprağın kurumasına izin vermeden düzenli aralıklarla yapılmalı ve bitkinin köklerinin yeterince nem almasını sağlayacak şekilde uygulanmalıdır. Aşırı sulamadan kaçınılmalı ve toprakta su birikmesine neden olacak aşırı sulamalardan kaçınılmalıdır. Bu şekilde, marul bitkisi sağlıklı ve verimli bir şekilde yetişebilir.

Marul Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Toprağın yeterli organik madde içermemesi durumunda, tarlaya dönüm başına 4-5 ton yanmış çiftlik gübresi uygulanabilir. Ancak, çiftlik gübresi verilmesiyle birlikte mevcut besin maddelerinin dengeli bir şekilde ele alınması önemlidir ve gübreleme programı buna göre düzenlenmelidir. Eğer çiftlik gübresi uygulanmıyorsa, dekara 10-20 kg azot, 10-12 kg fosfor pentoksit ve 18-20 kg potasyum oksit verilmesi genellikle yeterli olacaktır. Ancak, en uygun gübreleme programı toprak analizine dayalı olarak belirlenmelidir. Fosforlu ve potaslı gübreler genellikle fide dikiminden önce uygulanırken, azot gübresinin bir kısmı fide dikimi sırasında, diğer kısmı ise bitkinin gelişme döneminde sulama öncesinde verilir.

marul-yetistiriciligi-gubreleme

Marul Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Hastalık Ve Zararlılar

Marul yetiştiriciliğinde yaygın olarak karşılaşılan hastalıklar arasında; mildiyö, antraknoz ve sklerotinya gibi fungal kökenli hastalıklar gelmektedir. Bunların yanı sıra, külleme, dip çürüklüğü ve gri çürüklük gibi fungal hastalıklar da marul bitkisine zarar verebilir. Virüs hastalıkları arasında ise en sık görülenler marul mozaik virüsü (LMV) ve iri damar virüsüdür (big vein virus). Bu hastalıklarla mücadelede, dayanıklı veya bağışık çeşitlerin tercih edilmesi önerilir. Marul yetiştiriciliğinde başlıca zararlılar arasında salyangozlar, mısır koçan kurdu, afitler, kırmızı örümcekler ve nematodlar bulunmaktadır. Bu zararlılarla mücadelede, kimyasal yöntemlere başvurmadan önce kültürel tedbirlerin uygulanması önemlidir. Kimyasal mücadele, diğer yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda son çare olarak düşünülmelidir. Bu sayede zararlıların ve hastalıkların bitkiye verdiği zarar en aza indirilir ve sağlıklı bir ürün elde edilir.

Marul Yetiştiriciliğinde Hasat

Marul hasadı, başlar olgunluğuna geldiğinde bıçakla kök boğazı kısmından kesilerek gerçekleştirilir. Hasat sırasında yaprakların toprakla temas etmemesine dikkat edilmelidir, çünkü toprakla temas halinde kalan yaprakların yıkanması gerekecek ve işçilik maliyeti artacaktır. Kesimden sonra, marulların hastalıklı, yaşlı ve bir miktar sararmış olan dış yaprakları atılır ve koçan en dış yaprak hizasından düzgün bir şekilde kesilir. Hasat edilen marullar, başları aşağıya gelecek şekilde ambalaj kaplarına tek sıra halinde yerleştirilir. Standart çeşitlerde, bitkilerin hepsi aynı anda hasada olgunlaşmaz, bu nedenle özellikle yerel çeşitlerde hasat birkaç seferde yapılır. Ancak, ıslah edilmiş çeşitlerde gelişme daha üniform olabilir ve bitkilerin büyük bir kısmı aynı anda hasat büyüklüğüne ulaşabilir. Bu şekilde düzenlenen hasat işlemi, marulların kalitesini korur ve pazarlama sürecini optimize eder.

marul-tarimi

Marul Kaç Günde Yetişir?

Marulun yetişme süresi, çeşide ve yetiştirme koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genellikle marul bitkisi tohumdan hasada kadar yaklaşık 2 ila 3 ay arasında yetişir. Ancak bazı hızlı büyüyen çeşitlerde bu süre daha kısa olabilir. Yetiştirme yöntemleri, iklim koşulları, toprak kalitesi ve gübreleme gibi faktörler de yetişme süresini etkileyebilir.

1 Dekar Alandan Ne Kadar Marul Çıkar?

Ülkemizde marul yetiştiriciliği koşullarına bağlı olarak, dekardan elde edilen ürün miktarı genellikle 7-8 bin adet civarındadır. Bu, ağırlık olarak dekara 3-4 ton verim demektir. Ancak, bu rakamlar iklim, toprak yapısı, yetiştirme yöntemleri ve çeşit gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Marulun taze ağırlığına, büyüklüğüne ve kalitesine göre verim değişkenlik gösterebilir. Hasat edilen marul başları, pazara gönderilmeden önce uygun ambalajlama ve depolama koşullarında muhafaza edilmelidir. Bu, ürünün tazeliğini koruyarak pazar değerini artırabilir ve hasat sonrası kayıpları minimize edebilir.

Marul Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön