Blog | S.S.S | Bizi Takip Edin |

Tarımsal Ürün Bilgileri

Salatalık ekim zamanı

Tarımsal ürün bilgileri, ayçiçeği, ceviz, şeftali, üzüm, pamuk, mısır gibi bir çok bitkide çeşitli sulama yöntemleri kullanılmakta. En yaygın yöntemler arasında  damla sulama, sprint sulama gibi yöntemler yer almaktadır.  Gelişen teknoloji ve azalan kaynaklar ile birlikte bu bitkilerin sulanma, gübreleme ve diğer yetiştiricilik faaliyetlerinde daha etkin araçlar ve yöntemler kullanılmasının gerekliliği artmış durumda. 

İnsanların yerleşik düzene geçtiği ilk çağlardan bu yana yaklaşık 10.000 yıldır yetiştirilen bitkiler insan ve hayvanların gereksinimleri için kullanılmaktadır. İnsanların İhtiyacı olan besin maddeleri, bitkisel üretim adı altında geniş alanlarda yapılan yetiştiricilikle karşılanmaktadır. Dünyada hızla artan insan nüfusunun besin ihtiyacının karşılanması için ve giderek azalan doğal kaynaklarımızın doğru kullanımı, korunması için yetiştiricilikte en önemli unsur olan sulama sisteminin doğru planlanıp kullanılması gerekmektedir.

En çok yetiştirilen tarımsal ürün bilgileri, ayçiçeği, ceviz, şeftali, üzüm, pamuk, mısır gibi birçok bitkide çeşitli sulama yöntemleri kullanılmakta. En yaygın yöntemler arasında damla sulama sprint sulama gibi yöntemler yer almaktadır. Gelişen teknoloji  ile birlikte bu bitkilerin sulama gübreleme ve diğer yetiştiricilik faaliyetlerinde daha etkin araçlar ve yöntemler kullanılmasının gerekliliği artmış durumdadır. Burada bahsettiğimiz bazı ürünler için temel bilgileri sizinle paylaştık

Daha Sürdürülebilir Bir Dünya Elde Etmek İçin Dijital Tarım, Akıllı Tarım

Mısır tarlası

BM hesaplamalarına göre, 2050 yılına kadar dünyada 9,7 milyar insan,  yani 2022’ye göre yaklaşık 2 milyar daha fazla insan olacak. BM gıda ve tarım ajansı olan FAO’ya göre bu artışın karşılanması için tarımsal üretimde yüzde 70’lik bir artış gerekiyor. Tek zorluk bu değil. İklim değişikliği, hava durumuna bağlı daha düzensiz yağış modelleri ve daha sık sel ve kuraklıklar gördüğümüz için tarım için artan bir tehdittir. Ek olarak, mevcut gıda üretim yöntemlerimiz, küresel sera gazı emisyonlarının dörtte birine katkıda bulunarak iklim değişikliğini daha da kötüleştiriyor.

Tarım, hızla tükenmekte olan tatlı su gibi büyük miktarlarda değerli doğal kaynakları tükettiği için çevre üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca, daha fazla ormansızlaşmaya neden olmadan gıda üretimini artırmak için ekilen araziyi genişletemeyiz. 

Gelecek nesillerimiz için tarım, değerli kaynaklarımız ve gıda güvenliği teknoloji, dijital ve inovasyonun uygulanması yoluyla çevresel, ekonomik ve sosyal olarak daha sürdürülebilir hale geliyor.

Temel Tarımsal Ürün Bilgileri

Çeşitli tarım ürünleri ile ilgili bilgilere aşağıdaki yazılarımızdan ulaşabilirsiniz.

Buğday

Ayçiçeği

Ayçiçeği dünyada ve ülkemizde en önemli yağ bitkilerinden birisidir. Ülkemizde genellikle yağlık olarak yetiştirilir. Dünyada son yıllarda 23 milyon ton civarında olan ayçiçeği üretimi yapılmaktadır. Türkiye ayçiçeği üretiminde ilk on ülke arasında yer almaktadır.

Mısır

Dünyada en çok yetiştirilen üçüncü ekin olma özelliğini taşıyan mısır, buğday ve çeltikten sonra çiftçiler tarafından en çok yetiştirilen tarım ürünü oluyor. Mısır üretimi özellikle ülkemizde sulanır alanların artmasına bağlı olarak son yıllarda önemli artışlar göstermiştir.

Pamuk

Modern sulama yöntemleri içerisinde pamuk bitkisi için en uygun olan sulama sistemi akıllı sulama sistemleridir. Pamuk tarımında üreticilerimiz tarafından beğenilerek uygulanmaktadır. Uygulanmasındaki kolaylık, kaliteli ve yüksek verim üreticimizin tercihinde etkili olmaktadır.

Ceviz

Ceviz üretiminde en önemli kıstas verimliliği mümkün olduğunca yüksek tutmak. Bunun için de sulama büyük önem taşıyor. Özellikle modern ceviz bahçelerinde akıllı sulama konusu olmazsa olmazlardan birini oluşturuyor.

Şeftali

Şeftali sert çekirdekli meyve türleri arasında suya en çok gereksinim duyan türdür. Sulama aralığı; hava sıcaklığına, yağış durumuna, toprağın fiziksel yapısına ve taban suyuna göre değişmektedir.

Armut

Yonca

Yem bitkilerinin kraliçesi olarak adlandırılan yonca, tarımı yapılan kaba yem bitkilerinin hemen hepsinden daha yüksek bir yem değerine sahiptir. Yonca, geniş bir ortama uyma kabiliyetine sahip, kurağa ve soğuğa dayanıklı, asitli topraklar dışında her toprakta yetişebilen, ot verimi yüksek, çok yıllık değerli bir bitkidir.

Esular’ın Dijital Tarıma Katkıları

Su tüketiminin çok olduğu yaz aylarında toprak nem ölçümü ile %30’a varan kış aylarında ise %50’ye varan daha az sulama sağlamaktayız.

Neler Yapıyoruz

 • Kablosuz ve pilli otomatik sulama.
 • Çok noktadan parçalı sulama.
 • Toprak nem ve farklı sensörler ile öngörülü sulama.
 • Su sayacı ile ölçüm kontrollü sulama.
 • GSM, Wifi ve Ethernet ile uzaktan kontrollü IoT sulama çözümleri.
 • Mevsim koşullarına göre öngörülü sulama çözümleri.
 • Donanım ve yazılım üretimi.

Kullandığımız bu dijital teknolojiler sayesinde;

 1. Su tüketiminin çok olduğu yaz aylarında toprak nem ölçümü ile %30’a varan kış aylarında ise %50’ye varan daha az sulama sağlamaktayız.
 2. Enerji tüketiminde %50’ye kadar tasarruf sağlamaktayız.
 3. Uzaktan kontrol ve mevsimsel optimizasyonla, meteoroloji verileri ve yağış durum bilgilerine göre otomatik sulama erteleme ve sulama yoğunluğu azaltma yapabilmekteyiz.
 4. Tam otomatik çalıştığımız için insan müdahalesini oldukça azaltır. Performans artırmaktadır.

Daha Güzel Bir Dünya İçin Çalışıyoruz.

Hep birlikte el ele verdiğimizde dünyanın daha güzel bir yer olacağına inanıyoruz. Bunun için esular ekibi olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz.

Sizlerin de desteği ile daha güzel bir yarın için çalışmaya hız kesmeden devam edeceğiz.

Akıllı Sulama Asistanınız

Başa dön