Blog | S.S.S | Bizi Takip Edin |

Düve Nedir? Düve Neye Denir?

duve-nedir

Düve Nedir? Düve Neye Denir?

Düve terimi, hayvancılık sektöründe sıkça kullanılan ve genç dişi sığırları ifade eden bir terimdir. Bu hayvanlar, buzağılık dönemini atlatmış ancak cinsel olgunluğa ulaşmamış, gençlik evresindeki sığırları kapsar. Düveler, genellikle süt veya et üretimi amacıyla yetiştirilir ve sağlıklı bir büyüme sürecinden geçmeleri, ileride kaliteli ürün elde etmek adına kritik bir öneme sahiptir. Düve yetiştiriciliği, beslenme, sağlık takibi ve uygun barınma koşulları gibi faktörlere dayanır. Bu genç dişi sığırların özenle yetiştirilmesi, hayvancılık endüstrisinde verimliliği ve kaliteyi artırır.

Düve nedir?

Düve, hayvancılık terminolojisinde, dişi bir buzağının yavrusuz büyüdüğü evreyi temsil eden bir terimdir. Buzağılık dönemini atlatmış ancak henüz doğum yapmamış genç dişi sığırlar düve olarak adlandırılır. Düve, ilk doğumunu gerçekleştirdikten sonra “inek” olarak anılmaya başlar. Daha detaylı bir anlatıma geçecek olursak, buzağılar doğduktan sonraki 0-6 aylık sürede cinsiyet ayrımı yapılmaksızın “buzağı” olarak adlandırılır. 6 aydan itibaren 15 aylık olana kadar olan süreçte ise cinsiyet fark etmeksizin büyükbaş hayvan yavrularına “dana” denir. Ancak 15 aylıktan sonra dişi yavrulara “düve“, erkek yavrulara ise “tosun” denir. Düve, ilk doğumunu gerçekleştirdikten sonra inek statüsüne geçer. Bu durumda, doğum yapmış 2 yaş üstü dişi hayvana “inek” denirken, erkeğine ise “boğa” adı verilir.

duve-nedir

Düve kaç aylık olur?​

Düve, genellikle doğum yapmamış, yavrusu olmayan dişi sığır ya da inek olarak adlandırılır. Düveler genellikle 12 aydan başlayarak doğum yapana kadar bu kategoriye dahil edilir. Yani, düve terimi genç dişi sığırların, doğum yapmadan önceki dönemi kapsar. Düve, doğum yapmaya başladığında ise “inek” olarak adlandırılır. Bu süreç, sığırların üreme döngüsündeki önemli bir evredir.

Düve neye denir?

Düve neye denir, genellikle merak edilen bir konudur ve büyükbaş hayvanlar arasında sıkça duyulan bir terimdir. Düve, özellikle süt üretimi için kullanılan dişi büyükbaş hayvanları ifade eder. Bu hayvanlar, 1 ila 2 yaşları arasında olup hamile olmayan dişilerdir. Düve olarak adlandırılan bu hayvanların eti, genel olarak diğer büyükbaş hayvanlara göre daha yumuşak ve yağlıdır. Ancak, düvelerin aşırı kesilmemesi önemlidir çünkü nesillerin sürdürülebilirliği için bu hayvanların kesimine dikkat edilmelidir. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamıyla düve, henüz boğa olmamış, 1-2 yaşlarındaki dişi sığırları temsil eder.

Dana ile düve arasındaki fark nedir?​

Dana ve düve, büyükbaş hayvanlar arasındaki yaş ve cinsiyet farkına dayalı iki farklı kavramdır. Genelde 6 ile 15 aylık arasındaki genç büyükbaş hayvanlara “dana” denir. Bu süreçte, cinsiyet ayrımı yapılmadan hem dişi hem de erkek yavrulara bu ad verilir. Ancak 15 aylık süreyi geçtikten sonra, dişi olan genç hayvana “düve” denilmeye başlanırken, erkek yavru “tosun” olarak anılmaya başlar. Yani, dana kelimesi genç büyükbaş hayvanları genel olarak ifade ederken, düve ve tosun, bu genç hayvanların cinsiyetlerine göre belirginleşen terimlerdir.

Düve Özellikleri Nelerdir?

Düve, büyükbaş hayvanların belirli bir yaş aralığındaki dişi bireylerini ifade eder. Düvelerin özellikleri şu şekildedir:

Yaş Aralığı: Düveler genellikle 1 ila 2,5 yaş arasındaki dişi sığırları içerir. Bu dönemde doğum yapmamış olmaları önemli bir özelliktir.

Doğum ve İneklik: Düve, doğum yaptığında inek haline gelir. Doğumdan önce düve, doğum yaptıktan sonra ise inek olarak adlandırılır.

Buzağı Verme Yeteneği: Düve, doğduğu günden itibaren genellikle en az 2 yıl geçmiş olmalıdır ki bu süre içinde düve olarak adlandırılsın. Doğum yaptıktan sonra buzağı verme yeteneği belirginleşir.

Bakım ve İlgi: Doğum yaptıktan sonra düvelerin ve doğan buzağının özenli bir bakıma ihtiyacı vardır. Bu süreçte sağlıklı bir gelişim için uygun beslenme ve veteriner hizmetleri önemlidir.

Et ve Süt Üretimi: Düveler genellikle et ve süt üretimi açısından önemlidir. İyi bir genetik yapıya sahip düveler, kaliteli et ve süt üretimine katkıda bulunabilir.

Düvelerin özellikleri, hayvan yetiştiriciliği ve çiftçilikte seçim yaparken dikkate alınan önemli faktörlerdir. Bu özellikler, hayvanların sağlığı, verimliliği ve çiftlik yönetimi açısından belirleyici olabilir.

duve-ozellikleri-nelerdir

Damızlık Düve Nedir?​

Damızlık düve kavramı, dişi sığırların 12 aydan doğum yapana kadar olan süredeki damızlık dönemini ifade eder. Bu süreçte düvelerin doğru beslenmeleri, ilerleyen dönemlerde et ve süt üretimlerini olumlu yönde etkileyebilir. Damızlık düve ile ilgili bazı temel terimler şunlardır:

Düve: Doğum yapmamış veya yavrusu olmayan, genç ineklere verilen addır.

Tosun: 15 ila 24 ay arasındaki cinsiyeti erkek olan inek (sığır) yavrularına denir.

İnek: 2 yaşından itibaren dişi sığırlara verilen addır.

Bu terimler, sığır yetiştiriciliği ve hayvancılıkta belirli yaş gruplarını ifade eder ve her birinin özel bakım ve beslenme ihtiyaçları vardır. Damızlık düvelerin doğru şekilde yönetilmesi, sağlıklı ve verimli bir hayvan yetiştirme sürecinin temelini oluşturur.

Damızlık düve nasıl seçilir?​

Damızlık düve seçimi, hayvancılık sektöründeki bireyler için oldukça önemlidir çünkü bu, düvelerin daha verimli olabilmesini sağlayan bir dizi özelliği içerir. Yüksek et ve süt verimine sahip düvelerin fiziksel özelliklerini bilmek, hayvancılık sektöründeki bireylerin avantaj elde etmelerini mümkün kılar. Peki, damızlık düve nasıl seçilir ve nelere dikkat edilmelidir?

Damızlık düvelerin değerlendirilmesi, genellikle aşağıdaki kriterlere dayanır:

 • Vücut derinliği
 • Sağrı yüksekliği
 • Sağrı genişliği
 • Tırnak yapısı
 • Arka bacak yapısı
 • Sağrı eğimi
 • Kas gelişimi

Bu kriterler, damızlık düve seçimi için önemli değerlendirme unsurlarıdır. Et ve süt verimine sahip düvelerin belirli özelliklere sahip olması beklenir:

 • Uzun ve derin vücut yapısı, yüksek sağrı yüksekliğini gösterir.
 • Fazla vücut derinliği, yemden daha iyi yararlanma yeteneğini işaret eder.
 • Sağrı eğiminin hafifçe geriye doğru olması, doğumun daha rahat olmasına katkı sağlar.
 • Sağrı genişliği, doğumun kolay yapılabilmesi için önemlidir.
 • Geniş bir göğüs yapısı, damızlık düve için gereklidir.

Bu özellikler, verimli damızlık düvelerin belirlenmesinde büyük öneme sahiptir.

Düvelerin Bakımı ve Beslenmesi

Danaların ve düvelerin verimli boğa veya inekler olabilmeleri için etkili bir bakım ve beslenme programı uygulanmalıdır. Buzağılar özellikle potansiyel birer verim kaynağıdır ve doğru bakım ile yetiştirildiklerinde ilerleyen dönemlerde verimli olabilirler. Bakım ve beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır. Damızlık erkek danalar özel bir bakım ve besleme programına alınmalıdır. Kasaplık olarak kullanılacak diğer erkek hayvanlar ise ayrı bir besi programına tabi tutulabilir. Dişi buzağılardan damızlık olarak seçilecek olanlar, kuvvetli, canlı, sağlıklı, düzgün vücutlu ve yumuşak derili olanlar arasından seçilmelidir. Buzağılara dört aylığa kadar buzağı büyütme yemi verilebilir, daha sonra karma yem ile beslenmeleri mümkündür. Bu besleme programında, her 100 kilo canlı ağırlığa günde yarım kilo kaliteli yem kullanılmalıdır. Ayrıca, kaliteli çayır otu ve kuru ot gibi doğal besinler de eklenmelidir. Buzağılar, beşinci ve altıncı aylarda hızlı bir büyüme dönemi geçirirler. Günde yaklaşık 750-gram canlı ağırlık artışı kazanırlar. Bu süreçte proteince zengin yemlerle desteklenmeleri önemlidir. Yaz aylarında, özellikle mera imkanı bulunan yerlerde, damızlık dişilerin altıncı aydan sonra merada beslenmesi tercih edilebilir. Bu dönemde hayvanlar günde 15-20 kilo mera otu tüketerek ihtiyaçlarını karşılamış olurlar.

 

MERA KALİTESİ DÜŞÜK İSE: Ot kalitesi düşük olan merada otlatılan danaların günlük beslenmesine, günde bir kilo karma yem eklenmelidir.

MERA BULUNMUYORSA: Mera imkanı olmayan işletmelerde genç damızlıkların beslenmesine özel önem verilmelidir. Kesif yem yanında, kaliteli kuru ot ve kuru yonca gibi yemler kullanılmalıdır. Günde yarım ile iki kilo arasında kesif yem verilebilir. Mera veya ahırda besleniyor olmalarına bakılmaksızın, danalara mineral madde ve tuz sağlanmalıdır. Mineral karışımı kullanılabilir veya içerisinde çeşitli mineraller bulunan yalama taşı önlerine konabilir.

Yeni gelişen erkek ve dişi danaların ayrı tutulması gerekir: Altıncı aydan sonra cinsel olgunluğa erişen erkek danaların dişilerle aynı alanda bulunmamasına özen gösterilmelidir. Erkek danalar, dişilere aşmaya çalışabilir ve bazı dişiler gebe kalabilir. Bu durum istenmeyen gebeliklere yol açabilir. Bu nedenle erkek ve dişi danaların ayrı alanlarda tutulması önemlidir.

BİR YAŞINDAKİLERİN BESLENMESİ

İlk yıl genç sığırlara kesif yem vermeye devam edilir. Bu genç hayvanlar kaba yemi kolayca sindiremezler, bu nedenle besleyici yemler tercih edilir. Mevcut yem kaynaklarına göre, kuru çayır otu ile çayır silajı veya kuru çayır otu ile yemlik pancar veya kuru çayır otu ile mısır silajı ve çayır silajı kombinasyonları gibi yemlemeler yapılabilir. Bu yemlere mineral karışımı eklemek de önemlidir.

duvelerin-bakimi-beslenmesi

DÜVELERİN BAKIMI

Danaların sadece iyi beslenmesi yeterli değildir, aynı zamanda iyi bir bakım da gereklidir. Tırnakları temiz ve kuru tutulmalıdır. Altına bol miktarda temiz yataklık malzemesi serilmelidir. Danalar için en uygun ahır sıcaklığı 10-18derece arasındadır. 4-8 aylıkken Brusella aşısı yapılmalıdır.

Hepimizin genellikle bildiği gibi, yeni doğmuş sığıra “buzağı” adını veririz. 6-12 aylık olanlara “dana,” bir yaşını geçmiş ancak doğum yapmamış dişi sığırlara “düve” denir. İlk buzağısına gebe olan sığırlara “gebe düve” adı verilir. Gebe düve doğurup süt vermeye başladığında ise “inek” olur. Düve iken iyi bir bakım ve bilinçli besleme ile yavru ve süt verimi yüksek bir inek haline gelir. Bu nedenle düvelik döneminde sağlıklı bir bakım ve besleme önemlidir. Kaliteli kuru yonca, kuru ot ve silaj düvelerin beslenmesinde kritik rol oynar. Mısır silajı ile beslenen düvelerin kalsiyum ve fosfor ihtiyaçları ayrıca karşılanmalıdır. İyi besleme uygularken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta, düveleri aşırı yağlandırmamaktır. Düvelere aşırı miktarda yüksek proteinli kesif yemler vermekten kaçınılmalıdır. Aşırı besleme durumunda düvelerin yumurtalıkları ve meme dokuları yağlanabilir, bu da düvelerin gebe kalma yeteneklerini azaltabilir veya kısırlığa neden olabilir, aynı zamanda süt verimini de olumsuz etkileyebilir.Doğru bakım ve beslenme programlarıyla danalar ve düveler sağlıklı bir gelişim gösterir ve verimli birer hayvan haline gelirler. Ancak yanlış beslenme programları kullanıldığında olumsuz sonuçlar alınabilir.

Erkek Düve Olur Mu?

Hayır, “düve” terimi dişi sığırları ifade eder. Dişi sığırlar doğum yapmamış veya yavrusu olmayan genç ineklerdir. Erkek sığırlar için kullanılan terim genellikle “tosun” olarak bilinir. Tosunlar, 15 ila 24 ay arasındaki erkek sığırları temsil eder. Bu nedenle, “erkek düve” terimi doğru bir tanım değildir.

Kurbanda Düve Kesilir Mi?

Hayvancılıkta üreme için önemli bir kaynak olan düvelerin kurbanlık olarak kesilip kesilmemesi konusu büyük bir tartışma yaratıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, düvelerin üreme potansiyeli nedeniyle kurbanlık olarak kesimini yasaklarken, bu konuda etkili bir denetimin sağlanamaması sorun teşkil ediyor. Sektör temsilcileri, nitelikli bir düvenin değerinden dolayı kimsenin onu kurbanlık olarak kesmeyeceğini belirtirken, düşük kaliteli düvelerin ise yasaklamaya rağmen kesilebileceğini ve bu duruma engel olmanın zor olduğunu ifade ediyor.

Düve eti mi dana eti mi?​

Dana eti ile düve eti arasında tercih yaparken, hangi etin tercih edileceği kişisel zevklere ve yemek tariflerine bağlı olarak değişebilir. Dana eti, genellikle daha genç hayvanlardan elde edildiği için daha yumuşak ve sulu olabilir. Öte yandan, düve eti genellikle daha yaşlı hayvanlardan gelir ve dolayısıyla daha yoğun bir tat ve dokuya sahip olabilir. Yemek yaparken hangi etin kullanılacağı, tarife ve kişisel tercihlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Düve Nedir? Düve Neye Denir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön